TCK 89

Türk Ceza Kanunu’nun 89.Maddesinde Taksirle Yarala Suç fiili tanımlanmaktadır. Beş fıkradan oluşan bu kanun düzenlemesi suçun gerekçesini, niteliğini ve ceza yaptırımlarını açıklamaktadır.

TCK 89/1

Taksirle yaralama suç eyleminin temel şeklini açıklayan TCK 89 maddesinin birinci fıkrasında taksirle bir kimsenin vücuduna acı veren ya da sağlığının, algılama durumunun bozulmasına neden olan kişinin bu suç fiilini gerçekleştirdiğini ve üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmektedir. Suç fiilinin ikinci fıkrasında, birinci fıkrada belirtilen hapis cezasının yarı oranda artırılacağı durumlar öngörülmüştür. Buna göre, taksirle yaralama suçuna maruz kalmış bir mağdurun; duyularından ya da organlarından birinin işlevinin daimi olarak zayıflamasına, vücudunda kemik kırılmasına, konuşmasında daimi bir zorluğa, hayatını tehlikeye sokan bir duruma, yüzünde kalacak sabır bir iz durumunda, gebe bir kadının erken doğum yapmasına sebep olunması karşısında failin cezası yar oranın artırılmaktadır.

Üçüncü fıkrada, taksirle yaralama suçu failinin cezasının birinci fıkradaki ceza oranından bir kat fazla artırılacağı haller belirtilmiştir. Buna göre; bu suç fiilinden mağdur olan kişinin iyileşme imkânı bulunmayan bir hastalığa yakalanması ya da bitkisel hayata girmesi durumunda, duyularından ya da organlarından birinin işlevini yitirmesine sebep olunmasında, yüzünün sürekli değişik kalmasına, çocuk yapma veya konuşma yeteneklerinin kaybolması durumunda, gebe bir kadının bebeğinin düşmesine neden olunması durumunda failin cezası bir kar artırılarak hüküm verilir. Dördüncü fıkra da taksirle yaralama suç fiili karşısında birden fazla mağdur kişi olması yani birden fazla kişinin yaralanması halinde failin altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağını açıklamaktadır. Son olarak TCK 86 maddesinin beşinci fıkrası ise, bu suç fiilinin soruşturulması ve kovuşturulmasının şikâyete tabi bir suç olduğunu belirtmekte, birinci fıkradaki yaralama dışında, suç fiilinin bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyetin aranmadığı belirtilmektedir.

Taksirle Yaralama TCK

Taksirle yaralama suçunun tanımlandığı TCK 89 maddesinde, kanunda yer alan taksire ilişkin hükümler bu suç fiilinde de uygulamaya alınmaktadır. Yaralama fiilinin içeriği açısından, kasten yaralama suçuna ilişkin gerekçeye bakmak doğru olacaktır. Maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları suç fiilinin ağırlaşmış hallerini belirtmektedir.  Bu konu ile ilgili açıklamalar için, kasten yaralama suç fiilinin sonucu sebebi ile ağırlaşmış nitelikli hallerine dair madde gerekçesine bakılması gerekmektedir.  Yukarıda belirtildiği gibi, dördüncü fıkrada, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olunması durumunda, verilecek cezanın alt ve üst sınırı tanımlanmıştır.

Örnek vermek gerekirse, taksirle yaralama suçu, iş kazası, doktor hatası, trafik kazası vb. gibi sayısız sebeplerle bir kişinin vücuduna taksirle zarar verilmesi durumunda bu suç fiili meydana gelebilmektedir. TCK 89 maddesi, taksirle yaralama ve kasten yaralama suç fiilinin arasındaki temel fark ortaya konulmuştur. Kasten yaralamada failin kast ile doğrudan, bilerek ve isteyerek bu fiili gerçekleştirmesi, taksirle yaralama suçu ise, failin bilmeden, dikkatsiz ve özensiz davranışı ile fiili yaralamayı gerçekleştirmesidir.

İlginizi çekebilir: 5395 Sayılı Kanun

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı