Avcılar İcra Avukatı

Deneyimli ve profesyonel kadrosu ile sizlere aile hukuku alanlarında en iyi hizmetleri verme misyonu ile çalışan Küçükokka Hukuk Bürosu olarak, sizleri Avcılar icra avukatı arayışlarınızda en iyi şekilde bilgilendiriyoruz.

Devlet, sözü edilen alacağı sahip olduğu bu gücü sayesinde icra organları ile yerine getirir. Devletin icra organları alacaklıların talepleri üzerine, borcunu rızası ile ödemeyen borçlunun mallarına el koyma hakkına sahiptir. Ayrıca bu malların satıldıktan sonra satış bedelinden alacaklıya ödemesini de yapma gücü bulunur. Bunun yanı sıra icra organları bu görevlerini yerine getirme aşamasında borçlu ile alacaklı arasında bulunan menfaatler dengesini de gözetmekle yükümlü olmaktadır.

Hızlı İletişim

0551 081 77 10 info@kucukokka.av.tr Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blog No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Avcılar İcra Avukatı

Bahsedilen bu süreçler dahilinde Avcılar icra avukatı kapsamında, bizlere düşen görev; öncelikli olarak, borçluların borçlarını rızası işe ödemelerini sağlamaktır. Borcunu rızası ile yerine getirip ödemeyen borçlulara karşı ise; devletin gücünün icra yolu ile kullanması zorunlu bir hale gelmektedir.

Devlet tarafından bu gücün kullanılması için; mevcut süreler göz önünde tutularak, herhangi bir şekilde mağduriyet meydana getirmeden yetkili icra organlarına hukuki yollardan başvurulması gerekmektedir. Bahsedilen tüm bu süreçlerde hukuk büromuz ve avukatlarımız ile titiz bir çalışma sürdürmek bize düşen görev niteliğindedir.

Üzerimize düşen tüm yükümlülükleri Avcılar icra avukatı dahilinde hizmet veren uzman avukatlarımız ile ivedilikle yerine getirerek için elimizden gelen her gayreti göstermekteyiz.

Çok geniş bir müvekkil portföyümüzün olması bu konuda ne denli hassas ve şeffaf davrandığımızın niteliği konumundadır. Bahsi geçen tüm süreçlerin en ince ayrıntısıyla müvekkillerimiz ile paylaşılması ve gereken adımların atılması için azami gayret gösterilmesi büromuzun en temel özelliklerinden biridir.

Avcılar İcra Avukatı Olarak Neler Yapıyoruz?

İcra takibi, ihalenin feshi, imza ve borca itiraz, ihtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz, menfi tespit ve istirdat davalarına bakan firmamız, Avcılar icra avukatı taleplerinde aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir;

  • Borçlu ve alacaklı arasında uzlaşma sağlamaya çalışmak, borcun tahsil edilmesini sağlamak
  • Borcun tahsil edilememesi durumunda borçlunun borcunu icra müdürlüğü aracılığıyla ödemesi için gerekli işlemleri başlatmak
  • Müvekkillerin dava sürecini dava bitene kadar takip etmek ve savunmayı sağlamak
  • Borçlu tarafın taşınır – taşınmaz mal varlıklarına haciz konulması için gerekli işlemleri başlatmak, satışın yapılmasını sağlamak ve alacaklının alacağını tahsil etmesine yardımcı olmak
  • Karşılıksız çek davalarının takibini yapmak
  • İhalenin feshi için gerekli işlem ve hukuki sürecin takibini gerçekleştirmek
  • İcra takibine ve icra davalarına itiraz etmek, süreci takip etmek
  • Haciz işlemlerinin başından sonuna, müvekkilin borcunu tahsil ettiği ana kadar müvekkille iletişimde kalmak ve her türlü hukuki sorumluluğu üstlenmektir.

Avcılar İcra Avukatları Kimlerdir ?

Avcılar İcra avukatları, İstanbul barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar İcra davaları olan avukatlardır.

Avcılar En İyi İcra Avukatı Nasıl Bulunur ?

Avcılar En iyi İcra avukatı, mesleğinin ahlaki ve teknik tüm gerekliliklerini bilip uygulayan ve müvekkilinin hakkını son damlasına kadar gözeten avukattır.

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button
ankara en iyi ingilizce kursu Avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Ceyhun guvel Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Avukat Merve kolman Prodor Mustafa Kök Kayakocvib