TCK 151

Türk Ceza Kanunu’nun 151. ( TCK 151 )Maddesinde mala zarar verme suç unsurunun temel şekilleri belirtilmiştir.

Tck 151/1 Maddesi Nedir ?

Türk Ceza Kanunu’nun 151. maddesininbirinci fıkrasını belirten TCK 151/1 ifadesibir başkasının taşınmaz ya da taşınır malını tahrip etme, yıkma, bozma, yok etme, kirletme ya da kullanılamaz duruma getirme suçunu belirtmektedir. Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri, suç fiilinin kamu kuruluşlarına ait bina, tesis ya da eşya üzerine, yangın, taşkın, kaza gibi çeşitli felaketlere yönelik korunmaya tahsis edilmiş eşya ya da tesislere, nerede olursa olsun her türlü dikili fidan, ağaç ve bağ çubuğu üzerine (devlet ormanı hariç), içme sularının sağlandığı, sulama alanları ve afetlerden korunmaya yarayan tesislere, grev ya da lokavt durumlarında işverenlerin veya işçilerin maliki olduğu bina, eşya ya da tesis üzerine, siyasi partilerin, üst kuruluşlarının ve kamu kurumu sayılan meslek kuruluşlarının maliki olduğu eşya, bina ya da tesise,  görevinden dolayı öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olacak şekilde işlenmesi durumlarıdır.

Mala Zarar Verme TCK 151

Mala zarar verme suçunun somut konusu olarak ikili bir ayrım yapılmaktadır. Bu ayrım TCK 151 maddesine göre, suç eyleminin bir başkasının taşınmaz ya da taşınır malına zarar verme ve başka birinin canlı hayvanına zarar verme suçu olarak belirtilmiştir. İki halde de hükmolunacak ceza aynıdır.  İki durumda da suç fiilinin kasten işlenmesi mümkündür. Yani kaza ile başkasının malına zarar verme durumu suç sayılmamaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 151. maddesince korunan hukuki değer, kişilerin mülkiyet hakkıdır. Bu suçun yargılanmasında görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Suç işleyen on sekiz yaşından küçükse görevli mahkeme ise çocuk mahkemesidir. TCK 151 birinci fıkrasının suç sayılan temel unsurları yukarıda belirtilmiştir. İkinci fıkranın suç unsurları ise şu şekildedir: Bir başkasının hayvanının haklı bir sebep olmaksızın, bilerek öldürülmesi, değerinde azalmaya neden olması, işe yaramaz hale getirilmesi halleridir.

Mala Zarar Verme Cezası

Mala zarar verme suçunun basit şekliyle gerçekleşmesi halinde TCK 151 maddesinde suça teşkil eden fiillerin özel mülkiyete has, normal mal aleyhine gerçekleşmesidir. Bu durumda suçlu dört aydan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası verilmektedir. Suç eyleminin basit halinde hâkim hapis cezası ya da adli para cezası verecektir. Her iki yaptırım aynı anda uygulanmamaktadır. Bu suçun nitelikli hallerinde daha çok cezaların verilmesi suçun zararlarının daha çok kişiyi etkileme ihtimalidir.

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu TCK 151 maddesinde belirlendiği üzere şikâyete bağlı suçlardandır.  Takibi şikâyete bağlı olduğu için şikâyet dilekçesi yokluğu veya şikâyetten vazgeçme halinde başlamış olan soruşturma ve kovuşturmanın devamı olamaz. Mala zarar verme suçu aynı zamanda takibi şikâyete bağlı suçlardan olduğu sebebiyle uzlaşmaya tabi suçlardandır.

İlginizi çekebilir: Yatar Hesaplama

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı