Blog

Şubat 24, 2021
Tutukluluğa itiraz

TUTUKLULUĞA İTİRAZ

Geçici bir koruma tedbiri olan tutuklama, şüpheli ya da sanık hakkında verilmiş bir karardır. Tutuklama, kişi hak ve özgürlüklerine en fazla müdahalenin olduğu bir koruma tedbiri […]
Şubat 23, 2021
İrtikâp Suçu

İRTİKÂP SUÇU

Bir kamu görevlisinin sürdürdüğü kamu görevlisinin kendine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, muhatap olduğu kişilerden kendine yarar sağlamaya ve bu kişileri yarar sağlayacakları yönünde vaatte bulunmaya yönlendirmesiyle […]
Şubat 22, 2021
TCK 158

TCK 158

Dolandırıcılık suçları söz konusu olduğunda malvarlığınaı ilgilendirilen durumlardan söz edilmektedir. Dolandırıcılık suçlarının ortaya çıkması için hileli davranış olarak adlandırılan birtakım eylemlerin olması gerekir. TCK 158 nitelikli dolandırıcılık olarak […]
Şubat 19, 2021
Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu her toplumun yasakladığı bir davranıştır. Hem hukuksal hem de ahlaksal açıdan bu suça karşı yaptırımlar uygulanmaktadır. Malvarlığına karşı işlenen bir suçtur ve kişiye karşı işlenmesi […]
Şubat 18, 2021
İzaleyi Şuyu

İzaleyi Şuyu

İzaleyi Şuyu adı verilen kavram ortaklığın giderilmesi ya da paydaşlığın ortadan kaldırılması durumları söz konusu olduğunda kullanılmaktadır. Birlikte mülkiyet kavramı paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti olarak iki […]
Şubat 17, 2021
Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Toplumun adına yerine getirilmesi gereken kamu hizmetleri devletin kontrolünde gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür işler kamu görevlileri vasıtası ile yapılır. Toplumun beklentisi ise kamu görevlilerinin vazifelerini yerine getirirken […]
Şubat 16, 2021
Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik

İnsanın suç teşkil eden eylemlerinden biri de Resmî Belgede Sahtecilik olarak adlandırılan davranışıdır. İnsanın sosyal bir canlı oluşu onu toplum içinde diğer bireylerle birlikte yaşamak zorunda bırakır. Toplu […]
Şubat 15, 2021
Basit Yargılama Usulü

Basit Yargılama Usulü

Basit Yargılama Usulü muhakeme süreçlerinin kısaltılması ve makul sürelerde yargılama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacını güderken çeşitli soruların da cevaplanmasına yardımcı olmaktadır. Bu sorular arasında yargılama sürecinin ne zaman […]
Şubat 12, 2021
Tck 62

TCK 62

Hukuki uygulamada iyi hal indirimi ya da saygınlık indirimi olarak da bilinen takdiri indirim, TCK 62 maddesinde düzenlenmiştir. Bu hukuki uygulamanın şartları, nedenleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. TCK […]
ankara trafik kazası avukatı
özel tasarım bone asgari ücret