Propaganda Nedir ?

Kelime, köken olarak Latinceden gelmektedir. Bir düşünceyi, inancı başkalarına anlatmak için izlenen yola propaganda denmektedir. Propaganda yaparken izlenen yolda çeşitli araçlardan yararlanılmaktadır. Yazı, söz gibi unsurlar kullanılan araçlar arasında yer alır. Propaganda Nedir ? Sorduğumuzda çeşitli propaganda türleri hakkında da fikir sahibi oluruz. Propaganda yapılırken uluslararası mecralarda kabul gören bazı tekniklerden yararlanılmaktadır. Bu tekniklerden bir kısmını sıralanmak istediğimizde oluşacak tablo şu şekilde olacaktır:

  • Olumsuz niteleme
  • Transfer yöntemi
  • Parlak sözler
  • Güzel üslup
  • Tanıklık tekniği
  • Kart yöntemi
  • Tren tekniği
  • Özdeşleşme tekniği

Kara Propaganda Nedir ?

Propaganda yapılacağı zaman belli bir gruba ait fikirler değiştirilmeye çalışılmakta ve belirlenen hedefler doğrultusunda kitleler harekete geçirilmek istenmektedir. Siyasi mecralarda sıklıkla karşımıza çıkan propaganda çalışmalarında çeşitli yöntem ve teknikler kullanılabilmektedir. Sıklıkla kullanılan propaganda türleri arasında kara propaganda ve gri propaganda ilk sıralarda yer almaktadır. Propaganda Nedir ? Sorusu için verebileceğimiz yanıtlardan biri de kitlelere istenilen fikirlerin empoze edilmesidir olacaktır. Propaganda yapılırken kitlelere iletilmek ve benimsetilmek istenen fikirler olmaktadır. Bu eylemin etik değerler göz ardı edilerek gerçekleştirilmesi durumunda kara propaganda yapılması söz konusudur. Kara propaganda yapıldığında uygun olmayan yöntemlere başvurmak mümkün olabilmektedir. Propaganda hedeflenen amaçlara ulaşma konusunda en önemli yardımcı unsurlardan biridir. Doğru kullanıldığında kitleleri harekete geçirmek söz konusu olacağından siyasi açıdan liderlerin önemle üzerinde durdukları konulardan biri olmaktadır. Dünya geneline bakıldığında tarihi olayların yaşanmasında etkileri olan birçok siyasi liderden ve uyguladıkları propaganda yöntemlerinden söz etmek mümkündür.

Gri Propaganda Nedir ?

Toplumun harekete geçirilmesi için kullanılan propaganda yöntemlerinden biri olan gri propaganda, etik değerler çerçevesinde gerçekleştirilen eylemlere verilen isimdir. Gri propaganda yöntemi uygulanacağı zaman ahlaki değerler göz ardı edilmemekte ve yöntem bu çerçeveye uygun olarak yürürlüğe konmaktadır. Propaganda Nedir ? Dediğimizde kitleleri harekete geçirmek, bir fikri ya da görüşü empoze etmek için birden fazla yöntem kullanılarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir cevabını verebiliriz.

Propaganda Serbestliği Nedir ?

Propaganda gerçekleştirecek olan siyasi partiler ya da kişiler açısından yasak uygulanmaması söz konusu olduğunda propaganda serbestliğinden söz edilebilir. Propaganda yapmak için bir engel bulunmaması, kanuni yönden herhangi bir sakıncanın olmaması durumunda propaganda serbestliğinden söz etmek mümkündür. Bazı durumlarda propaganda yapılması yasaklanabilmektedir. Bu durumlar sakıncalı görülen gelişmeler karşısında ya da seçim zamanları kanunlar çerçevesinde belirlenmektedir. Seçim yasakları söz konusu olduğunda yüksek seçim kurulu tarafından bir takvim oluşturulur. Bu seçim takvimine bağlı olarak partiler siyasi faaliyetlerini düzenlerler. Her siyasi parti seçim öncesi kendi politikalarını anlatmak ve halkla buluşmak adına propaganda faaliyetlerini yürütür. Siyasi partilerin seçim öncesi kendilerine tanınan sürelerde propaganda yapma hakkı vardır. Aynı şekilde siyasi parti liderleri de kendilerine tanınan bu haktan yararlanırlar. Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği seçim takvimine bağlı olarak propaganda süresi dolduğunda seçim yasakları devreye girmekte ve bu tarihten itibaren siyasi propaganda yapılamamaktadır. Bu durum kanunlarla belirlenmiştir. Propaganda Nedir ? Sorusu birçok kişinin yanıtını aradığı bir sualdir.

 Propaganda Nedir ? Dediğimizde çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleştirilen ve amacı kitleleri harekete geçirmek ya da bir fikri empoze etmek olan eylemlerden söz edilmektedir. Bu tür eylemlerin çeşitli türlerinin olması sebebiyle propaganda yapılacağı zaman farklı yöntemlere başvurulabilmektedir. Etik ilkelerin yok sayıldığı kara propaganda çalışmalarında her yol denenebilmekte ve sonuç ahlaki yollar çiğnenerek elde edilmeye çalışılmaktadır. Gri propaganda da ise ahlaki değerlere bağlı kalınmakta ve daha ılımlı bir yol izlenmektedir. Propaganda doğru etki gücünü yakaladığında toplumları harekete geçirebilecek özelliklere sahip olan bir eylemdir. Tarihte olumlu ve olumsuz birçok örneğini görme şansına sahip olduğumuz propaganda türleri çok uzun yıllardır insanlar tarafından kullanılmaktadır.

İlginizi çekebilir: TCK 53

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı