Blog

Kasım 27, 2020
Kırşehir Ceza Avukatı

Kırşehir Ceza Avukatı

Ceza davalarında savcılık kamuyu temsilen yeterli suç şüphesi bulunduğunda yargılama yapılması talebiyle dava açabilir. Tüm ceza davaları kamu davaları kapsamında ele alınır. Bunun sebebi ise suç […]
Kasım 26, 2020
Kırıkkale Ceza Avukatı

Kırıkkale Ceza Avukatı

Ceza hukukunu konu alan davalarda kişiler çeşitli yaptırımlara maruz kalabilirler. Bir ceza davası kamu adına açılır ve suçun teşekkül etmiş olması gerekli bir koşuldur. Ceza davalarının […]
Kasım 25, 2020
Denizli Ceza Avukatı

Denizli Ceza Avukatı

Ceza hukuku uygulamada doğrudan ve dolaylı kaynaklar olmak üzere iki tür kaynak kullanır. Doğrudan kaynaklarda bağlayıcılık söz konusu olacağından ceza muhakemesinde bu kaynaklara aykırı hareket edilemez. […]
Kasım 24, 2020
Kilis Ceza Avukatı

Kilis Ceza Avukatı

Ceza davalarının oluşumunda gerekli olan koşul bir suçun teşekkül etmiş olmasıdır. Ceza davaları devlet adına savcılığın harekete geçmesiyle oluşur. Suç olarak tanımlanan fiiller kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir. […]
Kasım 23, 2020
Kayseri Ceza Avukatı

Kayseri Ceza Avukatı

Ceza mahkemelerinde görülen davalar çeşitli suçlardan kaynaklanıyor olabilir. Bu suçlar birbirinden farklı konuları kapsadığında çeşitli ceza mahkemeleri aracılığı ile cezalandırılırlar. Mahkemelerin türleri arasında asliye ceza mahkemeleri, […]
Kasım 20, 2020
Kahramanmaraş Ceza Avukatı

Kahramanmaraş Ceza Avukatı

Suç oluştuğu anda haber alınmasıyla birlikte soruşturma re’sen başlatılacaktır. Bunun sebebi ise soruşturmanın mecburiliği ilkesinden kaynaklanmaktadır. Soruşturmanın başlamasıyla deliller toplanır ve bu deliller yeterli görüldüğü takdirde […]
Kasım 19, 2020
Hatay Ceza Avukatı

Hatay Ceza Avukatı

Ceza davaları suçun niteliğine göre çeşitli mahkemeler aracılığı ile görülen davalardır. Ağır ceza mahkemeleri ya da asliye ceza mahkemeleri bu davaların görüldüğü mahkemeler arasında yer alır. […]
Kasım 18, 2020
Gaziantep Ceza Avukatı

Gaziantep Ceza Avukatı

Ceza davaları suç oluştuğunda devreye giren kamu davalarıdır. Suç tanımlanırken unsurlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekecektir. Suçun unsurları arasında yer alan hukuka aykırılık, suçun hukuk kurallarıyla çatışması olarak […]
Kasım 17, 2020
Bilecik Ceza Avukatı

Bilecik Ceza Avukatı

Temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan Anayasa’dır. Ceza muhakemesi işleyişinde kişi hak ve özgürlüklerine müdahale edebilme hakkını zaman zaman elde eder. Koruma tedbiri gibi tedbirler […]
Avukata sor...
Merhaba,
Küçükokka Hukuk Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ankara trafik kazası avukatı