Boşanma avukatı kac tl?

2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi‘ne göre bir boşanma davasının görülebilmesi için avukatların müvekkillerinden alacakları miktar en az 17.900 TL dir. Avukatlar ile müvekkilleri 17.900 TL ‘den az bir miktar belirleyemezler. Görülecek boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli olması, davanın niteliği, davanın boyutu dikkate alınarak ilgili ücretin avukat tarafından daha yüksek tayin edilmesi mümkündür. Yine dava sonucunda kazanılacak hak ve menfaatler üzerinden de Avukatlık Asgari Ücret tarifesinden az olmamak üzere yüzde üzerinden bir avukatlık sözleşmesi de düzenlenebilir. Sözün özü net bir şekilde Boşanma avukatı kaç tl ? sorusunun cevabını vermek mümkün değildir. Boşanma avukatı kac tl? İlgili bedel avukat ve müvekkili tarafından kanundaki sınırlar çerçevesinde serbestçe belirlenebilir.

Boşanma avukatı ücreti ne kadar?

Avukatlar ile müvekkilleri davanın kapsamına, zorluğuna ve yapısına göre karşılıklı müzakereler eşliğinde bir bedel belirleyebilir. Avukatlık serbest bir meslek olup net ve standart bir vekalet ücretinden bahsetmek mümkün değildir. Ancak şu unutulmamalıdır ki bir avukatın bir boşanma davasını alabileceği en düşük miktar 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi‘nde düzenlenmiştir. İlgili tarifeye göre 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren bir avukatın çekişmeli ya da anlaşmalı bir boşanma davasını asgari ücret tarifesi ile belirlenen miktar olan 17.900 TL den daha az olamaz. Ancak daha yüksek ücretler belirlenebilir.

Anlaşmalı boşanma avukatsız kaç para?

Anlaşmalı bir boşanma davası avukata verilecek özel boşanma vekaletnamesi vasıtasıyla açılabilir ve sonuçlandırır. Türk Hukuk sistemine göre davanın tarafları anlaşmalı boşanma davasını bir avukatın yardımı olmadan da yürütebilir. Avukatsız görülecek anlaşmalı boşanma davası için ödenecek harç ve masraflar ortalama aşağıdaki yazan miktarlar gibidir.

 1. Öncelikle anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için ödenecek ücretlerin başında başvuru harcı gelir. Başvuru harcı 2023 güncel tutarı : 269.85 TL
 2. Başvuru harcının yanında ödenmesi gereken harçlardan bir diğeri de peşin harçtır. Peşin Harç bedeli: 269.85 TL
 3. Bir anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi ve devamı için mahkemeler ortalama 1000 TL lik ileride çıkacak posta ve diğer giderler için avans talep etmektedirler. İlgili ödemenin hukuk sistemimizdeki ismi gider avansı olup gider avansı peşin olarak ödenir ve mahkeme kasasına ileride dosyada kullanılmak üzere depo edilir. Dava sonunda artan masraflar masrafı yatıran tarafın IBAN numarasına iade olunur.
 4. Her davanın kendine göre farklı masrafları olabilmektedir. İlgili masraflar davanın seyrine göre mahkemesi tarafından belirlenecektir.

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ‘na göre bir dava dilekçesinin kabul edilebilmesi için mutlak bulunması gerekli birtakım şartlar vardır:

 1. Dava açılacak mahkemenin ismi
 2. Dava açan taraf ( Davacı ) ile kendisine dava açılan tarafın ( davalı ) adı, soyadı ve adresleri.
 3. Dava açan tarafın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 4. Davacı Eğer kısıtlıysa vasisinin, diğer hallerde varsa tarafların kanuni temsilcilerinin adı soyadı ve adresi
 5. Davacı bir avukatla davasını açıyorsa davacı vekilinin adı, soyadı ve adresi
 6. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
 7. Davacı tarafça iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
 8. Davacı tarafından dayanılan hukuki sebepler.
 9. Açık ve net bir şekilde dilekçenin sonuna boşanma, nafaka, velayet gibi diğer talepler sonuç olarak yazılmalıdır.
 10. Dava dilekçesinin sonuna davacının ya da davacının varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

https://kucukokka.av.tr/avcilar-bosanma-avukati/

Boşanma dilekçesi ücreti ne kadar?

Boşanma davasının açılabilmesinin temel şartı Aile mahkemesine(Aile Mahkemesi olmayan yerlerde boşanma davaları Asliye Hukuk mahkemeleri tarafından görülmektedir. ) boşanma sebeplerini içerir bir dilekçeyle başvuru yapılmasıdır. Bu dilekçenin ismi Dava dilekçesidir. Dava dilekçesi, yukarıdaki paragrafta sayılı şartlara uygun yazılmalıdır. 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ‘ne göre her türlü dilekçe en az 3.600 TL ye yazılabilir. Taraflar söz konusu ücretin daha üstünü kararlaştırabilirler. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230921-4.htm

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı