ŞUFA DAVASI

Öncelikle şufa hakkına, diğer bir adıyla ön alım hakkına değinmek doğru olacaktır. Şufa hakkı, kanunda yasal ön alım hakkı olarak belirlenen, sözleşme ile bir kişinin lehine tesis edilebilen ya da tapuya şerh verilmesiyle mümkün olan bir haktır. Daha ayrıntılı anlatmak gerekirse, paylı bir mülkiyet durumu olan taşınmazlarda paydaşlarından birinin payını üçüncü bir şahsa (paydaş olmayan) satması durumunda diğer paydaşların bu payı satın alma hakkını sunan hakka denilmektedir. Şufa hakkı kanun ile tanındığı için paydaşlar arasında herhangi bir sözleşme ya da tapuya şerh edilmesinin zorunluluğu yoktur. Şufa hakkı, diğer paydaşlardan birinin payını üçüncü bir şahsa satmasından sonra, bu payı satın alan kişiye yönelik açılacak şufa davası yoluyla aranabilmektedir.

Şufa Davası Nasıl Engellenir ?

Taşınmaz bir malın satışa çıkartılması durumunda ilgili taşınmazın diğer alıcılara göre daha öncelikli olarak satın alma hakkını veren şufa hakkı, kanuni ve sözleşmeye bağlı şufa hakkı olarak iki türdedir. Şufa hakkını engellemenin konusunu oluşturan ise, kanuni şufa hakkının hak sahibi tarafından kullanım süresi oluşturmaktadır.  Kanuna bağlı olarak şufa hakkına sahip bir kimse taşınmazın satış işlemine ilişkin bilgilendirilmesinden itibaren üç ay süre içinde bu hakkını kullanmak amaçlı mahkemeye başvurusunu gerçekleştirmesi gerekmektedir.  Bu süre zarfında kişi bu hakkını kullanmaz ise yeni alıcı açısından şufa hakkı engellemesi ve ilgili taşınmazı yasaya uygun bir şekilde satın alma şansına sahip olmaktadır.  

Şufa Davası Ne kadar Sürer ?

Bu dava asliye hukuk mahkemesinde görülmektedir. Şufa davası için payı satan ve satın alan kişinin satış durumunu ihtarname ile şufa hakkına sahip kişiye bildirmesi gerekir. Bu ihtarnamenin tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde de şufa hakkına sahip kişinin dava açması gereklidir. Kesin bir süre verilmese de şufa davası 1-1,5 yıl kadar sürebilmektedir. Tabi ki her davanın ne kadar sürede sonuçlanacağını delillerin toplanması, iş yoğunluğu, adli tatil gibi hususlar etkileyebilmektedir. Özellikle bu aşamalarda bilirkişinin rapor düzenlemesi, hâkimin izinli olması, duruşma gününün belirlenmesi şufa davasının sonlanmasını engelleyecektir.

Şufa Davası Dilekçe Örneği

Şufa davası dilekçesi davanın sürdürülmesi ve doğru neticelenmesi için son derece önemlidir. Alıcıya karşı açılacak davanın başlatılabilmesi için bu dilekçenin doğru, eksiksiz yazılmalıdır. Özellikle tarafların bilgileri, iddiaları, delilleri ile birlikte açıkça yazılmalıdır. Bu konuda şufa dava dilekçe örneği sıklıkla araştırılmaktadır. Bu konuda profesyonel bir hukuk uzmanından yardım almak fayda sağlayacaktır.

Şufa Davası Süre

Hak düşürücü süre öngörülmüş olan şufa davası için Türk Medeni Kanunu’nun 733. Maddesi son fıkrasında şufa davasının ne zaman açılabileceğine dair hüküm belirlenmiştir. Buna göre satışın şufa hakkına sahip kişiye bildirildiği tarihten üç ay ve herhalde satış sonrası iki yıldır. Bu sürenin başlaması için satıcı veya alıcının diğer paydaşlara noter ile bildirimde bulunması gerekmektedir.

İlginizi çekebilir: Mahsup Ne Demek ?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı