TCK 142

Türk Ceza Kanunu’nda Malvarlığına Karşı işlenen Suçlar bölümünde yer alan hırsızlık suçunun tanımında bir kişinin başkasına ait malın zilyedini alması ve bunun karşılığında da kendisine ya da başkasına menfaat elde etmesi ifadesi yer alır. Basit hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 141. Maddesi ile düzenlenirken TCK 142 nitelikli hırsızlık suçunu ilgilendiren konuları kapsamaktadır. Hırsızlık suçunun nitelikli olarak işlenmesi durumunda konunun anayasada üç fıkra halinde tasnif edilerek açıklandığı görülmektedir. Basit hırsızlık suçlarında bir yıl ile üç yıl aralığında değişen sürelerde ceza verilirken suçun nitelikli olarak işlenmesi durumunda ceza oranlarında değişiklik yapılması söz konusudur.

TCK 142/2-h

Türk Ceza Kanunu’nda 142. Madde ile düzenlenen nitelikli hırsızlık suçunun işlenme yöntemlerine bağlı olarak verilen cezalarda değişiklik yapılmaktadır. Kanun suçun nitelikli hallerini üç fırka ile açıklamış TCK 142 ve devamı maddelerde suça istinaden verilecek cezaları belirlemiştir. Buna göre TCK 142/2-h’ye göre düzenlenen kanun, hırsızlığın herkesin girebileceği bir yerde yapılması durumuna yönelik kararları ilgilendirir. Çalınan eşya herkesin girebileceği bir yerde ise ve kilitlenmek sureti ile ya da muhafaza altına alınmak yöntemi ile saklandığında çalınması durumunda sanık kanunun bu maddesine göre cezalandırılmaktadır. Bu tür bir durumda verilecek ceza 5 ile 10 yıl aralığında değişmektedir. Bu tür suçlar yüz kızartıcı suçlar kapsamında ele alınmaktadır.

TCK 142/2-h Yargıtay Kararları

Suçun nitelikli olarak işlendiği durumlarda devreye giren TCK 142 kişilerin işledikleri suçlara bağlı olarak cezaların belirlenmesi sırasında yararlanılan kanunları kapsamaktadır. Buna göre yüz kızartıcı suç olma özelliğini taşıyan hırsızlık suçu nitelikli olarak işlendiğinde bu kanunlara bağlı olarak cezalandırılır. Çalınan eşyanın durumunu ilgilendiren TCK142/2-h maddesi uyarınca ceza verileceği zaman kişinin 5 yıl ile 10 yıl aralığında ceza alması söz konusu olmaktadır. Bu tür suçlar işlenirken farklı unsurların devreye girmesi cezanın oranında artışa neden olmaktadır. Örneğin gece vakti işlenen nitelikli hırsızlık suçlarında cezanın yarı oranda arttırılması söz konusu olur. Bunun yanı sıra bedenen ya da ruhen kendini savunamayacak durumda olan kişilere karşı işlenen nitelikli hırsızlık suçlarında verilen cezalar üçte biri oranına kadar arttırılabilmektedir.

Anayasa 142 Madde

Hırsızlık suçu malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında ele alınan bir suç türüdür ve nitelikli halleri söz konusu olduğunda bu suça verilen cezalarda artış olmaktadır. Yüz kızartıcı bir suç olarak tanımlanan nitelikli hırsızlık suçları için TCK 142 vasıtası ile gerekli düzenlemeler yapılmış ve verilecek cezaların süreleri belirlenmiştir. Suçun işlenişinde çeşitli unsurların devreye girmesine bağlı olarak da cezaların oranlarında gerekli düzenlemeler kanun maddeleri ile yapılmıştır. Nitelikli olarak işlenen suçlar cezalandırılırken tayin edilen cezalandırma süreleri normalden daha uzun olmaktadır. Ayrıca suça eşlik eden farklı unsurlara bağlı olarak da ceza sürelerinin uzaması söz konusu olduğundan bu detaylar kanun maddeleri ile açıklanır. Örneğin doğal bir afetten dolayı ortaya çıkan kargaşadan yararlanıldığında işlenen hırsızlık suçu da nitelikli bir hırsızlıktır ve 5-10 yıl aralığında hapis istenmesi söz konusudur.

İlginizi çekebilir: Ceza İnfaz Dilekçesi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı