REDDİ MİRAS

Mirasın reddi hukuki terim ile reddi miras olarak isimlendirilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun konusu olan mirasın reddi, miras bırakan kişinin vefatı ile geride bıraktığı tüm mal varlığının malik olan mirasçıların bütün halinde mirası kabul etmediğini içeren beyandır. Mirası reddetme hakkı bazı yasal şartlara tabi tutulmuştur. Mirasın reddi hakkı yasal mirasçıların olduğu gibi, atanmış mirasçıların da olmaktadır.

Reddi Miras Süresi

Reddi miras hakkının hak düşürücü özellikte bir süresi mevcuttur. Bu süre miras bırakanın vefat etmesinden ve mirasçının mirası öğrenmesinden itibaren üç aydır. Bu süreden sonra mirasın reddi gerçekleşemez. Mirasçı olduklarını daha sonra öğrenen hak sahipleri bunu ispatlamaları gerekmektedir. Vasiyetname aracılığıyla atanmış mirasçılar için ise miras bırakanın tasarrufunun kendilerine yasal olarak bildirildiği andan itibaren bu süre geçerlidir.

Reddi Miras Dilekçesi Örneği

Mirasçı olan kişi miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı ve sözlü olarak beyanda bulunmalıdır. Yazılı beyan dilekçe şeklinde yapılmaktadır.  İstenilen talebin doğru anlaşılması ve davanın doğru bir şekilde değerlendirebilmesi için dilekçenin doğru yazılması gerekmektedir. Dilekçeyi yazan yani miras hakkı sahibi dilekçede adı, soyadını, adresini doğru bir şekilde yazmalı, dilekçe sonunda imzasını mutlaka atmalıdır. Dilekçenin yani davanın konusu açık ve net bir şekilde açıklanmalıdır. Genel olarak dilekçede davacılar, adresi, davalı kişinin adı, soyadı, davanın konusunun başlıkları olmalıdır. Açıklamalar kısmında ayrıntılı bir şekilde davanın konusu açıklanmalıdır. Konuya ilişkin deliller ayrı bir başlık altında detaylandırılmalıdır. Hukuki nedenler başlığı açılıp, konu ile ilgili mevzuat belirtilmelidir. Son olarak sonuç ve istem başlığı altında özet şekilde miras bırakanın ölüm tarihi belirtilerek, davacının duruma ilişkin mirasçı olduğu dava açmış bulunduğunu belirtmesi gerekmektedir. Eksik ve yanlış yazılan bir dilekçe sebebiyle dava açılamaz. Bu nedenle özenli ve dikkatli olunmalıdır.

Reddi Miras Nasıl Yapılır ?

Miras gerçekleştiğinde vefat eden kişinin tüm mal varlığı, alacakları ve borçlarıyla birlikte mirasçılarına geçer. Mirasçıların, bu şekilde kendilerine geçecek malvarlığındaki borçlardan sorumlu olmak istemedikleri takdirde mirası reddetme davası açmak zorundadırlar. Şayet belirtilen süre dâhilinde dava açılmazsa ve miras reddedilmezse miras mirasçıya intikal eder. Kabul edildiği anlamına gelir. Mirası reddetme davası için görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Mirasın reddi davası yetkili mahkemesi ise mirasın açılacağı yer mahkemesidir. Reddi miras yapılırken, mirasçı mirası reddettiğini kayıtsız, şartsız ve açık bir şekilde beyan etmelidir. Bu beyan yazılı ve sözlü olarak sulh hukuk mahkemesine bildirilir. Mirasın reddi beyanının sulh mahkemesince tescili yani mahkemenin özel kütüğüne kaydedilmesi gerekmektedir. Böylece yetkili mahkeme tarafından bir sicil tutulur. Bunun nedeni, üçüncü şahısların, yani alacaklıların bundan haberi olmasını sağlamaktır.

Reddi Miras Ücreti

Reddi Miras davasında harç maktu harca tabidir. Söz konusu harç,  nisbi harç gibi dava değeri üzerinden belirlenen oran üzerinden hesaplama gerçekleşmeyecektir. Kabul ya da reddinde maktu vekâlet ücretine tabidir.

İlginizi çekebilir: Boşanmada Ev Paylaşımı

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı