HMK 119

Hukuk Muhakemesi Kanunu 119. Maddesi 1086 sayılı Kanunu’nun 179. Maddesine karşılık gelen HMK 119 maddesi, bir dava dilekçesinde olması gereken hususları ele alan ve ilave edilen ek özellikleri daha geniş bir halde düzenleyen kanun kararıdır. İki fıkra ile belirlenmiştir. Aşağıda daha detaylı bir şekilde irdelenmiştir.

Hmk 119/1

HMK 119 Maddesinin birinci fıkrasında dava dilekçesinde olması gereken hususlar yer almaktadır. Bunlar: Mahkemenin adı, davacı ve davalının adı, soyadı, adresleri, davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, davanın konusu, malvarlığı haklarına dair davalarda dava konusunun değeri, tarafların varsa kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, davacının iddiasının dayanağı olan tüm vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, dayanılan hukuki nedenler, açık bir biçimde talep sonucu, iddia edilen her bir vakıanın hangi deliller ile ispat edileceği, davacının, varsa kanuni temsilcisinin ya da vekilinin imzası gibi hususlardır.

Bu maddenin gerekçesi bir davanın açılması için gerekli hususların yerleşik uygulama ve düzene uygun olarak muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

Hmk 119/2

HMK 119 maddesinin ikinci fıkrası ise, birinci fıkrada yer alan a,d,e,f ve g bentleri dışında kalan hususların eksik olması durumunda hâkim davacıya eksiklikleri tamamlaması için bir haftalık kesin bir süre vermektedir. Bu süre zarfında eksikliğin tamamlanmaması durumunda davanın açılmamış sayılacağını ifade etmektedir.  Bu huşulardan birinin de eksik olması davanın açılmamış sayılacağını ifade etmektedir.

Hmk 119 Dava Dilekçesi Örneği

Özel hukuk çerçevesinde dava dilekçeleri aksi bir durum yoksa Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre hazırlanmaktadır.  Örneğin; icra, tmk, iş, ticaret hukuku alanında açılan davalarda Hmk’ya göre bir dava dilekçesi hazırlanır. Bu dava dilekçesinin özellikleri de HMK 119 maddesinde düzenlenmiştir. Davaya ilişkin dava dilekçelerinin hazırlanıp mahkemeye sunulmasında en yaygın uygulanan ve uygulanacak olan hükümler hiç kuşkusuz Hukuk Muhakemeleri Kanunu’dur.  İlgili bu madde, yazılı yargılama usulünde dava açılırken dava dilekçesinde olması gereken özellikler tek tek açıklanmıştır.  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 316 ve 322 maddelerindeki basit yargılama usulüne göre özellikle 322. Madde de bu kanun ve diğer kanunlarda basit yargılama usulü konusunda hüküm bulunmayan durumlarda yazılı yargılama usulüne dair hükümlerin uygulandığı belirtilmektedir. Kanun koyucu bu madde de dava dilekçesinin yazılı usule uygun şekilde hazırlanması gerektiğini emretmiştir.  

Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler

Dava dilekçesinde olan bu unsurların bir kısmı zorunlu olarak olması gerekirken, bir kısmı ihtiyari unsurlar olmaktadır. Bu unsurların neler olduğu birinci fıkra açıklamasında, yukarda, açıklanmıştır. Bunlardan davalı ve davacının adı, soyadı, adresleri, davacının TC Kimlik numarası, varsa davacı ve davalının kanuni temsilcisinin ya da vekilin adı, soyadı ve adresleri, açık bir şekilde talep sonucu, davacının, var ise kanuni temsilcisi ya da vekilinin imzasının olmaması halinde hâkim davacıya eksikliğin giderilmesi için ek süre verir. Bu süre bir haftalık kesin süredir. Bu süre içinde eksiklik tamamlanmaz ise dava açılmamış sayılır.  Tüm bu unsurlar HMK 119 maddesine göre  zorunlu en önemli unsurlardır.

İlginizi çekebilir: Mala Zarar Verme Suçu

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı