Hukuki Makaleler

TCK 116

Türk Ceza Kanunu’nun 116. ( TCK 116 ) Maddesinde düzenlenmiş olan yasası konusunu konut dokunulmazlığının İhlali suçu oluşturmaktadır. Dört fıkra ile belirtilmiş olan bu suç fiili gerekçesi, ceza hükmü ve nitelikleri kapsamında ayrıntısıyla belirtilmiştir. TCK … Tümünü Oku

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

Kanuna aykırı, yolsuz ve usulsüz bir şekilde hazırlandığı iddia edilen bir tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için gerçekleştirilen kanun yoluna tapu iptal ve tescil davası denilmektedir. Tapu iptali davası mülkiyet hakkına dair bir davadır. O nedenle … Tümünü Oku

TCK 142

Türk Ceza Kanunu’nda Malvarlığına Karşı işlenen Suçlar bölümünde yer alan hırsızlık suçunun tanımında bir kişinin başkasına ait malın zilyedini alması ve bunun karşılığında da kendisine ya da başkasına menfaat elde etmesi ifadesi yer alır. Basit … Tümünü Oku

Cezai Ehliyet

Bir kişi suç işlediğinde bu suçu işlediği yerde ve tarihte suça ilişkin kusur yeteneğine sahipse cezai ehliyetinin olduğundan söz edilebilir. Cezai Ehliyet tanımlanırken kişinin suçu işlediği sırada algılama yeteneğinin suçun hukuki sonuçlarını kavramasına engel olacak … Tümünü Oku

HMK 124

Taraf değişikliği olarak adlandırılan durum açılmış olan bir dava esnasında dava sürerken taraflardan birinin davadan ayrılması veya yerine üçüncü bir kişinin davaya dahil olmasıdır. HMK 124 bu konuyu kapsayan kanun maddesidir. Dava açıldığında davaya taraf olan kişiler … Tümünü Oku

TCK 87

Bir kişi suç işlediğinde bu suça istinaden bir durum ortaya çıkar. Kişinin kastettiği neticeden farklı olarak daha ağır bir durum ortaya çıktığında neticeden kaynaklanan ağırlaşmış suç oluşmuştur. Kişi ağır bir neticenin ortaya çıkabileceğini öngördüğünde ortaya … Tümünü Oku

HMK 127

Cevap dilekçesini verme süresi kanunlarda düzenlenmiş bir durumdur. Davalı cevap dilekçesini oluşturduğunda iki hafta süre tayin edilmekte ve kendisine cevap hakkı tanınmaktadır. Bazı durumlarda davalı zor koşullarda olabilir ve cevap dilekçesi hazırlama konusunda bazı imkansızlıklara … Tümünü Oku

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button