05510817710
Ceza Davaları

HAKARET DAVASI

Hakaret suçu, bir kimseye onur, şeref ve haysiyetini rencide edebilecek düzeyde somut bir eylem veya olgu yüklenmesi, kişiliğine yönelik ağır sözler söylenmesi ve sövmek biçimiyle saldırı gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Hakaret suçunun gerçekleşmesi için mağdurun huzurunda, gıyabında ancak en az üç kişi ile görüşülerek gerçekleşmiş olması gerekir. Bu suçun işlenmesi için tarafların aynı ortamda ya da yüz yüze olma zorunluluğu yoktur. E- posta, telefon veya başka bir iletişim aracıyla doğrudan mağdura yöneltilen hakaret eylemleri de hakaret davası konusunu oluşturur ve huzurda hakaret sayılmaktadır.

Hakaret Davası Nasıl Açılır ?

Hakaret davasının konusunu oluşturan suçlar kendiliğinden açılan soruşturmaları kapsamamakta, şikâyete tabi olan suçları oluşturmaktadır. Mağdur olan kimsenin şikâyette bulunup konuyu yargıya taşıması gerekmektedir. Hakaret suçları ile ilgili davalara Asliye Ceza Mahkemeleri ilgilenir. Hakaret davasına konu olan suçlar yani söz ya da eylem karşısında mağdur olan kişi altı ay içinde suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na olayı ifade eden bir şikâyet dilekçesi ile müracaat eder ve soruşturma başlatılır. Cumhuriyet Savcısı şikâyete konu olan eylemi toplayacağı deliller ve soruşturma sonucunda eylemi suç olarak kabul ederse, iddianame hazırlanır ve gönderildiği mahkemece kabulünden sonra hakaret suçuna ilişkin hakaret davası açılmış olur.

Hakaret Davası Cezası

Hakaret suçunu gerçekleştiren kişiler 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır. Tük Ceza Kanunu’nda bu suçların nitelikli halleri de mevcut olmakta, bu hallerin meydana gelmesi durumunda suçun cezasında artırım yapılmaktadır. Bunlar; dini, felsefi, ideolojik inançlara yönelik hakaret, kamu görevlisine ya da dinin kutsal görevlisine hakaret olarak sayılmaktadır. Bu hallerden biri olduğunda cezanın sınırı bir yıldan az olmamaktadır. Ek olarak kamu görevlisine hakaret suçu şikâyete tabi olmaksızın soruşturulmaktadır.

İnternetten Hakaret Davası Sonuçları

İnternet yoluyla gerçekleştirilen bir hakaret huzurda yapılan bir hakaret suçu olarak kabul edilmektedir. Suçun mağduru muhatap alan sesli, yazılı ya da görüntülü herhangi bir iletiyle gerçekleştirilmesiyle olur. Günümüzde teknolojinin getirdiği yenilikler ile hayatımıza giren sosyal platformlarda bu suçun işlenmesi yaygın hale gelmiştir. Hakaret davası kazanılmasında suçun ispatı yani delili önemlidir. Bu noktada internetten yapılan hakaret suçları görsel nitelikte olduğundan suçun ispatı noktasında kolaylık sağlamaktadır. Mağdurun şikâyeti sonrasında yapılan soruşturma ile failin tespiti gerçekleştirilir. İnternet ortamında yapılan hakaretin de cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır.

Hakaret Davası Nasıl Sonuçlanır ?

Hakaret suçunu işleyen kişiye, hakaret davası kazanılması durumunda, yukarıda belirtilen iki çeşit ceza verilebilmektedir; 3 aydan 2 yıla kadar hapis ya da adli para cezasıdır. Hapis cezası ile adli para cezası seçimlik cezalardır. Mahkeme kararında hapis cezasının seçildiği durumlarda bu ceza, para cezasına çevrilememektedir.

İlginizi çekebilir: Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Avukata sor...
Merhaba,
Küçükokka Hukuk Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi ArayınWhatsapp
konya avukat eskişehir avukat