İdari Para Cezası

İdari Para Cezası olarak adlandırılan durumlar kanunlar tarafından izin verilen ve yasak olmayan konularda idare tarafından uygulanan hukuka aykırı olmayan cezalardır. İdari yaptırımlara günümüzde sık olarak başvurulmaktadır. Toplumsal düzende insanlar bir arada yaşarlar. Bir arada yaşayabilmek için bazı kurallara uymak bir zorunluluktur. Toplum nizamını kurallar sağlamaktadır. Kişilerin bu kurallara uyması ise bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. İdare toplum düzenini sağlamak adına bazı haklara sahiptir. Kanunlar çerçevesinde idareye tanınan haklar sayesinde toplumun düzenli işleyişi mümkün olmaktadır. Toplumsal düzeni bozan davranışlar karşısında idarenin uyguladığı yaptırımlar kanunlar tarafından düzenlenmektedir. İdari para cezasına itiraz etme süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre kararın tebliğ edilmesi ile başlamaktadır. İdari para cezası kesildikten ve kişiye tebliğ edildikten itibaren 15 günlük itiraz süresi başlayacaktır. İdari para cezalarını veren bazı kurumlar arasında emniyet, belediyeler, valilik ya da kaymakamlıklar yer alır.

İdari Para Cezası Ödeme

Toplumu oluşturan bireyler bir arada yaşamak için kurallara uymak zorundadır. Kurallara uyulmaması durumunda kanunlar bazı yaptırımların uygulanmasına izin vermektedir. Hukuk kuralları yaptırımlara sahip olan kurallardır. Sosyal düzeni sağlayan diğer kurallardan hukuk kurallarını ayıran yönü yaptırımlara sahip olmasıdır. Yaptırımlar kişi üzerinde psikolojik ya da maddi etkisi olan ve zorlayıcı yönü bulunan uygulamalardır. İdarenin önemli görevleri arasında toplum düzenini sağlamak yer almaktadır. Kolluk faaliyetlerinin yerine getirilmesinde idareye bazı yetkiler verilmiştir. İdarenin toplum nizamını sağlamaya yönelik yaptırımları arasında resen icra yetkisi vardır. Bu ceza idareye kanunlar tarafından uygulama yetkisi verilen yaptırımlar arasında yer almaktadır. Bireyler idarenin koyduğu kurallara aykırı davrandıklarında veya kendilerine düşen borç ve yükümlülükleri yerine getirmediklerinde cezalarla karşılaşırlar.

Trafik İdari Para Cezası Ödeme

İdari Para Cezası idari kurumların uyguladığı ve kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde geçerli olan cezalardır. Bu cezaların amacı toplum düzenini sağlamak, kişinin yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmek ve başkaları tarafından da bu suçların işlenmesini engellemektir. Vatandaşın kabahat olarak değerlendirilen eylemleri karşısında idari para cezaları uygulanır. İdari para cezasının ödenmemesi durumunda borçlu kişi için icra işlemleri yapılabilmektedir. Trafik cezaları da idari para cezaları arasında yer alır. Kişiye trafikte işlediği bir suçtan dolayı ceza kesildiğinde bireyin bu borcu ödemekle yükümlü olması söz konusudur. Borcun ödenmemesi durumunda icra işlemi başlatmak sureti ile borç tahsil edilir. Kanunlar idareye bu tür bir hakkı tanımaktadır.

İdari Para Cezası Sorgulama

İdari Para Cezası ile adli para cezası arasında fark bulunmaktadır. İdari para cezasını idare adı verilen devlet kurumlarından herhangi biri kanunların kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde kesebilmektedir. Adli para cezaları ise mahkemeler tarafından bir suç işlendiğinde verilebilmektedir. Adli para cezasını mahkemeler belirlerken idari para cezasını devlet kurumları belirler. İdari para cezası sorgulama işlemleri için e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilmektedir. Kişiler e-Devlet şifresi aracılığı ile sisteme girdiklerinde haklarında uygulanmış olan idari para cezalarını sorgulayabilmektedir. İdari para cezasının ödenmemesi durumunda haciz işlemleri başlatılırken hapis cezası söz konusu olmamaktadır. İdari para cezalarında kişiye tanınan bir itiraz süresi hakkı vardır. Cezanın kişiye tebliğ edilmesinden ve eline geçmesinden itibaren 15 günlük bir itiraz hakkı vardır. Bu itiraz süresi çeşitli kurumlarda farklılık göstermektedir. Bu durumda kişinin bilmesi gereken kurumların itiraz süresinde değişkenlik olabileceğidir. İdari para cezasına itiraz edileceği zaman Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurmak gerekmektedir. Bilinmesi gereken bir diğer konu da adli para cezaları ödenmediğinde bu cezalar hapis cezasına dönüşmektedir. Oysa idari para cezaları ödenmediğinde böyle bir durum söz konusu olmaz. İdari para cezaları hapis cezasına çevrilmemektedir. Bu cezaların ödenmemesi icra ve haciz işlemleri ile sonuçlanmaktadır.

İlginizi çekebilir: TCK 188

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı