Esenyurt İcra Avukatı

Alacaklı ve borçlu arasındaki alacak ilişkisi bazı durumlarda icra takibini gerekli kılar. Borçlunun borcunu ödemediği bu tür sorunlar icra daireleri aracılığı ile çözümlenir. Esenyurt İcra Avukatı icra takibi gibi hukuki süreçlerde profesyonel anlamda hizmet vermektedir. Haciz işlemleri sırasında borçlunun nakdi varlığı, maaşı ya da hisseleri alacak konusu yapılabilir. Borçlu üzerine kayıtlı olan aracı varsa aracı veya 3. Kişiler üzerindeki alacakları da haciz konusu olabilir. Alacaklı ile bir borç ilişkisinin olması haciz işleminin yapılması için gereklidir. Ayrıca alacaklının icra dairesine başvuru yapması ve alacağımın tahsili için talepte bulunması zorunludur.

Bu tür durumlar karşısında avukatlardan hukuki destek alınması oldukça önemlidir. Avukatlar savunma makamını temsil ederlerken sanık ya da mağdurların başvurabileceği hukuki temsilcilerdir. Çeşitli davalara girme konusunda yetkinlik sahibi olan avukatların mesleki tecrübeleri oldukça önemlidir.

Esenyurt Ceza Avukatı ceza davalarının yanı sıra icra davaları konusunda da deneyim sahibi bir hukukçudur. Ceza davalarının ağır yaptırımlara konu olması bu tür davaları daha da önemli hale getirir. Ceza davalarında profesyonel bir hukukçu tarafından temsil edilmek oldukça önemlidir.

Esenyurt İcra Avukatı Ne İş Yapar ?

İcra davaları İcra ve İflas Hukuku kapsamında gündeme gelir. Bu davalar sırasında alacaklının alacağını tahsil etmek üzere icra dairesi üzerinden işlemleri başlatmış olması gerekir. Alacaklı borçludan vadesi geldiği halede alacağını tahsil edemezse icra dairesi üzerinden kendisine tebliğ yapar. Borçlu olan taraf da kendisine verilen yasal süresi içerisinde borcunu ödemekle yükümlü olur. Borçlu bu tebligata itiraz etmediği takdirde borcu kabul etmiş sayılır. İcra Avukatı Nedir ? Merak edilen sorulardan biridir.

Borçlunun kendisine icra dairesinden tebliğ edilen ödeme emrine itiraz etmesi durumunda ise hukuki açıdan yeni bir sürece girilir. Bu durumda da alacaklının hukuki açıdan kendisine verilen hakları kullanması icap eder. Bu aşamaların bir icra avukatı vasıtası ile aşılması gerekirken profesyonel hukukçular kişi haklarını korumaları ile dikkat çekerlerEsenyurt İcra Avukatı icra davaları konusunda yetkinlik sahibi olan hukukçudur. İcra ve iflas hukuku konusunda deneyimli olması ile dikkat çeker. Bunun yanında farklı alanlarda da davalara girme yetkinliğine sahiptir.

İcra Avukatı ile İcra Takibi Nasıl Başlatılır ?

İcra davalarına konu olan borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkiler icra daireleri aracılığı ile hukuki olarak takip edilir. İcra davasına istinaden haciz işlemi yapılacağı zaman borçlunun menkul ya da gayrimenkulüne haciz konabilir. Bunun yanı sıra 3. Kişilerde olan hak ve alacaklara da haciz uygulanabilmektedir. İcra Avukatı ile İcra Takibi Nasıl Başlatılır ? Sorusu merak edilenler arasındadır. Bu durumda alacaklının icra dairesi kanalı ile borçluya hukuki tebligatları yapmış olması gerekir. Bu işlemleri alacaklı adına kanuni temsilcisi olan avukatı da yürütebilir.

Borçlunun borcunu ödemeyi kabul etmediği durumlarda alacaklı adına icra memurları haciz işlemi vasıtası ile borçlunun mallarını haczedebilir. Bu işlemlerin hukuki boyutunun olması nedeni ile bir avukat tarafından temsil edilmek gerekir. Esenyurt İcra Avukatı icra davaları konusunda deneyimli bir hukukçudur.

Esenyurt İcra Avukatı Ücreti

İcra davaları sebebi ile avukatlık ücretleri de merak edilir. Esenyurt İcra Avukatı Ücreti davanın niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Davaların kapsamı, süresi dikkate alındığında her davanın kendine özgü yanları olur. Bu kriterler de avukatlık ücretlerinin belirleyici bir unsurudur.

İcra dairelerinden gönderilen ödeme emirleri ile ilgili olarak emrin kesinleşmesini beklemek gerekir. Emrin kesinleşmesi demek borçlunun borca itiraz etmemesi anlamına gelmektedir. Takip emri kesinleştikten sonra ise haciz işlemi başlatılabilmektedir. Esenyurt İcra Avukatı ile temsil edilmek kişilerin haklarının korunması açısından önem taşır. Hukuki açıdan ortaya çıkabilecek hataların giderilmesi için de avukatlara gereksinim duyulur.

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button