Mahsup Ne Demek ?

Mahsup, kelime anlamı olarak ele aldığımızda adli ve mali konularda daha sık karşımıza çıkmaktadır. Hesap edilmiş anlamında kullanılması kelimenin bu alanlarda daha yaygın kullanım imkânı bulmasında etkilidir. Ticari faaliyetlerde alacağın tahsil edilmesi mahsup etme olarak ifade edilmektedir. Mahsup Ne Demek ? Sorulduğunda Arapça bir kelime olan mahsubun hesap edilmiş anlamına geldiği görülmektedir. Hukuki bir terim olarak da kullanılmakta olan kelime hem muhasebede hem de hukukta yaygın olarak yer alırken resmi bir dil söz konusu olduğunda tercih edilmektedir. Hukuki bir kavram olarak mahsup kelimesi kararın kesinleşmeden mahkûmun kısıtlılık hallerinin süresinin aldığı cezadan düşürülmesi demektir. Bu uygulamadaki amaç suç isnat edilen kişinin özgürlüğünün kısıtlandığı sürenin aldığı cezadan düşürülerek kişi haklarını korumaya almaktır. Adil bir yargılama anlayışına sahip olmanın gereklerinden biri olarak kabul edilen bir uygulamadır.

Mahsup Etmek Ne Demek ?

Mahsup hesap edilmiş anlamına gelen bir kelime olurken mahsup etmek ise fiil olarak ele alındığında bir eylemin yapıldığını ifade etmektedir. Yapılan eylem mahsup işlemi olduğundan mahsup etmek dediğimizde hesap etmek ya da hesaba geçirmek gibi ifadelere yer verebiliriz. Hesaba dahil etmek, kaydetmek gibi anlamlarda kullanılan kelime cümlede kullanılış biçimine göre anlamlandırılmaktadır. Muhasebe açısından kullanıldığında finansal işlemleri açıklarken bu kelimeden yararlanılmakta ve alacakların hesaba geçirilmesi gibi manaları içermektedir. Hukuki konularda da kelime yaygın bir kullanıma sahiptir. Mahsup Ne Demek ? Merak edilen bir konudur.

Mahsup Ne Demek ? Sorusu için köken olarak Arapçadan gelen kelimenin hesap edilmiş anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Hukuki açıdan bireylerin mahsup talebinde bulunma hakkı olması demek kanuni koşulları sağlaması durumunda şahsa cezadan indirim sağlama hakkı vermektedir. Bu yararlanma işlemi içinse kişinin mahsup dilekçesi oluşturması ve bunu yetkili mahkemeye iletmesi gerekmektedir. Hükmün kesinleşmesinden önce şahıs özgürlüğünün kısıtlanması kişiler açısından bu hakkın doğmasına yol açmakta ve kanunlar bireye bu hakkını iade alabilmesi için dilekçe ile başvuru imkânı tanımaktadır.

Mahsup Edilen Ne Demek ?

Mahsup edilen, alacağı olanın borcunu tahsil etmesi anlamına gelmektedir. Borcun alacak tutarından düşülerek tahsilatını gerçekleştirme işlemine mahsup etme denmektedir. Mahsup Ne Demek ? Biçiminde oluşturduğumuz bir sual için kaydetmek, hesap etmek gibi manaların kullanıldığını söyleyebiliriz. Mahsup edilen ise alacaklı olan tarafın borçludan ödemesi gereken miktarı düşerek tahsilatını gerçekleştirmesi demektir. Ticari açıdan da hukuki açıdan da kelimenin kullanıldığı görülmektedir. Resmi bir dil olarak kullanılmakta olması günlük hayatta yaygın olarak kullanılmadığını göstermektedir.

6661 Mahsup Tutarı Ne Demek ?

6661 sayılı kanuna göre mahsup tutarı şu demektir: Yasaların sağladığı teşvik miktarını geçmişteki SSK pirimi borcuna saydırmaya denilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik olarak gerçekleştirilen yıllık maaş zamları özel sektörde de yapılan bir uygulamadır. Her sene başında bu çalışanlar için bir maaş düzenlemesi yapılmaktadır. Yapılan bu düzenlemelerin miktarları hesaplanırken yıllık enflasyon oranları göz önüne alınmaktadır. Çalışanlar için yıllık enflasyon artışı baz alınarak yapılan yıllık maaş düzenlemeleri 6661 mahsup tutarını da devreye sokan bir uygulamadır.

Mahsup Ne Demek ? Birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Hem hukuki hem de mali alanlarda kullanılmakta olan kavram kullanılış biçimine göre anlam kazanmaktadır. Genel olarak ifade etmek istediği hesap edilmiş kavramı olurken borçlunun alacağının düşülmesi gibi ifadeleri de içermektedir. Kayıt etmek ya da hesap etmek gibi eylemler ifade edilmek istendiğinde de mahsup etmek fiilinden yararlanılmaktadır. Kelimenin günlük hayatta yaygın olarak kullanılmadığı görülmektedir. Ticari kayıtlarda ya da hukuki belgelerde sıklıkla kullanılan bir kelime olması anlamını sınırlı bir çevrenin bilmesine yol açmaktadır.

İlginizi çekebilir: Yatar Hesaplama

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı