Boşanma Davasından Feragat Dilekçesi

Boşanma davasından feragat dilekçesi boşanma davalarında da taraflardan birinin bazı haklarında veya tüm haklarından vazgeçtiğini ifade eder. Kelime anlamı olarak feragat, hakkından kendi isteği ile vazgeçmek olarak tanımlanır. Bu yönüyle boşanma davalarında haklarından vazgeçen tarafın bunu dilekçe ile bildirmesi gerekmektedir. Boşanma davasında belirli haklarından vazgeçen kişilerin bu kapsamında belirli sonuçlara da katlanması ve kabul etmesi gerekir.

Boşanma davası açılmasının ardından dava açtığınıza pişman olduğunuz durumlarda davadan feragat ederek dava sonuçlanmadan önce geri çekilebilirsiniz. Bu işlem için karşı tarafın rızası alınmaz. Kendi haklarınızdan vazgeçtiğinizi ifade eden bir işlemdir. Boşanma davasından feragat etmek iyi veya kötü birçok farklı sonuç doğurabileceği için sonuçlarının iyi tahlil edilmesi gerekir. Alanında uzman olan avukatlarla iş birliği yapmak istiyorsanız Konya Boşanma Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Feragat Dilekçesi Örneği

Boşanma davası geri çekme dilekçesi olarak da anılan feragat dilekçesi, bu tasarruf hakkını kullanan kişinin haklarından vazgeçtiğini ifade eder. Kişinin haklarından vazgeçmesi durumunda mahkeme tarafından alınacak kararda da değişiklik yaşanacaktır. Boşanma davalarında feragat dilekçesi hazırlanırken:

  • Davacının ve davalının bilgileri (TCKN, ad – soyad vb.),
  • Feragat nedeninin açıklanması vb.

Temel bilgilere yer verilmesi gerekir. Feragat dilekçesinde tarafların anlaştıkları, yargılama giderleri ve diğer masraflar ve ücretlerden vazgeçtikleri gibi birçok konuya yer verilmesi mümkündür. Boşanma davalarında verilecek feragat dilekçesi ile kişinin davadan vazgeçmesi mümkündür.

Boşanma Davasından Vazgeçme Dilekçesi

Boşanma davası feragat dilekçesi ile boşanma davasından feragat ettiğini beyan eden kişi tüm haklarından vazgeçmiş sayılır. Ancak bu kavram çoğu zaman feragat eden kişilerin yeninden boşanma davası açamayacakları olarak yorumlanır. Ancak bu yorum yanlıştır. Kişiler sadece söz konusu dava kapsamındaki haklarından vazgeçer. Boşanma davası açma hakkından feragat etmesi söz konusu olmayacaktır.

Boşanma davasından vazgeçme ve feragat etmek ile çok sık karıştırılan bir kavramdır. Temelde bu ikisi farklı şeyleri ifade eder. Boşanma davasından vazgeçme dilekçesi ile yapılan işlemlerde karşı tarafında açık bir şekilde onayının, rızasının alınması gerekir. Feragat dilekçesinde karşı tarafın rızasının alınmasına ihtiyaç duyulmazken, vazgeçeme işlemleri için bu onaya gereklidir. Vazgeçmesine muvafakat veren kişiler ise karşı tarafın aynı davayı açma riskine de katlanacaktır. Boşanma davasında feragat ve vazgeçme kavramları birbirinden önemli ölçüde ayrılmaktadır.

Boşanma Davası İptal Dilekçesi

Boşanma davası iptal işlemleri için davadan karşılıklı olarak vazgeçme veya tek taraflı olarak feragat yapılarak mümkün olabilir. Geri çekme veya diğer yöntemler ile davandan vazgeçilmesi ve iptal edilmesini talep etmek için gerekli şartların oluşması ve kanuni prosedürün uygulanması gerekir.

Boşanma davalarında iptal konusu çoğu zaman farklı uygulamalar nedeniyle karıştırılmaktadır. Bu nedenle bu tip hakların detayları ve dilekçelerin hazırlanarak başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi için avukatlar tarafından işlem yapılması son derece önemlidir.

Boşanma Davasında Feragat Halinde Vekalet Ücreti Ödenir Mi?

Boşanma davasından feragat halinde vekalet ücreti ve yargılama giderleri davasından vazgeçen kişi hakkında aleyhine bir hüküm verilmiş gibi değerlendirilerek giderleri ödemesine hükmedilir. Eğer kişi kısmı feragat yolun gitmiş ise bir kısım haklarından vazgeçmesi halinde bu masraflar için de kısmı olarak feragat oranında talep edilecektir.

Feragat halinde aleyhine karar verilmiş olarak kabul edilen kişinin vekalet ücreti ve diğer yargılama masraflarını ödemeyi de kabullenmesi gerekecektir. Boşanma davasından feragat edilmesi birçok farklı olumsuz sonuç doğuracağı için bu hakkın detaylıca düşünülerek kullanılması gerekmektedir. Feragat ile netice – i talebinden tamamen veya kısmen vazgeçen kişilerin söz konusu masrafları da bu feragat oranlarına göre ödemelerine hükmedilecektir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı