Aihm Başvuru Süresi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1959 yılında kurulmuş olan temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hizmet veren uluslararası bir yargı kurumudur. Mahkemenin yargı yetkisi ile koruma altına alınan hak ve özgürlükleri düzenlemektedir. Aihm Başvuru Süresi için olağan tüm iç hukuk yollarının denenmiş olması gerekmektedir.

AİHM Nasıl Başvurulur ?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru bireysel başvuru formu doldurularak yapılır. Bu formun usule uygun bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Aksi durumda başvurunun usulden reddedilmesi sonucu ile karşılaşılabilmektedir. Ayrıca Aihm Başvuru Süresi konusunda doğru bilgi sahibi olmak gereklidir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde, AİHM’e bireysel başvuru yapma hakkına sahip olan gerçek ya da tüzel kişilikler ile topluluklar belirlenmiştir. Bir başka sözleşmeci devlet tarafından, sözleşmede korunan bir hakkın ihlal edildiğini düşünen devletler başvuru yapma hakkına sahiptir.  Sözleşme ile korunan hakları ihlal edildiğini düşünen bireyler başvurabilmektedir. Özel hukuk tüzel kişileri örnek olarak şirketler başvuru yapma hakkına sahiptir. Çocuklar adına, hukuki durumu uygun olan anne ya da babası tarafından başvuru yapma hakkı vardır. Hükümet dışı örgütler ve kişi grupları AİHM’e başvuru yapma hakkı vardır.  Bu örgüt ya da kişi grupları, yalnızca örgüt ya da grubu gördüğü zararlar sebebiyle başvuru yapabilirler. Hayatta olmayan biri için AİHM’e bireysel başvuru yapmak mümkün değildir.

Başvurunun bir avukat aracılığı ile yapılmasının bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak mahkeme tarafından kabul edilebilirlik kararı verilmesinden sonra başvurunun bir avukat ile yürütülmesini talep etmektedir. Bu nedenle bazı hataların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla ve başvurunun reddedilmesinin önüne geçebilmek için başvurunun en başından itibaren bir avukat aracılığı ile yapılması doğru olacaktır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Süresi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru süresi tüm iç hukuk yolları tüketildikten sonra başlamaktadır.  Aihm Başvuru Süresi, sözü geçen iç hukuk yolları tamamlandıktan ve hak ihlalinin ortaya çıktığı tarihten itibaren başlamaktadır. 

Aihm Başvuru Süresi geciktirilmeden başvurma yöntemlerine geçilmelidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin resmi yazışmalarda kullandığı resmi diller, Fransızca ya da İngilizcedir.  Fakat yapılacak ilk başvuru sözleşmeci devletin resmi dili kullanılarak da yapılabilmektedir. Örneğin; Bir Türk vatandaşı AİHM bireysel başvuru formunu Türkçe doldurabilmektedir. Eklenen belgelerin tercümesinin yapılması gerekli değildir.  Bireysel başvuruya kabul edilebilirlik kararı verildikten sonra, başvuru görünüşünü bildirmek için aleyhine başvuru yapılan devletin hükümetine iletilmektedir. Başvurunun hükümete iletilmesinden sonra yazışmalar kural olarak İngilizce ya da Fransızca olarak yapılmaktadır.

AİHM Başvuru Süresi Ne zaman Başlar ?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmak isteyen devlet, tüzel kişi, örgüt ya da grupların birincil olarak sorduğu soru Aihm Başvuru Süresi  olmaktadır. AİHM’e bireysel başvuru gerçekleştirmek için tüm iç hukuk yollarının tüketilmesi gerektiği yukarıda belirtilmişti. İstinaf ve temyiz yolu kapalı olan mahkeme kararlarına karşı, bu kararın verildiği tarihten başlayarak otuz gün içinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmalıdır.  Bu kararda başvuran kişiyi tatmin etmiyor ise,  6 ay içinde AİHM’e başvurulmalıdır.

İlginizi çekebilir: Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı