Kıdem Tazminatı Hangi Durumlarda Alınır ?

Kıdem tazminat hakkı, işçilerin temelde sahip olduğu en önemli haklar arasında yer almaktadır. İşçi, iş veren için belirli bir süre boyunca emeğini ücret karşılığı vermekte, iş veren de işçinin emeği karşılığında kazanç elde etmekte ve işlerini sürdürmektedir. Bu düzenin olabildiğince adil olması ve işçinin haklarının güvence altına alınması ise hem İş Kanunu hem de etik değerler açısından iş piyasasında da önem arz etmektedir.

Temelde kıdem tazminatı, işçinin ilgili iş yerinde geçirdiği ve çalıştığı süre boyunca elde ettiği kıdem hakkıdır. İşçi, kıdem hakkını ve tazminatını elde edebilmek için ilgili iş yerinde minimum 1 (bir) sene olmak üzere aralıksız çalışmalıdır. Bununla beraber işçinin işten ayrılış ya da işten çıkarılma durumunda kıdem tazminatı alabilmesi için gerekli olan bazı koşul ve gereklilikler vardır. Kıdem tazminatı hangi durumlarda alınır merak edilmesi halinde haklı fesih koşulları ile iş verenin işçinin çalışma akdine son vermesi ile olabilmektedir.

Kıdem tazminatı nedir sorusu, işçinin iş akdinin sonlanması halinde işçinin iş yerindeki kıdeminin hesaplanarak, tazminat halinde ödenmesi durumu olarak açıklanması mümkündür. Kıdem tazminatının alınabilmesi için, işçi tarafından yerine getirilmesi ya da sahip olunması gereken bazı koşullar vardır. Bu koşullar arasında en önemlisi iş verenin işçiyi gerekçesiz yere işten çıkartması olabilmektedir.

Bunun haricinde işçi sağlık nedeni ile, alacaklarının ödenmemesi nedeni ile, iş verenin işçinin zararına suç işlemesi nedeni ile, askerlik hizmeti nedeni ile, kadınların evlilik nedeni ile, iş koşullarındaki esaslı değişim nedeni ile, emeklilik halinde, işçinin ölümü halinde olmak üzere işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Hangi Durumlarda Alınmaz?

Kıdem tazminatı temelde işçilerin önemli bir kazanım ve emek hakkı olduğu için kıdem tazminatının alınabileceği ya da hak iddia edilemeyeceği durumlar vardır. Kıdem tazminatına hak kazanılması işçinin lehine olan durumlar özelinde ele alınabilirken tazminat üzerinde hak iddia edilemeyecek durumlar da söz konusu olabilmektedir. 

Kıdem tazminatı hangi durumlarda alınmaz konusunu açmak gerekirse işçinin iş verene karşı sadakatsizliği nedeni ile, işçinin kendi hatası nedeni ile hastalanması, işe girerken kendisi hakkında yanıltıcı ve doğru olmayan bilgi vermesi, işçinin kötü fiilleri nedeni ile, işçinin iş yerinde suç işlemesi nedeni ile, meslek sırlarının ifşa edilmesi nedeni ile, hapis gerektiren suç işlenmesi nedeni ile, işçinin işe devam etmemesi durumunda, iş güvenliğinin ihlal edilmesi halinde gibi önemli ve detay gerektiren konular özelinde kıdem tazminatının alınmaması durumu söz konusu olmaktadır. Kıdem tazminatı hangi durumlarda alınır oldukça net bir şekilde işçi lehine sonuçlanırken, kıdem tazminatının alınmaması durumu işçinin iş yeri ve iş verene karşı ihlal ve yanlış fiillerden dolayı meydana gelebilmektedir.

Kıdem Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir?

Kıdem tazminatı ödemesi iş verenin işçiyi haksız ya da iş akdine uygunsuz şekilde işten çıkartması ya da işçinin zorunlu koşullarda işten ayrılması durumunda ödenebilmektedir. Kıdem tazminatı hangi hallerde ödenir konusu, özellikle özel sektör çalışanları tarafından merak edilen bir konu olmakla beraber, kıdem tazminatının ödenmesi askerlik, emeklilik, vefat, işten gerekçesiz yere çıkartılma gibi durumlarda, ilgili hesaplamalar yapılarak ödenebilmektedir.

Kıdem tazminatı hangi durumlarda alınır konusu detay gerektiren ve İş Hukuku kapsamında tanımlanan hükümler uyarınca işlemler yürütülmektedir. İşçiden kaynaklı işi bırakma ya da ayrılma durumunda kıdem tazminatı işçinin selametini ve iyilik halini düşündüğünden hükümler de işçinin haklarının korunması çerçevesinde düşünülebilmektedir. İşçinin, iş akdini kötüye kullanması gibi durumlarda ise tazminat durumu iş veren açısından ele alınabilmektedir.

İşçi ne zaman tazminat hakkı kazanır?

Bir iş yerinde en az 1 yıl çalışıyor olması gerekmektedir. 1 yıl çalıştıktan sonra işten ayrıldığında alabilir.

Ihbar tazminatı hangi durumlarda alınır?

İşveren işçisini haklı sebepler olmadan işten çıkarması halinde alınmaktadır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı