İRTİKÂP SUÇU

Bir kamu görevlisinin sürdürdüğü kamu görevlisinin kendine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, muhatap olduğu kişilerden kendine yarar sağlamaya ve bu kişileri yarar sağlayacakları yönünde vaatte bulunmaya yönlendirmesiyle oluşan suça irtikâp suçu denilmektedir. Bu suç da kamu görevlisi tek taraflı olarak mağdurun iradesini etkiler.

Üç farklı şekilde işlenen irtikâp suçu şu şekilde sıralanabilir; zorlama (icbar), ikna suretiyle, muhatabının hatasından faydalanarak. Takibi şikâyete bağlı olmayan suçlardandır. Dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Suç işlendikten sonra bu süre zarfında savcılığa bildirilmesiyle soruşturma açılır.

İrtikâp Suçu ile İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 5. Ceza Dairesi – 2015/8809 karar Emniyet mensubu polis memurları, şikâyetçinin iş yerini kontrol ederek yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırıldığını tespit ettikleri ve bunun üzerine “Üçünü ver götürelim, işlem yapalım, hepsi sana ağır gelir kaçak işçi başına 5800 TL cezası var” dedikleri, iş yeri sahibinin kabul etmemesi üzerine sanıkların “2.000 TL ver seni görmeyelim” dedikleri, mağdurun gerçekte anlaşmayı kabul etmemesine rağmen kabul etmiş gibi görünerek yanında o kadar para olmadığını, daha sonra ödeyebileceğini söyleyerek polis memurlarını savcılığa şikâyet ederek yakalanmalarını sağladığı olayda; polis memurlarının mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapmaları gerekirken bu işlemi yapmamak için para almaya kalkıştıkları böylece sübut bulan bu eylemleri yapılması gerekli bir işi yapmamaları için menfaat sağlamak niteliğinde olup rüşvet almaya teşebbüs suçunu oluşturur. Polis memurlarına irtikâp suçuna teşebbüs hükümleri gereği ceza verilmesi kanuna aykırıdır.


Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2015/1500 karar Belediye yazı işleri müdürü ve evlendirme memuru olarak görev yapan sanığın, 2010 yılı için evlilik cüzdanı bedeli 75 TL olduğu halde, evlenme işlemi için müracaat eden mağdurlar M. D.’dan 150 TL, H. K.’dan 150 TL, E. N.’dan 100 TL ve Ü. Ş.’den 100 TL’yi elden aldığı halde vezneye 75’er TL yatırıp geri kalan parayı uhdesinde tutmak suretiyle gerçekleştirdiği eylemlerinde, mağdurların, sanığın yapacağı her türlü davranışının yasalara uygun olacağı, yetki ve olanaklarını yasaya uygun olarak kullanacağı inanç ve beklentisi içinde bulunmalarına rağmen, bu inanç ve güvenden yararlanarak mağdurları paralarını yatırmak üzere vezneye sevk etmek yerine, onların iradelerini yanıltıp paraların kendisine ödenmesini temin ederek çıkar sağlamanın söz konusu olması karşısında ikna suretiyle irtikâp suçu meydana gelmiştir. Suçun görevi kötüye kullanma suçu olarak nitelendirilip cezalandırılması hukuka aykırıdır.

İlginizi çekebilir: Anlaşmalı Boşanma Nedir ?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı