İhbar Tazminatı Zamanaşımı

İşçi ve işveren arasındaki hizmet akdi belirsiz bir süre ile yapılmışsa bu anlaşma sonlandırıldığında bildirim süresine uyulması gerekir. İşçi veya işveren haklı bir nedene dayanmadan bildirim süresi dışında iş akdini sonlandırırsa bu durumda ihbar tazminatı gündeme gelir. 4857 sayılı kanun uyarınca işçi ve işveren arasındaki çeşitli konuların açıklığa kavuşturulduğu görülür. İhbar tazminatı işçi için olduğu kadar işveren için de geçerli olan bir uygulamadır. Yasal koşulların oluşması durumunda tarafların bu tür bir haktan yararlanmaları mümkündür. Kanun aracılığı ile iki tarafın da hakları korunmak istenir. İhbar Tazminatı Zamanaşımı süresi alacak hakkı nedeni ile gündeme gelir.

İhbar tazminatı alabilmek için gerekli koşulların sağlanması zorunludur. Bunlardan biri de belirsiz süreli iş sözleşmesinin imzalanmış olmasıdır. Ayrıca işçi ya da işverenin bildirim süresi içerisinde hareket etmemesi durumunda haksız olması da ihbar tazminatı alınmasına yol açar. Deneme Süresinde İşten Çıkarma söz konusu olduğunda ihbar tazminatı uygulanmamaktadır. Deneme süresi adından da anlaşılacağı üzere işçiye tanınan 2 aylık bir süredir ve bu sürenin sonunda işçi ile anlaşma sağlanması durumunda tazminat hakkı ortaya çıkabilir. Bununla birlikte ihbar tazminatı deneme sürelerini kapsamaz.

İhbar Tazminatı Zamanaşımı Başlangıcı

İhbar tazminatı uygulanacağı zaman işçi veya işverene yönelik olarak bu tür bir hak doğması söz konusu olabilir. İşçinin haksız nedenlerle işten çıkarılması ve bildirim süresine uyulmaması işçi için mağduriyet yaratacak bir durumdur ve zararının karşılanması gerekir bu tazminat bir alacak hakkı olması nedeni ile de zamanaşımı süresi söz konusudur. İhbar Tazminatı Zamanaşımı Başlangıcı 2017 yılı öncesinde sonlanan iş akitleri için 10 yıldır. 2017’den sonra yapılan iş sözleşmelerine istinaden ortaya çıkan fesihlerde ise zamanaşımı 5 yıl olarak belirlenmiştir.

İhbar Tazminatı Zamanaşımı bu tazminat türünün bir alacak hakkı olması nedeni ile söz konusudur. İşveren de işçinin haklı bir nedeni olmaksızın bildirim süresi dışında işten çıkması durumunda mağduriyet yaşar. Bu sebeple de işçi de bildirim süresine uymadan ve haksız bir nedenle işten çıkarsa işverene tazminat öder.

İhbar tazminatı kapsamında ele alınan bu konu bildirim süresi dikkate alınarak hesap edilir. Tazminat miktarı hesaplanırken bildirim süresi ne kadarsa o oranda bir hesaplama yapılır.

İhbar Tazminatı Kaç Yıllık Zamanaşımına Tabidir ?

İhbar tazminatı işçinin giydirilmiş brüt asgari ücreti üzerinden hesaplanırken gelir vergisi dilimi de önemli hale gelmektedir. Gelir vergisi miktarı brüt giydirilmiş asgari ücretten düşülür, damga vergisinin de düşülmesi zorunludur. İhbar tazminatına ilişkin bildirim süresi de çalışılan süreyle doğru orantılı olarak belirlenir.

6 aydır çalışan bir işçi için bu süre 2 haftadır. Çalışma süresi artarsa bildirim süresi de artar. İhbar Tazminatı Kaç Yıllık Zamanaşımına Tabidir ? Merak edildiğinde ise 2017 öncesi için sonlandırılan iş sözleşmelerinde 10 yıllık zamanaşımı geçerlidir. Bu yıldan sonrakilerde ise zamanaşımı süresi 5 yıldır.

İhbar Tazminatı Zamanaşımı hesaplaması hangi yılda sözleşme yapıldığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İhbar tazminatı işçi ve işveren arasında sonlanan iş akitleri çerçevesinde ortaya çıkan hukuki bir haktır. Bu hakkın kullanılabilmesi içinse öncelikle belirsiz süreli bir iş sözleşmesi yapılması gerekir.

Belirli süreli iş sözleşmeleri için ihbar tazminatı hakkı bulunmaz. Bu tür sözleşmelerin başlama ve bitiş tarihleri belli olmasından dolayı ihbar tazminatı uygulaması yapılmamaktadır. İhbar tazminatı için ayrıca kıdem koşulu da aranmamaktadır. Deneme süresi içerisinde olan işçi için ihbar tazminatı ödemesi söz konusu olmamaktadır. Bunun yanı sıra 6 aydır çalışan bir işçi ihbar tazminatından yararlanabilir.

Kıdem tazminatı isteme hakkı kaç yıllık zamanaşımı süresine tabidir?

Zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Tazminat alma süresi kaç yıl?

Kıdem tazminatı almanın zaman aşımı süresi iş sözleşmesinin feshinden itibaren 5 yıldır.

Kıdem tazminatı alma zaman aşımına uğrar mı?

Evet kıdem tazminatı alma zaman aşımına uğramaktadır. Süresi 5 yıldır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı