İftira Suçu

Kişiye iftira atmak, işlemediği bir suç sebebiyle onu itham etmek şeklinde ifade edilen bir kavramdır. Ceza hukuku açısından ise İftira Suçu işlendiğinde bir kimsenin yapmadığını bildiği halde başka bir kişi hakkında ihbarda bulunarak ona bir suç isnat etmesine iftira adı verilir. Burada isnat edilen suça istinaden bir yaptırım uygulanması beklenmekte ve kişi hakkında soruşturma ya da kovuşturma yöntemlerinin uygulanması talep edilmektedir. İftira suçunda masum bir kişiye işlemediği bir fiilden dolayı suç isnat edilmektedir. Bu suçun tarihsel geçmişine bakıldığında çok eski zamanlardan beri varlığına rastlanmaktadır. İftira suçunun işlendiğine dair başvuru yapılacak mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

İftira Suçu Şikâyet Dilekçesi

Bu suçun üç şekilde ortaya çıkması mümkündür. Bu yöntemlerden biri ihbar etmek yoluyla gerçekleştirilirken bir diğeri şikâyet olmaktadır. Üçüncü yöntem ise basın ve yayım yoluyla yapılan yayımlardır. İhbar kavramından kasıt suçtan haberi olanın yetkili makamlara olayı bildirmesidir. Şikâyette suçtan zarar gören yetkili makamlara bizzat başvurmaktadır. Basım yayım yolunda ise kitle iletişim araçları kullanılarak eylemin gerçekleştirilmesidir. Şikâyet işlemi yazılı ya da sözlü olarak yapılabilecek bir uygulamadır. Yazılı yapılacağı zaman bir şikâyet dilekçesi gerekmektedir. İftira Suçu şikâyet dilekçesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben yazılmalıdır. Bu suç şikâyete tabi olmayan suçlar arasındadır. Savcılık bu suça dair resen araştırma başlatma yetkisine sahiptir.

İftira Suçu İspatı

Mahkemeleri ilgilendiren konularda ispat unsuru oldukça önemli hale gelmektedir. Kanun koyucu suç olarak belirlediği davranışlara uyulmaması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulamak sureti ile kişiyi cezalandırır. Müeyyidelerin uygulanmasından önce suçlu olarak tanımlanan sanığın suçunun ispat edilmesi önemlidir. İspat işlemi maddi deliller vasıtası ile gerçekleştirilmektedir. Bu tür deliller arasında tutanaklar, tanıklar ya da yazılı belgeler yer almaktadır. İftira Suçu ile ilgili olarak mahkemeye başvuracak kişinin elindeki delillerin sağlam olması oldukça önemlidir. Aksi takdirde mahkeme tarafından dikkate alınmayacaktır. Bu tür bir suç işlediği tespit edilen kişi için uygulanacak yaptırımlar arasında 1-4 yıl aralığında hapis cezası uygulanabilmektedir. 1 yıl ve altında ceza alınmışsa bu ceza adli para cezasına dönüştürülebilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bu tür suçlarda da verilebilmektedir. Bu karar 2 yıl ve altında ceza alan bireylerin koşulları sağlaması durumunda verilmektedir.

İftira Suçu Tazminat Davası

Kişi bir zarara uğradığını düşünüyorsa bu zararın karşılanmasını talep edebilir. İftira Suçu sebebiyle mağdur olan kişiler Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmak sureti ile tazminat davası açabilmektedir. Manevi tazminat ya da maddi tazminat davası açma hakkı iftiraya uğrayan kişiye verilen haklardan biridir. Her iki davada da başvuru mercii Asliye Hukuk Mahkemeleri olmaktadır. Kişi maddi zararının temin edilmesi talebinde bulunabilir. Bu durumda zararına istinaden bir miktar tayin edilmesi gerekmektedir. Mahkeme karar verirken kişinin uğradığı kaybın üzerinde bir miktara hükmetmemektedir.

İftira Suçu TCK

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 267. Maddeye göre İftira Suçu adliyeye karşı işlenen suçlar arasında yer almaktadır. Bir kimse suç işlemediğini bildiği halde başka birine iftira atmak sureti ile suç isnat ettiğinde iftira suçu işlemiş olmaktadır. Karşısındakinin masum olduğunu bile bile hakkında şikâyette bulunmak, soruşturma ya da kovuşturma talep etmek iftira suçu olarak adlandırılır. Kanunda belirtildiği şekliyle bu suç yazılı veya sözlü olarak işlenebilmektedir. Bu suç işlenirken bunda bir kast aranır. Zira şikâyette bulunan kişi iftira atmak sureti ile masum olduğunu bildiği halde bir başka kişiye suç isnat etmektedir. Mağdura belirli bir fiil isnat edilirken bu fiil aynı zamanda somut bir eylemdir. TCK’ya göre fail masum olduğunu bildiği halde suç isnat ettiğinde iftira suçunu işlemiş olmaktadır.

İlginizi çekebilir: Alkollü Araç Kullanma Cezası

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı