KANUN YARARINA BOZMA

Kanun yararına bozma , mahkeme ya da hakim tarafından verilen temyiz veya istinaf soruşturmasından geçmeksizin kesinleşen karar ya da hükümlere karşı başvurulan olağanüstü bir kanun yoludur. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 ve 310. maddelerinde düzenlenmiştir. Kesinleşmemiş karar ya da hükümlere yönelik bu yola başvurulamamaktadır. Bu istemde bulanabilecek olan Adalet Bakanlığı’dır. Fakat sanık, cumhuriyet savcısı, katılan, şikâyetçi, bu kişilerin vekilleri de yetkili makama başvurarak bu istemde bulunabilirler. Olması gereken şart, Adalet Bakanlığı’nın kesinleşen kararın hukuka aykırı olduğunu öğrenmiş olmasıdır.

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi

Bu başvuruda bulunacak kişilerin başvuru dilekçelerini hazırlarken önemli hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Buna yönelik Adalet Bakanlığı’nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31/12/2019 tarihli ve 16/1 Genelge No’sunda yayınlanan usul ve esaslarda bu başvuruya bulunacak kişinin dilekçesinde talebinin tam olarak anlaşılabilir olması gerektiği belirtilmiştir. Aksi halde yargılama süreci uzayacaktır.

Kanun yararına bozma dilekçesi, kesinleşmiş bir ceza davasının teknik ve ayrıntılı açıdan ele alınmasını gerektirdiği için dilekçenin bir avukat aracıyla yapılması hakkın etkin bir şekilde kullanımını sağlayacaktır.

Kanun Yararına Bozma Süresi

İstisnai ve olağanüstü bir kanun yolu olduğu için bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu kanun yolundaki amaç hukuka aykırılığın ortadan kaldırılmasıdır. Temyiz ve istinaf kanun yollarından geçmeden kesinleşmiş kararlardaki hukuka aykırılıkların giderilmesi için, hakikate ve adalete ulaşılması, dürüst yargılanma hakkı gibi hak ihlallerinin güvence altına alınması amaçlandığında, herhangi bir üst süre öngörülmemiştir. Başvurusunun sonuçlanması Adalet Bakanlığı’nın talebi değerlendirmesi ve Yargıtay’ın değerlendirmesine bağlıdır.

Kanun Yararına Bozma HMK

Birinci derece mahkemelerinin ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin kesinleşmiş kararlarının, temyiz ya da istinaf soruşturmasından geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlara yönelik, yürürlükteki hukuka aykırı oldukları iddia edilerek Adalet Bakanlığı ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozma yoluna başvurulabileceği belirtilmektedir.

Karar verilirken uygulamadaki hukukun yanlış uygulanması her an için geçerli olabilir. Bu yol, yanlışlığın tespit edilip daha sonra aynı ve benzer işlemlerden kaçınmak amacıyla kabul edilen bir kanun yoludur. Yargıtay, incelemede uygulamanın hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşırsa, kararı kanun yararına bozacaktır. Kanun yararına bozma talebi kabul edilir ve bozma kararı verilir ise, bu bozma, kararın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmayacaktır.

Burada öngörülen Yargıtay tarafından bozma kararının Adalet Bakanlığına gönderileceği ve Bakanlık tarafından uygulamanın yurdun her yerinde aynı şekilde yapılmasını sağlamak için kararın Resmî Gazetede yayımlanmasının sağlanması öngörülmüştür.

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Nereye Verilir ?

Bu yola başvuru talebi için yazılan dilekçeler, mahkûmiyet kararının temyiz edilmeden kesinleştiği durumlarda dilekçe Adalet Bakanlığı’na veya  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir. Böylece Adalet Bakanlığı’ndan kanun yararına bozma yoluna başvurması sağlanır.

İlginizi çekebilir: 3713 Sayılı Kanun

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button
ankara en iyi ingilizce kursu Avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Ceyhun guvel Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Avukat Merve kolman Prodor Mustafa Kök Kayakocvib