Taksir

Suç kanunda belirlenen şekliyle tipiklik özelliği ve hukuka aykırı oluşu ile tanımlanmaktadır. Taksir kavramı bir şeyin eksik yapılması söz konusu olduğunda kullanılmaktadır. Bir şeyi yapabilecekken çekinme, yapamama taksir olarak ifade edilmektedir. Taksirle bir eylem gerçekleştirildiğinde bunun kanunda belirlenmiş bir suç olması durumunda cezai müeyyideleri olmaktadır. Bir fiilin taksirli sayılması için gerekli olan ön koşul, kanunlarda failin gerçekleştirdiği eylemin suç olarak tanımlanmış olmasıdır. Taksirle ilgili olarak bu kavramı oluşturan unsurların bulunması gerekmektedir. Taksire ait unsurlar ise beş başlık altında ele alınmaktadır.

Taksirin oluşacağı zaman bazı koşulların varlığına gerek duyulmaktadır. Bunlardan biri fiilin kanunda suç olarak tanımlanması gerektiğidir. Fiil işlendiğinde sanık dikkat ve özen yükümlülüğünü ihmal etmiş olmalıdır. Fail eylemi gerçekleştirdiğinde sonucunu da öngörebilmelidir. Bu tür durumların oluşması taksirin ortaya çıkması için gerekli olmaktadır. Ayrıca sanık tarafından gerçekleştirilen eylem kendisine objektif olarak isnat edilebilmelidir. Sayılan durumların oluşmaması durumunda taksirle işlenmiş bir suçtan söz etmek mümkün olmamaktadır. Kanun koyucu suçun tanımlanmasında ve taksir unsurunun oluşmasında etkili olacak hususları belirlerken bu konuları da dikkate almıştır.

Taksir Nedir ?

Bir eylemi yapabilme şansı varken çeşitli nedenlere bağlı olarak çekinme, bunu gerçekleştirememe durumları Taksir olarak adlandırılmaktadır. Hukuk kavramları arasında yer alan taksirin oluşması için kavramın kanunların suç olarak tespit ettiği eylemlere yönelik gerçekleşmesi gerekmektedir. Kusuru oluşturan tipikliğin başında kasti olması öncelikle gelmektedir. Fail bir eylemi gerçekleştirmişse ve bunda taksir unsuru aranıyorsa fiilde iradi bir yön olması gerekmektedir. Eylem bile isteye yapılıyorsa bunda iradi bir yön bulmak mümkündür. Fail sonucu öngördüğü halde eylemi gerçekleştirmek istemediğinde de taksir kavramı devreye girmektedir. Taksiri ele alınırken bilinçli taksirler ve bilinçsiz taksirler olarak iki kategoride konunun değerlendirilmesi söz konusudur.

Bilinçli Taksir Nedir ?

Taksir kavramı devreye girdiğinde hukuki açıdan birçok yönden ele alınması gerekmektedir. Sanık çeşitli nedenlere bağlı olarak bir eylemi yapabilecekken bundan vaz geçebilir. Bu tür durumlar taksirin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Kanun koyucunun tanımladığı şekliyle taksir birkaç açıdan ele alınabilmektedir. Failin davranışının taksirli olarak adlandırılması için gerekli olan durumlardan biri kanunların suç olarak kabul ettiği eylemin gerçekleştirilmesidir. Sanık suça istinaden gerçekleştirdiği eyleminde iradi bir unsura yer veriyorsa taksir aranabilmektedir. Failin iradi davranmasından kasıt eylemi iradesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek yapıyor olmasıdır. Bilinçli taksirler söz konusu olduğunda ise sanığın sonucu öngördüğü halde sonucu istememesine rağmen eylemi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kanunda bir fiilin gerçekleşmesi suç olarak belirtilmediği takdirde taksirle gerçekleştirilen davranışlar suç olarak kabul edilmemektedir. Taksirler kavramı söz konusu olduğunda basit taksirler ya da bilinçli taksirler gibi ayrımların yapılması mümkün olmaktadır. Basit taksirler bilinçsiz taksirler olarak da ifade edilebilmektedir.

Mala Zarar Verme Taksir

Mala zarar verme suçu başkasına ait olan malın zarara uğratılması, tahrip edilip yok edilmesi anlamlarına gelmektedir. Hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen bu eylemler için çeşitli cezalar öngörülmektedir. Cezalar belirlenirken suçun mahiyeti önem kazanmaktadır. Mala zarar verme Taksir suçu işlendiğinde mülkiyet hakkına bir saldırı söz konusudur. Kanunlar vasıtası ile mülkiyet hakkı güvence altına alınmakta ve bu konuda oluşacak bir suç karşısında mahkemeler sanığı cezalandırmaktadır. Mülkiyet hakkı korunurken malın sadece fiziksel unsurları değil değeri de korunmaya alınmaktadır. Mala zarar verme suçu işlendiğinde görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi olmaktadır. Sanık 18 yaşın altında ise çocuk olarak kabul edileceğinden konuya Çocuk Mahkemeleri bakmaktadır. Mala zarar verme suçlarında da basit taksirler ya da bilinçli taksirler gibi ayrımlar söz konusu olabilmektedir.

İlginizi çekebilir: Temyiz Nedir?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı