3713 Sayılı Kanun

3713 Sayılı Kanun 12 Nisan 1991 tarihinde yürürlüğe girmiş ve o günden bu yana birtakım değişikliklere uğramıştır. 2006’daki uyum yasasının yürürlüğe girmesinin ardından 2014’teki bazı değişiklikler bu yasada uygulanan düzenlemelerle ilgilidir. Kanun, terörle mücadele kanunu olarak adlandırılmaktadır. Bu kanuna göre terör kavramı tanımlanmakta ve terör örgütünün ne olduğundan bahsedilmektedir. Terör suçlusu olarak tanımlanan kişiler de bu kanunda yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu’na göre bir eylemin terör sayılması için gerekli şartlar vardır bunlardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Eylemin baskı, yıldırma ya da korkutma gibi yöntemlerle yapılması ve cebir ve şiddet kullanılması
  • Eylem gerçekleştiğinde bazı amaçlara yönelik olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu amaçlar arasında Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, laik, ekonomik veya hukuki ve sosyal düzeni bozmak gayesi olmalıdır. Türk Devletinin varlığı için tehlike oluşturmak, temel hak ve özgürlüklerden kişileri mahrum etmeye çalışmak, bir örgüte mensup olmak gibi birçok neden kanunun yürürlüğe girmesine neden olmaktadır. Bu kanun kapsamında değerlendirilen suçların ertelenmesi ya da para cezasına çevrilmesi söz konusu olmamaktadır.

3713 Sayılı Kanun Nedir ?

3713 Sayılı Kanun, terör suçlarına yönelik olarak oluşturulmuştur. Terörle mücadele kanunu olarak adlandırılan kanunun birçok ilavelerle günümüze ulaşması söz konusudur. Birçok düzenlemeye gereksinim duyulması kanunda zaman zaman bazı değişiklikler ve ilaveler yapılmasına neden olmuştur. Suç işlendiğinde kamu düzeni bozulmaktadır. Suç bireysel olarak işlenebileceği gibi tanımlanırken organize ya da örgütlü olarak da sınıflandırılabilmektedir. Organize bir iş birliği ile örgütsel faaliyetler gerçekleştirmek söz konusu olduğunda birçok suç işlenebilmekte ve bu durum ülkeler açısından ele alındığında farklı tanımlamalarla karşılaşılmasına yol açmaktadır. Terörle mücadele kanununda terör suçlusu olarak tanımlanan kişilerin özelliklerinden bahsedilmektedir. Buna göre birey tek başına ya da bir örgüte mensup olarak 3713 sayılı kanunda belirlenmiş ihlalleri yaptığı takdirde terör suçlusu olarak adlandırılacaktır. Kişi bu suçları işlememiş dahi olsa örgüt mensubu olmakla da terör suçlusu olarak adlandırılmayı hak edecektir.

3713 Sayılı Kanun Son Hali

3713 Sayılı Kanun ile terör kavramı tanımlanmakta ve terörle ilgili suçların neler olduğu belirtilmektedir. Bu suçlar karşısında uygulanacak cezaların tanımının yapıldığı kanun çerçevesinde birçok detay ortaya çıkmaktadır. 3713 sayılı kanunun son hali dikkate alındığında Türkiye için gerçekleştirilecek ülke aleyhindeki her tür eylemin terör kapsamına alınması söz konusu olmuştur. Yabancı bir ülkeye karşı gerçekleştirilen eylemlerde terör kapsamı söz konusu olmamaktadır. Terör eylemi olarak değerlendirilebilecek suçlar bu kanun çerçevesinde çeşitli maddeler vasıtası ile tanımlanır. Buna göre 3.Maddede terör suçlarının neler olduğu ifade edilirken 4. Madde terör amacıyla işlenen suçları tanımlamaktadır.

3713 Sayılı Kanun Resmî Gazete

3713 Sayılı Kanun Resmî Gazetede Terörle Mücadele Kanunu adı altında yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Kanunun kabul tarihi 1991 yılı olarak belirtilmekte ve 3713 no ile yayımlanmaktadır. Birinci bölümde yapılan terör tanımının ardından terör suçlusu ve terör suçlarının neler olduğundan bahsedilmektedir. Resmî Gazetede yer alan bilgiler arasında terör örgütlerinden de söz edilmekte bu tür suç işleyenlerin yargılama usulleri belirlenmektedir.  Yetkili görevli mahkemelerin hangileri olduğu, tutuksuz yargılanma koşulları tanımlanmaktadır. Cezaların ne şekilde infaz edileceği, şartlı salıverilme koşulları, ödüllendirme ve ödüllendirilenler hakkında koruma tedbirleri de resmi gazetede yer alan bilgiler arasında bulunmaktadır. Gazetede yer alan bilgiler arasında beşinci bölümde geçici maddelerden ve yürürlükten kaldırılan hükümlerden söz edilmektedir. Beş bölüm halinde yayımlanan kanun, terörle mücadele konusunda uygulanacak tüm tedbirlerden söz etmektedir. Gazetede, terörle ilgili suçlara yönelik tüm cezalar ve uygulama koşulları kanunda belirtildiği şekilde açıklanmaktadır.

İlginizi çekebilir: Adli Sicil Kaydı

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı