Blog

Mart 9, 2021
Müebbet hapis

MÜEBBET HAPİS

Mahkeme tarafından bir suç fiilini işlediği kesinleşen hükümlüye verilen hürriyeti kısıtlayıcı cezaya hapis cezası denilmektedir. Hapis cezasının da farklı yaptırım türleri vardır. Bunlar; ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet […]
Mart 8, 2021
Göçmen Kaçakçılığı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

Yasal olmayan yollar ile maddi çıkar sağlama amacıyla Türkiye sınırlarına insan sokma ya da Türkiye’den yurtdışına insan çıkarılmasına imkan sağlanmasına göçmen kaçakçılığı denilmektedir. Tük Ceza Kanunu’nun 79. Maddesinde […]
Mart 5, 2021
Tck 63

TCK 63

Tck 63 . Maddesinde ceza hukukunda mahsup kavramı tanımlanmıştır. İlgili fıkrası ve gerekçesi hukuki uygulama kapsamında açıklanmıştır. TCK 63/1 TCK 63 maddesinin birinci fıkrası, mahsup kavramını tanımlamış […]
Mart 4, 2021
Ruhsatsız Silah Taşıma Cezası

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA CEZASI

Ruhsatsız silah taşıma suç fiili, bir kimsenin taşıma ruhsatı olmadığı halde silah taşıması ile gerçekleşmektedir. Ruhsatlı bir silahın taşıma ruhsatının süresinin dolması ve yenilenmemesi durumunda da […]
Mart 3, 2021
HAGB Kararına İtiraz

HAGB KARARINA İTİRAZ

HAGB Kararı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesinde düzenlenmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ifade etmektedir. HAGB kararı bir suç fiiline yönelik sanık hakkında hükmolunan ceza yaptırımın […]
Mart 2, 2021
Yalan tanıklık

YALAN TANIKLIK

Yalan tanıklık suçu, tanık dinlemeye yetkili olan kişi ya da kurul önünde gerçeğe aykırı bir şekilde beyanda bulunulması ile gerçekleşmektedir. Tük Ceza Kanunu’nun 272. Maddesinde düzenlenmiştir. Yalan tanık […]
Mart 1, 2021
Reddi Miras

REDDİ MİRAS

Mirasın reddi hukuki terim ile reddi miras olarak isimlendirilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun konusu olan mirasın reddi, miras bırakan kişinin vefatı ile geride bıraktığı tüm mal varlığının malik olan […]
Şubat 26, 2021
Tam Yargı Davası

TAM YARGI DAVASI

İdarenin herhangi bir eylemi, işlemi veya ihmali nedeniyle zarara uğrayan kişinin manevi ve maddi zararının tazmini için açtığı bir davadır. Tam yargı davası, hukuktaki tazminat ve alacak […]
Şubat 25, 2021
Sulh Hukuk Mahkemesi

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sulh Hukuk Mahkemesi eski kanunda asliye hukuk mahkemeleri ile birlikte genel mahkeme sayılmaktayken, yeni kanun kapsamında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na dayanılarak, genel mahkeme olarak savunulsa da bir özel […]
ankara trafik kazası avukatı
özel tasarım bone asgari ücret