Deneme Süresinde İşten Çıkarma

4857 sayılı kanun işçi ve işverenleri ilgilendiren çeşitli konuları kapsar. Bu kanun uyarınca işçilerin yanı sıra işverenlerin de hakkı olan ihbar tazminatı konusunda da düzenlemeler yapılır. İşçi belirli süreli iş sözleşmeleri ile ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışabilir. İş hukuku bu tür durumlarda karşılaşılabilecek problemlere de çözüm üretir. Deneme Süresinde İşten Çıkarma konusu da çalışanlar için merak konusudur.

Deneme süresi olarak belirlenen zaman aralığı işçinin ve işverenin iki taraflı olarak tazminat ödemesine fırsat yaratmayan bir uygulamadır. İşçi ya da işveren iş sözleşmesini feshetme hakkını kullanırken tazminat yükümlülüğünden kurtulur.

İşten Çıkarma Maddeleri 2023 de yine kanunlar tarafından açıklığa kavuşturulur. Deneme süreli bir iş sözleşmesi yapılırken bu süre en fazla 2 ay olabilmektedir. Toplu iş sözleşmeleri söz konusu olduğunda ise deneme süresinin 4 aya kadar uzayabilmesi mümkündür.

Taraflar bu tür bir sözleşme uyarınca bildirim süresine gerek kalmaksızın iş akdini sonlandırabilir. İşçi ya da işveren açısından ihbar süresine bağlı kalmayı ortadan kaldıran bu anlaşma ihbar tazminatı yükümlülüğünü de kaldırmaktadır. Deneme süresinin en önemli özelliği iş akdinin feshedilmesi durumunda taraflar haklı ya da geçerli bir nedene dayansa dahi tazminat durumunun oluşmamasıdır.

Deneme Süresinde İşten Çıkarma Dilekçesi 2023

İş hukukunu ilgilendiren önemli konulardan biri de deneme süresi içerisinde işten çıkarma mevzularıdır. İşçinin deneme süresi olarak adlandırılan zaman aralığı 4857 sayılı kanun uyarınca belirlenmiştir. En fazla 2 ay olabilen bu süre zarfında işten çıkarma gerçekleşmesi durumunda ihbar tazminatı ödenmez. Deneme Süresinde İşten Çıkarma Dilekçesi hazırlandığında imzalanarak gerekli birimlere verilmesi gerekir.

Sürenin dolmasından önce işçi işten ayrılabileceği gibi işveren de işçinin işine son verebilir. Deneme süresi kendiliğinden belirlenmediğinden iş sözleşmesi hazırlanırken bu süreye dair bir madde konması gerekir. Deneme süresi içerisinde iş akdinin feshedilmesi herhangi bir hukuki yükümlülük getirmediğinden normal fesih bildirimi olarak hazırlanır.

Deneme Süresinde İşten Çıkarma işlemi yapılırken iş akdi fesih bildirimi yapılır. İşverenin yanı sıra çalışana ait bilgilerin de yer aldığı bu evrakta fesih gerekçesi de bildirilir. Bilgilerin güncel olması gerekirken işveren adına yetkili kişi ve çalışan bu belgeyi imzalar. Deneme süresinde iş akdinin sonlanması işverene ya da çalışana herhangi bir hukuki sorumluluk yüklemez.

Bu fesih işlemi karşılıklı uzlaşma yolu ile olabileceği gibi tek taraflı da yapılabilir. İşçi tek taraflı olarak deneme süresi içinde işten ayrılacağı zaman bu durumu işverene bildirir. İşveren de işçinin işini sonlandırmak istediğinde kendisine bunu tebliğ eder. Deneme süresi içerisinde işten çıkarılan işçi işsizlik maaşından yararlanamamaktadır. İşveren açısından işçinin işten çıkarılması kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatı uygulamasının yapılmaması anlamına gelir.

Deneme Süresinde İşten Çıkarma İşsizlik Maaşı 2023

Çalışan deneme süresi içerisinde tek taraflı olarak ya da karşılıklı uzlaşma yöntemi ile deneme süresini sonlandırabilmektedir. Deneme süresi olarak adlandırılan çalışma süresi en fazla 2 ay olarak kabul edilmiştir. Deneme Süresinde İşten Çıkarma İşsizlik Maaşı 2023 işçinin diğer koşulları sağlamış olsa dahi uygulamada alamayacağı bir ücrettir. İşsizlik maaşı deneme süresi içinde çalışan işçiler için geçerli olmayan bir uygulamadır.

Deneme Süresinde İşten Çıkarma işleminin yapılması taraflara herhangi bir sorumluluk yüklememektedir. Deneme süresi olarak adlandırılan uygulama işçi ve işverene tek taraflı olarak iş sözleşmesini feshetme hakkı tanır. Bunun yanı sıra karşılıklı uzlaşma da mümkündür. İşçi bu süre içinde ihbar tazminatı ya da kıdem tazminatı gibi uygulamalardan yararlanamaz.

Deneme süresinde işten çıkarma yasak mi?

Deneme süresinde taraflar ihbar olmadan feshetme hakkına sahiptir.

Deneme süresinde işten nasıl çıkılır?

Taraflar ayrılma sürecini karşı tarafa bildirmek zorundadır. Örneğin iş veren feshetme durumu önceden bildirmelidir. Fakat tazminat ödemekle yükümlü değildir.

Deneme süresinde işten çıkarılan işçi işsizlik maaşı alır mı?

Hayır işsizlik maaşı alamaz.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı