Ceza İnfaz Dilekçesi

İnfaz hakimliğine dilekçe örneği incelendiğinde birçok farklı talep hakkında dilekçeler hazırlandığı görülmektedir. Cezanın ertelenmesi talebi ile veya denetimli serbestlik yararlanma gibi konularda dilekçe hazırlanarak bu taleplerin ilgili birimlere iletilmesi gerekmektedir. Ceza infaz dilekçesi hazırlanırken kanunlar ve gerekli yönetmelikler çerçevesinde içeriğin belirlenmesi ve dilekçe formatında işlem gerçekleştirilmesi gerekir.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedvirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında yer alan maddeler başta olmak üzere kanunlara dayanarak hazırlanan dilekçeler ile ilgili birimlere başvuruların vaktinde yapılması gerekir. Ceza infaz dilekçesi kapsamında hazırlanan birçok farklı dilekçe türü talep edilecek konulara göre düzenlemelidir.

İstinaf Dilekçesi Örneği

Ceza istinaf dilekçesi bölge adliye mahkemesine yerel mahkemenin aldığı kararın iletilmesi ve hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için hazırlanan dilekçelerdir. Herhangi bir ceza yargılamasında verilen bir mahkumiyet kararına karşı bu dilekçeler yardımı ile kararın bir üst mahkemeye taşınması sağlanır. Kararı veren yerel mahkemeye verilen dilekçe ceza davasının yerel mahkeme tarafından bir üst mahkemeye yani istinafa, bölge adliye mahkemesinde gönderilmesi sağlanır.

Bilhassa önemli davalarda başta ceza istinaf dilekçesi olmak üzere diğer tüm dilekçelerin ve başvuru işlemlerinin deneyimli ve uzman ceza avukatları tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İstinafa taşınan davada olası bir hukuksuzluk durumunun veya isabetsiz kararın tespit edilmesi halinde istinaf mahkemesi tarafından kararın bozulmasına yönelik karar verilebilir. Bu nedenle hukukta istinaf yolu son derece mühimdir.

Asliye Ceza İstinaf Dilekçesi

İstinaf dilekçe örneği incelendiğinde ise benzer bir amaç ortaya çıkar. İstinaf yoluna gitmek temelde ilk derece yani yerel mahkeme tarafından verilecek ve kesin olmayan bir hüküm dışındaki tüm hükümler için bir üst mahkemeye başvurulmasını ifade eder. Kanunlarımız kapsamında on beş yıl ve üzerinde hapis cezalarına yönelik kararlarda istinaf makamı olan bölge adliye mahkemesi resen inceleme yapacaktır.

Asliye ceza mahkemeleri ise hukuk sistemimizde ceza yargılamasında başlıca mahkemelerden biridir. Ceza yargılamaları için ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemeleri başlıca davaların görüldüğü mahkemeler olacaktır. 10 yıl ve daha az hapis cezası gerektirecek davalara bakmakla görevlidir. Ceza infaz dilekçesi hazırlanırken başvuru yapılacak görevli ve yetkili mahkemelerin doğru belirlenmesi gerekmektedir.

Ceza (İnfaz) Erteleme Dilekçesi

İnfaz erteleme dilekçesi hazırlanırken taleplerin doğru belirlenmesi ve dilekçelerin vaktinde teslimi son derece önemlidir. Dilekçede olması gereken temel başlıklar ise şöyle sıralanabilir:

  • Davetiye çıkaran
  • İlamat No
  • Mahkum
  • Vekili
  • Hükmü Veren Mahkeme
  • Ceza Nevi ve Miktarı
  • Talep
  • Açıklamalar
  • Ekler

Tüm başlıklar altında ceza avukatı tarafından erteleme nedenlerinin belirtilmesi ve kanunlara uygun biçimde açıklamalara yer verilmesi gerekmektedir. 6352 sayılı kanun kapsamında infazın ertelenmesine yönelik hükümler dikkate alınarak mahkumiyetin ertelenmesine ilişkin taleplerin davalı tarafça bildirilmesi gerekecektir. Bu nedenle dilekçelerin mutlaka ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde usulüne uygun biçimde hazırlanarak sadece ilgili birimlere ve mahkemelere teslim edilmesi gerekecektir.

Denetimli Serbestlikten Yararlanma Dilekçesi

Denetimli serbestlik ülkemizde uygulanan şekliye bir tür koşullu salıverme yöntemi olarak değerlendirilmelidir. Kişinin bu haktan yararlanması için gerekli koşulların sağlanması ve dilekçe verilmesi gerekecektir. Denetimli serbestlikten yararlanmak için dilekçenin cezaevi idari aracılığıyla infaz hakimliğine iletilmesi gerekmektedir.

Hükümlünün kaldığı cezaevinin bağlı olduğu infaz hakimliği bu dilekçeler kapsamında talepleri dikkate alarak değerlendirmektedir. Denetimli serbestlikten yararlanma şartlarının olup olmadığının dikkate alınmasının ardından verilen sonuçlar hükümlülere bildirilmektedir. Ceza infaz dilekçesi kapsamında değerlendirilen bu dilekçe ise kişinin kaldığı cezaevinin infaz hakimliğine verilmesi gereken ve tüm şartların oluştuğunu ifade eden bir dilekçe örneğidir. 

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı