TCK 188

Türk Ceza Kanunu çeşitli suçlara yönelik olarak cezaları belirlemektedir. Bu suçlar arasında yer alan uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin yapılması durumunda 188. Madde devreye girmektedir. TCK 188 bu suçların kişilere ve çevrelerine de zarar vermesini esas alarak düzenlenmiştir. Bu tür suçlar işlendiğinde tüm toplum dolaylı olarak etkilenmektedir. Uyuşturucu maddeye bağlı olarak işlenen suçlar başka kabahatlerin işlenmesi açısından da bağlantı sağlamakta ve hem kişileri hem ailelerini hem de toplumu olumsuz yönde etkileyen bir yapıya kavuşmaktadırlar. Suçun maddi unsurları arasında mağdur ilk sırada yer almaktadır. Bunun yanı sıra tüm suçlar açısından ele aldığımızda devlet de mağdur olan tarafta yer alır. Uyuşturucu maddeler söz konusu olduğunda işlenecek suçların toplumun tamamını etkilediği kabul edilmektedir. Uyuşturucu maddelerin veya uyarıcı maddelerin imal edilmesi, ithali ya da satılması yasak olduğu gibi başkasına verilmesi ticari amaçla kullanılması gibi durumlar da suç teşkil etmektedir.

TCK 188/1

Uyuşturucu maddeler söz konusu olduğunda buna bağlı olarak gerçekleştirilecek eylemler suç olarak tanımlanırlar. Bu eylemler Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bazı maddeler üzerinden cezaya tabi tutulur. TCK 188 uyarınca uyuşturucu maddelerin ithal edilmesi suç kapsamında değerlendirilmekte ve cezai uygulamalara tabi tutulmaktadır. Yine bu maddeye istinaden uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak tanımlanan ürünlerin ihraç edilmesi de kanunlar nezdinde yasaktır. İthal etme suçu için Türkiye sınırları içerisine uyuşturucu maddenin sokulmuş olması yeterlidir. İhraç işleminin gerçekleşmesi için uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin gümrük kapısından geçmesi gerekmektedir. Gümrük kapısından geçmeden önce fail yakalanırsa bu suça teşebbüs etmekle itham edilecektir.

TCK 188/2

Fail uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri başka bir ülkeye götürmek üzere hareket ettiğinde transit geçişte Türkiye’yi kullanmışsa nakletme suçu işlemiş kabul edilmektedir. Bu suça verilen isim ise uyuşturucu madde nakletme suçudur. Uyuşturucu madde, yurt dışından Türkiye sınırlarına sokulduğunda ithal etme olanak adlandırılırken, Türkiye’den başka bir ülkeye çıkarıldığında(gümrük kapısından çıktıktan sonra) ihraç suçu işlenmiş kabul edilmektedir. İthal, ihraç ya da nakletme suçları tanımlanırken farklı özellikler dikkate alınmaktadır. TCK 188 uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik işlenen suçların cezalandırılması için yararlanılan kanunları ifade etmektedir.

TCK 188/3

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler için suç olarak ifade edilen ithal, ihraç ya da nakletme suçlarının yanı sıra farklı tanımlamalar da söz konusudur. Bu eylemler gerçekleştirildiğinde ortaya çıkan sonuçlar birbirinden farklı nitelikler taşıdığından suça yönelik uygulanacak cezalar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. TCK 188 uyuşturucu maddelere yönelik suç kapsamında yer alan cezaların belirlendiği kanun maddesidir. 188/3 ise uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bulundurulması ya da nakledilmesi söz konusu olduğunda devreye girmektedir. Fail gümrük alanına girmeden önce kendi özgür iradesi ile suç işlemekten vaz geçme hakkına sahiptir. Suçlu yakalandığında ihraç etmeye teşebbüs ettiğine yönelik bir iddiaya maruz kalacaktır.

TCK 188/4

TCK 188 uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili düzenlemelerin yapıldığı kanun maddesi olarak yer alırken TCK 188/4 uyuşturucu madde satanları ilgilendiren bir kanun maddesidir. Bu madde ile uyuşturucu madde satmak, bunun ticaretini yapmak, halka açık yerlerde bu suçu işlemek gibi durumlar cezaya tabi tutulmuştur. İşlenen suça bağlı olarak ve koşullar da göz önünde bulundurulmak sureti ile çeşitli cezaların tahsis edilmesi söz konusudur. Bu tür suçlar işlendiğinde ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Hapis cezaları ya da para cezası gibi uygulamalar bu suçlara yönelik olarak belirlenen müeyyideler arasında yer almaktadır. Bu tür kabahatlerin işlenmesi sırasında fail çeşitli kurumların etrafında 200 metreden daha az mesafede bulunuyorsa suça tayin edilen ceza artmaktadır.

İlginizi çekebilir: Müşteki

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı