TUTUKLULUĞA İTİRAZ

Geçici bir koruma tedbiri olan tutuklama, şüpheli ya da sanık hakkında verilmiş bir karardır. Tutuklama, kişi hak ve özgürlüklerine en fazla müdahalenin olduğu bir koruma tedbiri olduğu için verilecek ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması durumunda, tutuklama kararı verilmez. Örneğin tutuklamayla ulaşılacak olan amaca bir adli kontrol tedbiri ile de ulaşılıyorsa tutuklama kararının verilmemesi gerekmektedir. Bu durumda tutukluluğa itiraz etme hakkı vardır.

Tutuklama delilleri korumak ve şüpheli veya sanığın kaçmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilir. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını belirten deliller ve bir tutuklama nedeni varsa tutuklama yapılır. Bunlardan herhangi biri yoksa tutukluluğa itiraz edilebilir.

Soruşturma Aşamasında Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Tutuklama kararını inceleyen Ceza Muhakemesi Kanunun 101. maddesine göre soruşturma evresinde tutuklama kararını Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine Sulh Ceza Hâkimi verebiliyor iken Kovuşturma aşamasında ise Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine ya da kendiliğinden mahkemece karar verilir.  İtiraz halinde kararın yerinde bir karar olup olmadığını irdeleyecek olan mercii ise; Ceza Muhakemesi Kanununa göre kararına itiraz edilen hâkim ya da mahkeme itirazı haklı bulursa kararı düzeltir, haklı bulmazsa kararı incelemeye yetkili hâkim ya da mahkemeye gönderir. Yetkili makam da dosyanın soruşturma mı ya da kovuşturma dosyası mı olduğuna göre farklılık gösterir.

Hâkim tutuklama kararında güçlü suç şüphesini, tutuklama sebeplerinin varlığını ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu somut delillerle gerekçelendirir. Kararın ayrıntısı şüpheli ya da sanığa sözlü şekilde ifade edilir.Soruşturma ve kovuşturma aşamalarının her aşamasında şüpheli veya sanık tutukluluğa itiraz edebilir. Şüpheli ya da sanığın tutukluluğunun devamına ya da salıverilmesine hâkim ya da mahkemece karar verilir. Ret kararına da itiraz edilebilir.

Anayasa Mahkemesine Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Uzun tutukluluk süreleri ile ilgili itirazlar da yüksek mahkemelere yapılabilmektedir. Tutukluluk kararının kesin olup olmadığı değerlendirildikten sonra tutukluluğun “devamına” karar verilirse bir üst mahkemeye götürülür. İtirazen o mahkeme de devamına derse bu kesin karardır.

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği

Tutukluluğa itiraz edecek taraf, dilekçe aracılığı ile başvuru yapmalıdır. Hukuki uygulamada dilekçe beyanları talep ve istemin gerçekleştirilmesinde en önemli aşamadır. Bu nedenle dilekçenin doğru, eksiksiz ve hukuki mevzuata uygun bir şekilde yazılmalıdır. Dilekçenin içeriğinde genel hatları ile dosya numarası, tutuklamaya itiraz eden şüphelinin adı soyadı, dilekçenin konusu, konunun ayrıntılı anlatılacağı açıklamalar kısmı, tutuklama koşullarının mevzuatlara dayandırılarak değerlendirilmesi, sonuç ve talep kısmı açık ve net şekilde olmalıdır. Ayrıca dilekçe sahibinin imzası mutlaka olmalıdır.

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Nereye Verilir ?

Tutukluluğa itiraz dilekçesi kararı veren mahkemeye sunulur. Şüpheli ya da sanığın vekili; varsa yasal temsilcisi ya da eşi de tutuklama kararına itiraz edebilmektedir. Soruşturma evresinde kararı veren Sulh Ceza Hakimliğine; tutuklu bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi yetkilisine beyanda bulunup dilekçe verilir veya tutanağa geçirilmek için zabıt katibine sözlü olarak beyanda bulunulur.

İlginizi çekebilir: Çekişmeli Boşanma Nedir ?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı