Yağma Suçu

Gasp suçu olarak da bilinen bu suç, hukuki açıdan zilyetliği başka birinde bulunan menkul bir malın, tehdit ya da cebir kullanarak zorla alınmasını konu edinir. Bu suça dair ilgili kanuni düzenlemeler, Türk Ceza Kanunu’nun 148. ve 150. maddeleri arasında yer almaktadır. Yağma suçu olarak bilinen gasp suçu, mağdurun mevcut malvarlığına yönelik işlenen haksız bir eylemden meydana gelmektedir.

Bu suçun mevcut olduğu durumlarda failin, menkul bir malı, sahibini tehdit etme yoluyla zilyedin rızası dışında malı ele geçirmesi söz konusu olmaktadır. Gasp suçunda fail, gasp edilen malı kendisine teslim etmeye ve bulunduğu yerden alınmasına karşı koymamaya zorlamaktadır. Bu yüzden suçun konusu esasında mağdura ait olan herhangi bir menkul mal olabilmektedir. Yüksek Mahkeme’nin gasp suçuyla ilgili olarak vermiş olduğu emsal kararlarda gayrimenkul mallar yağma suçunun konusu olamamaktadır.

Yağma Suçu TCK

Yağma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 148. ve 150. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yağma suçu, hırsızlık suçu ile karıştırılmamalıdır. Ancak her iki suç arasında ortak fiil bulunmaktadır. Bu fiil, zilyedi başkasına ait olan malın alınması eylemidir. Bu suç, hırsızlık suçun esas unsurlarından olan başkasına ait malın alınması suçuna ek olarak, bir de malın alınması sırasında cebir ya da tehdit uygulanması suçlarını da içerdiği için Türk Ceza Kanunu’na göre bileşik bir suç olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte yağma suçunun koruduğu hukuki değerler kişi özgürlüğü, vücut dokunulmazlığı zilyetlik ve mülkiyet olmaktadır.

Yağma Suçu ile İlgili Yargıtay Kararları

Bu suça ilişkin Yüksek Mahkeme kararları, gasp suçuyla ilgili Yargıtay içtihatlarında yer edinen kararları içermektedir. Öncelikle gasp ile hırsızlık suçunun ortak noktası olan başkasına ait malın alınması gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili Yargıtay içtihatlarına göre, aynı ev içinde yaşayanların ev mobilyaları ve eşyaları üzerinde ortak zilyetlik hakkı bulundurduğu için, yağma suçunda dikkat edilmesi gereken bir nokta ortaya çıkmaktadır. Bu tür ortak zilyetlik durumlarında aynı ev içinde yaşayan kişilerin ortak ev eşyalarını alması durumunda hırsızlık veya gasp suçu meydana gelmez. Sadece taşınır malların alınmasının yağma ya da hırsızlık suçunda meydana gelebileceği kabul görmektedir.

Yağma Suçu Savunma

Gasp suçunda savunma, suçun faili tarafından yapılan savunmadır. Yağma suçunda, başkasına ait bir malın zorla ve tehditle alınmış olması önemlidir. Dolayısıyla gasp suçunda mağdur tehdit altında kalmakta ve aynı zamanda mağdura cebir uygulanmaktadır. Kişi özgürlüğü ve vücut dokunulmazlığı ile birlikte kişinin malvarlığını da koruyan yağma suçu değerlendirilirken bu yüzden cebir ve tehdit kavramlarının dikkate alınması önem taşımaktadır.

Yağma Suçunun Cezası

Gasp suçunun cezası, basit yağma suçu ve nitelikli yağma suçu olarak ikiye ayrılarak değerlendirilmektedir. Basit yapma suçundan kasıt, bir kişinin gündüz vakti, hiçbir zarar verecek alet kullanmadan, kendisini tanınmayacak şekle sokmadan, bir suç üyesi olmadan, beden ve ruh bakımından kendisini faile karşı savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı işlediği gasp suçudur.

Bu koşullar altında uluorta yapılan başkasına ait malın cebir ve tehdit kullanılarak yapılması hali, yağma suçunun basit hali olarak değerlendirilmektedir. Uygulamada sık görülen senet yağması, gasp suçunun basit şekli olarak nitelendirilmektedir. Suçu basit şeklinin cezası 6 ile 10 yıl arasındadır. Bu suçun nitelikli şekilde işlenmesi durumunda silah, failin kendini gizlemesi, yağma suçu yani gaspın birden fazla kişi tarafından işlenmesi gibi durumlar söz konusu olmaktadır. Bu koşullarda işlenen yağma suçunun cezası ise 10 yıldan 15 yıla kadar değişmektedir.

İlginizi çekebilir: Bilişim Suçları Nereye Şikâyet Edilir ?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı