MİRASIN HÜKMEN REDDİ

Türk Medeni Kanunu’nun 605.Maddesinde düzenlenmiş olan mirasın hükmen reddi mirasın reddedilmesinin iki türünden biridir.  Diğeri mirasın gerçek reddidir. Bu yazıda mirasın hükmen reddedilmesi konusuna değinilmiş, konu ile ilgili dava süreci hakkında hukuki bilgilendirme yapılmıştır. Ölümü tarihinde miras bırakan kişinin ödemeden aczi açık bir şekilde belli ya da resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılmaktadır. Mirasın bu şekildeki reddine mirasın hükmen reddedilmesi denilmektedir. Mirasın hükmen reddedilmiş olması için, miras bırakan kişinin ödemeden aczi belli olmalı ve tereke de benimsenmemiş olması gerekmektedir.

Miras bırakanın ödemeden aczinin resmi belge ile ispatı zorunlu değildir. Miras bırakan kişinin ödemeden aczi her çeşit delil ile ispatlanmaktadır. Miras bırakan kişinin ödemeden aczini ispat sorumluluğu davacıdadır. Miras bırakanın ödemeden aczinin bulunmadığını iddia eden davalıysa bu yöndeki delillerini bildirmesi gereklidir. Mirasın hükmen reddi davasında mirasçı kişinin onayı varsa dava reddedilmektedir. Hükmen ret kararının verilebilmesi için dava konusu borcun miras bırakan kişiye ait olduğu anlaşılması gerekmektedir. Yine terekenin pasif ve aktifinin belirlenmiş olmalıdır. Bu şekilde bir belirleme olmadan terekenin borca batık olup olmadığı bilinmemektedir. Bu davada taraflara delillerini sunmak için süre verilir ve gösterdikleri deliller toplanmaktadır. Miras bırakan kişinin mal varlığının dava konusu olan borcu karşılamadığı anlaşılmış olsa bile mirasın hükmen reddedilmesi kararı verilebilmesi için mirasçı kişilerin terekeyi açık ya da örtülü olarak kabul etmiş olmaları gerekmektedir. Mirasın hükmen reddi kararı yalnızca terekenin benimsenmediği anlaşıldığında verilebilmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi Yetkili Mahkeme

Mirasın Hükmen Reddedilmesi davasına yönelik yetkili mahkeme davalı kişinin dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir. Yasal ya da atanmış mirasçılar tarafından mirasın hükmen reddedilmesi istenebilmektedir. Mirasın velayetten reddedilebilmesi için küçük için kayyım atanması gerekmektedir. Vesayet durumu söz konusu ise, mirasın reddi için vesayet makamının onayından sonra denetim makamının da onayı gerekmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi Davasının İcra Takibine Etkisi

Mirasın hükmen reddine dair bir mahkeme kararı, icra takibinin kesinleşmesinden önceki bir tarihte alınması durumunda, mirasın hükmen reddedilmesi sebebi ile borçtan yükümlü olunmadığına dair iddianın, ilgili borca itiraz olduğu ve ödeme emrinin tebliği üzerine takibin biçimine göre kanuni süre içinde ilgili mercie yapılması gerekmektedir. Mirasın hükmen reddine ilişkin mahkeme kararının, icra takibinin kesinleşmesinden sonraki bir tarihte alınmış olduğu durumlarda ise, borçlu kişilerin taleplerinin borca itiraz olarak nitelendirilmesi uygun olmayıp, murisin borcundan yükümlü olmadıklarından icra müdürlüğünün ret kararının iptaliyle haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.  

Mirasın Hükmen Reddi Davası Nerede Açılır?

Mirasçılar tarafından kendilerine yönelik tereke borcundan dolayı açılacak takiplerde mirasın hükmen reddinin ileri sürülmesi ve hükmen reddinin tespiti konusunda açılacak davalarda yetkili ve görevli mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerine göre belirlenmektedir.  Bu duruma göre yetkili mahkeme takipte bulunan davalı tereke alacaklısının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi olarak kabul edilmektedir. Mirasın hükmen reddedilmesi davasının nerede açılacağı buna göre belirlenmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi Görevli Mahkeme

Mirasın hükmen reddi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 2. Maddesine göre, davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Bunun gerekçesi hükmen ret davasının mal varlığına dair bir dava olmasındandır.

İlginizi çekebilir: Mersin Ceza Avukatı

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı