Terörle Mücadele Kanunu

1991 yılında yürürlüğe giren 3713 sayılı kanun Terörle Mücadele Kanunu olarak adlandırılmaktadır. Kanun yürürlüğe girdiği günden bu yana birçok düzenlemeye tabi olmuştur. Kanun resmî gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Resmî gazetede 5 bölüm halinde yayımlanan kanuna ilişkin olarak terör kavramı tanımlanmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda terör suçlarını ve etkilerinin neler olduğunu anlatan tanımlamalar bu kanunla ifade edilmekte ve terör suçları işlendiği takdirde uygulanacak cezalar belirtilmektedir. Bu kanun kapsamında yer alan suçlar genel olarak şu şekilde ifade edilmektedir: Cumhuriyete ait niteliklerin ortadan kaldırmasına yönelik eylemler, ekonomik, hukuki ya da siyasi düzenin bozulmasına yönelik faaliyetler, devletin varlığını tehlikeye düşürecek davranışlar, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına mâni olmak, örgüt mensubu olmak. Sayılan nedenlere bağlı olarak işlenen eylemlerde terör suçları işlenmiş kabul edilmektedir.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Terörle Mücadele Kanunu Son Hali

Terörle Mücadele Kanunu olarak adlandırılan 3713 numaralı kanuna istinaden terör suçu olarak tanımlanan eylemlerin gerçekleşmesinde baskı, cebir, şiddet veya tehdit gibi yöntemler kullanıldığında kanunlar kişileri cezalandırma yoluna gitmektedir. Kanunda örgüt olarak kabul edilen oluşumların iki ya da daha fazla kişinin katılımı ile oluştuğu kabul edilir. 3713 numaralı kanunun son halinde Türkiye aleyhinde gerçekleştirilecek her eylemin terör faaliyeti kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasayı ihlal etmek, yasama organlarına karşı suç işlemek, hükümete karşı suç işlemek, silahlı örgüt kurmak, cumhurbaşkanına suikast düzenlemek terör suçları arasında yer alan ve bu kanun kapsamında oluşturulan 3713 sayılı kanunda belirtilen bazı suçlardır.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Ek 1 Maddesi

Terör kavramı Türkiye aleyhinde gerçekleştirilecek eylemler söz konusu olduğunda kanunlarda yer almakta yabancı devletlere yönelik gerçekleştirilen eylemler bu tanımın dışında tutulmaktadır.  3713 sayılı kanun Terörle Mücadele Kanunu olarak adlandırılırken 3. Maddesi ile terör suçlarının ne olduğu ve cezaları açıklanmış, 4. Maddesi ile de terör amacına yönelik suçlar açıklanmıştır. Terör amacına yönelik suçlar arasında insan ticareti, kasten yaralama, şantaj, cebir, yağma, nitelikli hırsızlık, mala zarar verme gibi birçok konu vardır. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmak için kullanmayı tercih ettikleri yollar insanlık dışı ve hukuka aykırıdır. Bu sebeplerle bu kanun kapsamında tanımlanan suçlar geniş bir çerçeveden ele alınmaktadır. Bu tür suçlar işlendiğinde doğrudan veya dolaylı olarak pek çok etki alanı bulunmaktadır. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda yer alan ek 1 maddesi terör eylemlerine bağlı olarak şehit ve malul olan bireylerin ve yakınlarının durumunu ilgilendirmektedir.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Maluller

3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında yer alan ek 1 maddesine istinaden terör eylemlerinin sonucunda şehit veya malul olanlar ve yakınları hakkında bazı düzenlemeler yapılmıştırBu düzenlemeye göre terör eylemlerine bağlı olarak şehit olanların yakınlarının, çalışabilecek durumdaki malullerin ve yakınlarının çalışmak istemeleri durumunda  kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebileceğine yönelik çalışmalar yer almaktadır. İçişleri bakanlığı tarafından hazırlanan ve resmî gazetede yayımlanan yönetmelik yürürlüktedir. Bu yönetmelikten yararlanmak isteyen hak sahipleri ikamet ettikleri yerlerde bulunan valiliklere ya da kaymakamlıklara başvurmak koşulu ile müracaat edebilirler. Müracaat sırasında iş istek formu ile başvuru yapılması gerekmektedir. Bakanlık atama yapılacak kadrolara başvuru sahiplerinin niteliklerine göre atama yapmaktadır. Yönetmelikte belirlenen kuralların uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda yetkili devlet kurumu bakanlık olmaktadır. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında tanımlanan birçok suç olması bu suçlar için tayin edilen cezaları da çeşitlendirmektedir. Terör eylemleri toplumun tamamını derinden etkileyen, istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebilecek nitelikte suçlardır. Kanunlar yoluyla bu suçların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button
ankara en iyi ingilizce kursu Avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Ceyhun guvel Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Avukat Merve kolman Prodor Mustafa Kök Kayakocvib