TCK 149

TCK 149 Madde metninde yağma suçuna ait nitelikli haller belirtilmektedir. Yağma suçunun işlenmesi halinde suçlu hakkında on yıl ile on beş yıl arası hapis cezası kararı verilmektedir. Tck 149/1 Türk Ceza Kanunu’nun 149. Maddesinin birinci fıkrasını … Tümünü Oku

TCK 245

Banka ya da kredi kartının hukuka aykırı bir şekilde kötüye kullanılması suçunu ifade eden TCK 245 maddesi bilişim alanında suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Bu suç fiili hukuka uygun olmayan şekilde bir başkası adına kart basılması, üretilmesi, satılması, … Tümünü Oku

TCK 221

Türk Ceza Kanunu’nun 221. (TCK 221) Maddesinde etkin pişmanlık başlığı altında bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme suç ya da suç örgütü kurma, yönetme, kurma, örgütün üyesi olma, üyesi olmamasına rağmen örgüte yardım etme suç fiillerini … Tümünü Oku

TCK 29

Türk Ceza Kanunu’nun 29. Maddesi kapsamında hâksiz tahrik konusu tanımlanmıştır. Bu doğrultu da hâksiz tahrik ne demektir? Sorusu yanıtlanmalıdır. Haksız tahrik, haksız bir biçimde gerçekleştirilen bir eylemin kişinin kendisinde meydana getirdiği hiddet ve şiddetli bir … Tümünü Oku

TCK 58

Türk Ceza Kanunu’nun 58. Maddesi kapsamında suçta tekerrür durumu işlenmiş, herhangi bir suçtan hükümlü bir kişinin ikinci kez suç işlemesi üzerine, ilk defa suç işleyen bir kimseye göre daha ağır bir cezaya hükmolunacağını içeren bir … Tümünü Oku

ADLİ KONTROL

Bir suç fiili sebebiyle yürütülen bir soruşturmada, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüpheli ya da sanık kişiyi tutuklamak ve özgürlüğünden yoksun bırakmak yerine, şüpheli ya da sanığı gözleme ve denetleme imkânı sunan yasada belirtilen tedbirlere tabi … Tümünü Oku

CMK 309

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. Maddesinde tanımlanmış olan bu düzenleme kanun yararına bozma hususundadır. Beş fıkra ile açıklanmış olan bu maddenin gerekçesini açıklamak doğru olacaktır. İlgili kanun maddesi CMK 309 uyarınca, mahkeme ya da hâkim tarafından verilen istinaf … Tümünü Oku

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı