Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İhbar Tazminatı 2024

Belirli süreli sözleşmeler uyarınca bir ihbar tazminatı ödenmesi mümkün olmamaktadır. Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İhbar Tazminatı 2023 anlaşmanın süresi belirli olduğu için ödenmez. İş hukuku kapsamında ödenecek ihbar tazminatları belirsiz süreli sözleşmeler için geçerlidir. İşçi ve işveren açısından hakların korunması ve suiistimallerin engellenebilmesi için iş kanununa uygun hareket edilmesi gerekir.

İş akdi yapılırken işçilerin olduğu kadar işverenin de hakları korunur. Bu sebeple de ihbar tazminatı çift yönlü bir tazminat türü olarak dikkat çeker. İşçi veya işveren haklı bir nedeni olmadan iş akdini sonlandırırsa bu durumda ihbar tazminatı hakkı doğar. Belirsiz süreli olarak imzalanacak iş sözleşmelerinde bildirim süresine uygun olarak fesih işleminin yapılması hukuki bir zorunluluktur. İş kanunu uyarınca işçi ve işveren arasındaki bu tür problemlerin çözümlendiği görülür.

İhbar Tazminatı Zamanaşımı hukuki açıdan söz konusudur. Bu tazminat hakkı bir alacak hakkı olması nedeni ile zamanaşımı süresine tabidir. İş akdi feshedildiğinde başlayan zamanaşımı süresi ise değişiklik gösterecektir bu durumda 2017 yılından önce sonlandırılan iş akitlerinde geçerli olan zamanaşımı süresi 10 yıldır.

2017 yılından sonra iş akdinin sonlandırılması durumunda ise geçerli olan zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. İşçi işle ilgili olarak 2 aylık bir deneme süresi içinde bulunduğunda bu süre ihbar tazminatının uygulanması için geçerli değildir. Ayrıca belirsiz süreli iş sözleşmeleri uyarınca ihbar tazminatına hükmedilebilir. Bunun için de koşulların sağlanmış olması gerekir. İşçi ya da işveren için geçerli olan ihbar tazminatı hakkı karşılıklı olarak hukuki şartların sağlanması durumunda kullanılabilmektedir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İhbar Tazminatı Ödenir mi 2023 ?

Belirli süreli yapılan iş akdi işin başlangıç ve bitişinin belli olması nedeni ile ihbar tazminatına konu olmamaktadır. Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İhbar Tazminatı Ödenir mi 2023 ? Merak edilen bir konu olurken bu durumda ihbar tazminatı ödenmemektedir. İhbar tazminatının ödenmesi için gerekli olan hukuki koşullardan biri belirsiz süreli iş akitleridir.

Bildirim süresi hesaplanırken çalışılan zaman aralığı dikkate alınırken 6 aydır çalışan bir işçi için bildirim süresi 2 haftadır. Çalışma süresinin artması bildirim süresinin de artmasına yol açar. İşçinin 6 ay-1,5 yıl aralığında süren çalışması için 4 hafta önceden bildirim yapılması gerekir. 1,5 yıl-3 yıl aralığındaki çalışma süresi için 6 hafta öncesinden bildirim yapılması hukuken gereklidir. 

İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin giydirilmiş asgari ücreti dikkate alınacaktır. İşçi ve işveren arasında ortaya çıkan iş ilişkisinin hukuk kuralları vasıtası ile düzenlendiği görülürken karşılıklı olarak hakların güven altına alındığı anlaşılmaktadır. Bundan dolayı da işçilerin haklarının yanı sıra işverenin hakları da dikkate alınır. Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İhbar Tazminatı 2022 ödemesi yapılmaz.

Belirli süreli bir sözleşmenin başlangıcı ve bitişi bellidir. Belirsiz süreli sözleşmelerde ise bu tür bir durum geçerli olmamaktadır. Bu sebeple de belirsiz süreli sözleşmeler için ihbar tazminatı gündeme gelir. Ayrıca işçinin yanı sıra işverenin de iş akdini sonlandırdığında haklı bir nedeninin olması ihbar tazminatı hakkını ortadan kaldırmaktadır. İhbar tazminatı bir alacak hakkıdır ve bu hakka istinaden yasal süresi içerisinde başvuru yapılması gerekir.

Bundan dolayı da başvuruya ilişkin zamanaşımı süresi gündeme gelir. 4857 sayılı kanun belirsiz süreli iş sözleşmelerine istinaden ortaya çıkan ihbar tazminatı hakkında gerekli açıklamayı yapmaktadır. Bu kanun uyarınca taraflar üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediklerinde ihbar tazminatı ödemekle sorumlu olurlar. Bildirim süresi içerisinde hareket etmeyen işçi ya da işveren haklı bir nedeni olmaması durumunda ihbar tazminatı ödemekle mesuldür.

Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar olur mu?

İşin ne zaman biteceği belirli olduğu için ihbar olmamaktadır.

Belirli süreli iş sözleşmesi bitince ne olur?

İş süresi bitince iş de kendiliğinden bittiği için herhangi bir sonuç doğmaz.

Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı ödenir mi?

Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı ödenmez.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı