Ceza Davalarında Hükmün Açıklanması Nedir ?

Ceza Davalarında Hükmün Açıklanması Nedir ? eskiden verilmiş ve denetim süresine tabi tutulmuş bir kararın yeniden ele alınması işlemidir. Burada sanık yeniden kasti bir suç işlemiş ve dosyanın yeniden ele alınarak infazına sebep olmuştur.

Hükmün Açıklanmasında Süreç Nasıl İşler?

Eğer hakkınızda hükmün açıklanmasına dair bir karar verildiyse, öncelikle hakkınızda verilen eski kararı incelemelisiniz. Eski mahkeme kararında hakkınızda verilen ve 3 veya 5 yıllığına denetime tutulmuş olduğunuz cezanın infazına karar verilmesidir.

Bu konunun daha iyi anlaşılması için şu şekilde örneklendirme yapabiliriz:

Öncelikli olarak bir suça karıştınız. A mahkemesinde Örneğin hakaret,  basit yaralama gibi suçlardan hakkınızda kovuşturma yapıldı ve davanın sonunda mahkeme hakkınızda 3 yılın altına bir hapis cezası veya adli para cezasına hükmetti.

Sicilinizin temiz olması, mahkemedeki iyi tutumunuz nedeni ile hakim bu kararın infazına değil de, sizi 5 yıl denetim süresine tabi tuttu. (Bu denetim süresi 18 yaş altı kişiler için 3 yıldır) Bunu çoğu kişi Emniyete gidip imza atmak şeklinde sanmaktadır. Burada denetimden kasıt 5 yıl içinde herhangi bir kasti suça karışmamanız halinde bu cezayı yatmış veya ödemiş sayılacağınız ve hakkınızdaki hükmün bu şekilde kalkması şeklinde yorumlanır. Mahkemedeki tabirle buna Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına(HAGB) karar verilmesi denir.

Karara herhangi bir itiraz etmediğiniz veya itiraz süreci sonunda karar kesinleşir ve kesinleşme tarihi itibariyle sizin A mahkemesinin kararı ile  denetim süreniz başlar.

Denetim süresi içinde yeniden bir hakaret, yaralama, tehdit, hırsızlık her türlü kasti sayılabilecek bir suça karıştınız. Başka bir mahkeme olan B mahkemesinde ceza mahkemesinde davanız açıldı. Yapılan kovuşturma neticesinde hakkınızda yine herhangi bir hapis veya adli para cezasına hükmedildi. Mahkeme bu kararla birlikte B Mahkemesi,  A Mahkemesine ihbarda bulunur.

A Mahkemesi ihbar üzerine dosyayı arşivinden çıkartarak yeniden bir yargılama numarası alır ve 75 gün içinde karara bağlamak üzere tarafı mahkemeye çağırır. Mahkeme tebligata rağmen gelmeyen tarafın yokluğunda da karar verebilir.

A Mahkemesi gelen tarafı denetim süresi içinde neden suç işlediği konusunda dinler. Eğer hükmün açıklanması için delilleri yeterli görürse eski kararına dair hüküm açıklanmasına şeklinde karar verir.

A Mahkemesinin kararı kesinleşmesine müteakip Savcılık İnfaz Bürosuna bildirilerek cezanın infazı için gerekli işlemleri başlanır.

 Hükmün Açıklanmasında Hapis Cezası Paraya Çevrilir Mi?

Hükmün açıklanması kararı belirtildiği üzere  eski mahkeme kararının birebir uygulanması demektir. Yani “Eski kararda 5 ay hapis cezası aldım bunu 3000 TL ödeyerek paraya çevirebilirim” düşüncesi yanlıştır.  Ne ceza verildiyse aynı şekilde açıklanmasına karar verilir. Ancak infaz aşaması süreci farklı işleyebilir. Ancak hükmün açıklanmasında ana kıstas mahkeme kararıdır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı