Ayıplı 2. El Araç İadesi

Araç alım satımlarında birçok kişinin çekindiği konuların başında aracın ayıplı çıkması durumu gelmektedir. Bu noktada teslim alınan aracın detaylı şekilde muayene edilmesi ve incelenmesi önerilmektedir. Elbette alıcının satış öncesi böyle bir incelemeye girişmesi hukuki olarak sorumluluğunda değildir. Ancak daha sonraki süreçte Ayıplı 2. El Araç İadesi konularıyla uğraşılmaması açısından yarar sağlayacaktır. Ortaya çıkma ihtimali olan ayıplarda satıcının sorumluluğundan bahsedebilmek için ihbar sürelerine dikkat etmek gerekmektedir. Açık olarak ayıplı olan araçlar teslim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde satıcıya ihbar olunmalıdır. Bu ihbarda şekil şartı aranılmasa dahi noter ya da iadeli taahhütlü posta kanalıyla tebliğ yerinde olacaktır. Diğer taraftan tespit edilen ayıp bir gizli ayıp ise tespit tarihinden itibaren bir an evvel satıcıya bildirilmelidir. Bu bildirimde kullanılacak olan seçimlik hak da satıcı tarafa iletilmelidir.

İlginizi çekebilir: Yargılamanın Yenilenmesi

2. El Ayıplı Araç Satışı

Her geçen gün ikinci el araç pazarı büyümekte ve satış hacmi de oldukça artmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak da ayıplı sayılan araçlar ile karşılaşılma oranı da oldukça artmıştır.Söz konusu mağduriyeti yaşayan vatandaşlar ise Ayıplı 2. El Araç İadesi konusunda tereddütlere düşmektedirler. Böylesi anlarda öncelikle durumun gerçeklerinin farkına varılarak izlenecek yol belirlenmelidir. Türk Borçlar Kanunu (TBK)’ nda bazı düzenlemeler konuya açıklık getirmektedir. Satışlarda, satıcının kusuru olmasa dahi bazı hususlardan alıcıya karşı sorumludur. Bu sorumluluk ekonomik ve hukuki ayıpları kapsamaktadır. Kanun’ un 219. maddesinde ilgili durum ifade edilmektedir. Araç satışı sırasında satıcının ifa yükümlülüğü, satılan ikinci el araçta ayıp durumunun olmaması ve ayıpsız teslimini kapsamaktadır. Bu çerçevede satıcı kusura kendi sebep olmasa dahi ilgili kusurlardan sorumlu olacaktır.

Satıcı aracı ayıplı olarak ifaya sunmuşsa, alıcıya karşı üstlendiği borcu gereği gibi ifa etmemiş olacaktır. Bu nedenle de alıcıya karşı sorumluluğu devam edecektir. Nitekim Yargıtay 13.H.D verilen bir kararda satıcının ayıptan haberi olmasa bile sorumlu olacağı ifade edilmektedir. Ancak TBK 221/1 göre, alıcının satış öncesinde fark ederek kabul ettiği ayıplarda satıcının sorumluluğundan bahsedilemez. Benzer şekilde bazı durumlarda maldaki ayıp satıcı tarafından alıcıya açıkça bildirilebilmektedir. Alıcı tarafından bu durum anlaşılıp kabul edilirse satıcı sorumluluktan kurtulacaktır. Hemen belirtmek gerekir ki alıcının araç satın almadan evvel araç hakkında kayıt inceleme yükümlülüğü yoktur.

2. El Araba Satışlarında Cayma Süresi

Araç satış işlemlerinde en sık karşılaşılan sorunlardan olan ayıplı ya da kusurlu araç konusudur. Özellikle Ayıplı 2. El Araç İadesi konularında araştırmalar yapan bireyler cayma süreleri konusunda araştırmalar yapmaktadırlar. Alıcının araç devri gerçekleşmeden önce incelemesi ve muayene etmesi yerinde olacaktır. Ancak yeni getirilen ekspertiz rapor zorunluluğuna rağmen ayıplı araçlara ile karşılaşılabilmektedir. Ayıplı aracın bilgi dışında teslim alınmış olması halinde ihtar ve bildirim gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu süre cayma süresi olarak da bilinmektedir. Teslim tarihinden itibaren otuz güm içerisinde satıcıya karşı ihtarname çekilmelidir. İlgili süre içerisinde ihtarnamenin verilmiş olması gerekmektedir. Eğer satıcı kusur kabul etmez veya alıcının isteklerini yerine getirmez ise dava yoluna gidilmesi gerekmektedir.

2. El Aracın Ayıplı Çıkması

Araç alım satımlarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri aracın ayıp durumudur. Öncelikle ayıplı bir malın nasıl anlaşılacağı ya da aracın ayıplı olup olmadığının tespiti yapılmalıdır. Bu noktada ayıp, maldan beklenen yararın azaldığı veya tamamen ortadan kalktığı durumların bulunması halidir. İlk bakışta araçta kolayca görülebilen bir kusur var ise bu açık ayıp kapsamında değerlendirilmektedir. Satış sırasında alıcı ayıbı bilerek kabul ederse satıcıya karşı sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Gizli ayıplarda alıcı gerekli dikkat ve özeni göstermiş ise sonradan ortaya çıkacak ayıplarda satıcı sorumlu tutulabilecektir. Gizli ayıplar zamanla ve mal kullanıldıkça ortaya çıkabilecek türde ayıplardır.  Ayıplı 2. El Araç İadesi için de bu kusurların tespit tarihi önem taşımaktadır.

“Ayıplı 2. El Araç İadesi” üzerine 2 yorum

  1. İyi günler ben 6 ay önce tır aldım motorunun yapılmış olduğunu söylediler fakat motor çok basit bir işlem yapılmış sadece tamamen yapılmamış aradan geçen 6 ay içerisinde araç motor yedi ben aracı aldığım kişiyi dava edebilir miyim

    Cevapla

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button