Konya Kira Avukatı

Deneyimli ve profesyonel kadrosu ile sizlere aile hukuku alanlarında en iyi hizmetleri verme misyonu ile çalışan Küçükokka Hukuk Bürosu olarak, sizleri Konya kira avukatı arayışlarınızda en iyi şekilde bilgilendiriyoruz.

Kiralama sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen, bir mülkün geçici kullanımını amaçlayan ve tipik olarak akla gelen sözleşme örneğidir. Bu tür sözleşmelerde, malın sahibi olan kiraya veren taraf, malını bir kiracıyla kullanım için geçici olarak kiralamak üzere bir sözleşme yapar. Bu tür sözleşmelerin en yaygın ve tipik örneği, konut ve iş yeri kira sözleşmeleridir.

Sözleşme türü, taraflar arasında serbest sözleşme kuralı geçerlidir. Kanun koyucu, kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerekliliği koşulunu dahi getirmemiştir. Ancak, hem kiracının hem de kiraya verenin haklarının korunması ve olası yargı veya arabuluculuk sürecinde ispatlanması için kira sözleşmelerinin mutlaka yazılı olarak yapılması gereklidir. Ayrıca, hazır şablonlardan ya da emlakçılardan temin edilen kira sözleşmelerinin taraflar arasında kullanılarak imzalanmasının doğru bir uygulama olmadığını düşünüyoruz.

Konya Kira Avukatı

Son zamanlarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, gayrimenkul satışları ve kira bedellerinin öngörülemez bir şekilde değişkenlik göstermesine sebep olmaktadır. Bu durum, kira uyuşmazlıkları ile ilgili dava açılmasına, icra takibi başlatılmasına veya tarafların ihtarname yoluyla harekete geçmesine neden olmaktadır.

Ayrıca, bu alanda arabuluculuk çalışmaları da bakanlık, meclis ve arabuluculuk daire başkanlığı tarafından yürütülmektedir ve biz de bu çalışmaları yakından takip etmekteyiz. Konya’daki avukatlık büromuz, kira hukukunda uzman avukatlar ve çeşitli alanlarda deneyimli arabulucular ile hizmet vermektedir. Avukat Oğuzhan Küçükokka, kira hukuku konularını kapsayan inşaat hukuku alanında uzmanlık sertifikası ile arabuluculuk hizmetleri sunmaktadır.

Konya ilinde son yıllarda artan gayrimenkul inşası ile gayrimenkul hukuku ve kira hukuku popüler hukuk dalları haline gelmiştir. Bu alanda ise sıklıkla karşılaşılan dava türü çeşitli nedenlerle açılabilen tahliye davalarıdır. Tahliye davalarının nedenlerinin somut olayda oldukça titizlikle incelenmesi gereklidir. Aksi halde hak, zaman ve para kaybına neden olacaktır. Hukuk büromuzda müvekkillerimize ağırlıklı olarak Konya ili ve ilçeleri başta olmak üzere çevre illerde de tahliye davası avukatlığı hizmeti vermektedir.

Kiracı Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Kiracının ev ya da işyeri gibi kiralık alanlardan çıkarılabilmesi için açılan dava türü olan Tahliye Davası, son derece önemlidir. Ancak, bu davanın açılabilmesi için birtakım şartların yerine getirilmesi gereklidir ve bu şartların ispat edilmesi de zorunludur.

Aksi takdirde, açılan dava esastan reddedilir. Kiracının tahliyesi, Türk Borçlar Kanunu ve İcra İflas Kanunu gibi yasal mevzuatlarda düzenlenmiştir.

Tahliye Davası, kiralanan yerin veya davalının ikametgahının bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Yargılama harç ve masrafları, kira sözleşmesinin yıllık bedeli üzerinden hesaplanır ve davacı tarafından dosya açılışında yatırılması gereklidir.

Ayrıca, davacının yazılı kira sözleşmesi ve tahliye nedenlerini içeren dilekçeyi ilgili adliyedeki tevzi bürosuna sunması gerekmektedir. Tahliye nedenlerini ispat etmek için gerekli bilgi ve belgelerin yanı sıra, tanık isimlerinin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

Konya Kira Avukatları Kimlerdir ?

Konya Kira avukatları, Konya barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar Kira davaları olan avukatlardır.

Konya En İyi Kira Avukatı Nasıl Bulunur ?

Konya En iyi Kira avukatı, mesleğinin ahlaki ve teknik tüm gerekliliklerini bilip uygulayan ve müvekkilinin hakkını son damlasına kadar gözeten avukattır.

Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçin.

Call Now Button