TCK 116

Türk Ceza Kanunu’nun 116. ( TCK 116 ) Maddesinde düzenlenmiş olan yasası konusunu konut dokunulmazlığının İhlali suçu oluşturmaktadır. Dört fıkra ile belirtilmiş olan bu suç fiili gerekçesi, ceza hükmü ve nitelikleri kapsamında ayrıntısıyla belirtilmiştir. TCK … Tümünü Oku

TCK 142

Türk Ceza Kanunu’nda Malvarlığına Karşı işlenen Suçlar bölümünde yer alan hırsızlık suçunun tanımında bir kişinin başkasına ait malın zilyedini alması ve bunun karşılığında da kendisine ya da başkasına menfaat elde etmesi ifadesi yer alır. Basit … Tümünü Oku

Cezai Ehliyet

Bir kişi suç işlediğinde bu suçu işlediği yerde ve tarihte suça ilişkin kusur yeteneğine sahipse cezai ehliyetinin olduğundan söz edilebilir. Cezai Ehliyet tanımlanırken kişinin suçu işlediği sırada algılama yeteneğinin suçun hukuki sonuçlarını kavramasına engel olacak … Tümünü Oku

TCK 87

Bir kişi suç işlediğinde bu suça istinaden bir durum ortaya çıkar. Kişinin kastettiği neticeden farklı olarak daha ağır bir durum ortaya çıktığında neticeden kaynaklanan ağırlaşmış suç oluşmuştur. Kişi ağır bir neticenin ortaya çıkabileceğini öngördüğünde ortaya … Tümünü Oku

Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçin.

Call Now Button