TCK 116

Türk Ceza Kanunu’nun 116. ( TCK 116 ) Maddesinde düzenlenmiş olan yasası konusunu konut dokunulmazlığının İhlali suçu oluşturmaktadır. Dört fıkra ile belirtilmiş olan bu suç fiili gerekçesi, ceza hükmü ve nitelikleri kapsamında ayrıntısıyla belirtilmiştir.

TCK 116/1

TCK 116 maddesinin birinci fıkrasında bir kişinin konutuna ve konutunun eklentilerine kişinin rızası olmadan giren ve rızası alınarak girdikten sonra da buradan çıkmayan kişinin suç fiili işlediği belirtilmiştir. Türk Ceza Kanunu 116 kanun düzenlemesi kapsamında konut dokunulmazlığının ihlali gerçekleştirilmiş olur. Söz konusu bu suç fiilinin faili altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.  Bu fıkrada suçun temel şekli belirlenmiştir. Konut dokunulmazlığını ihlal suçu herkes tarafından gerçekleştirilebilir. İcrai bir davranış ile işlenebileceği gibi, ihmali bir davranış ile de işlenebilmektedir. İhmali davranışla anlatılmak istenen bir kişinin bir kimsenin konutuna rıza ile girdikten sonra, konuttan çıkmaması halidir.  

Konut Dokunulmazlığı

Konut dokunulmazlığı, kişinin kendisine özgü barış, sükûn ve yuvasındaki yaşamın sulh ve selamet ile sürmesi için var olması gereken güvenlik duygusunu koruma altına alan bir bireysel haktır. Bir başka ifade ile hâkim kararı olmadan ulusal güvenlik veya kamu düzeni açısından gecikmede sakınca bulunan hallerde, yasaca yetkili kılınan katın emri olmadan bir kişinin konutuna girilememesi, arama yapılamaması ve konuttaki eşyalara el konulamaması durumudur.  Özel hayatın gizliliği ve kişi özgürlüğü ile ilgili olan konut dokunulmazlığı, TCK 116 maddesinde güvence altına alınmış ve ağır bir suç olarak belirtilmiştir. Eğer bir kişi ev sahibinin rızasını alarak o eve girdiyse ancak ev sahibi bu rızayı geri alıp vazgeçerse, o kişinin konutu terk etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu eylem de konut dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturmaktadır.

Konut Dokunulmazlığı Nedir?

Kişinin bireysel özgürlüklerinden biri olan ve özel hayatındaki huzur ve gizliliğine tehdit olacak her türlü eylemlerden koruyan bir hak olan konut dokunulmazlığıdır. Bunu ihlal eden her türlü fiil de suç sayılmaktadır. Bir kişinin konuta girme konusunda rıza açıklamaya yetkili biri olmasının yanında, açıklanan rızanın da örneğin; hile sebebiyle zedelenmemiş olması gerekmektedir.  TCK 116 maddesi de bu suç fiili ile mağdur olan kimseleri korumak ve failleri cezai yaptırıma sokmak için oluşturulmuştur.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun onaylanması için, ev sahibesinin ya da yetkili kişinin konuta girme konusunda rızasının olmaması gerekmektedir. Sahibinin konuta girilmesinden haberinin olmaması, rızasının da alınmadığı anlamını taşıdığından TCK 116 maddesine göre suç sayılmaktadır. Dolayısıyla bir konuta gizlice girme ya da hile girme şeklindeki eylemlerde bu suç fiilini oluşturmaktadır. Bu suçun temel unsuru ev sahibinin konuta girilmesi konusunda rızasının olmamasıdır. Konut dokunulmazlığını ihlal suç fiilinin hukuka aykırılık niteliğini ortadan kaldıran rızanın, hukuken geçerli rıza olması gerekmektedir.

İlginizi çekebilir: Yoksulluk Nafakası

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı