Kiracı Tahliye Davası Masrafları 2024

Kiracı tahliye davası masrafları; Yargılama giderleri her yıl Adalet Bakanlığı’nca belirlenen tarifelere göre değişiklik göstermektedir. Buna göre 2024 yılı Gider Avansı Tarifesine göre Davacı; taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer işlemler için toplam 150 TL avans olarak öder. Tebligat ücretleri de her yıl PTT tarafından posta ve telgraf ücret tarifesinde belirlenmektedir. Bunun dışında ayrıca dava açılırken yapılan masraflar olacaktır.

Kiracı Tahliye Davası Masrafları

Dava açmak isteyen davacı, ilk olarak başvuru harcını ödemelidir. Harçların miktarı, her yıl yeniden değerleme oranında yapılan değişikliklere göre 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda belirtilmektedir. Eğer davacı, davasını bir avukat aracılığıyla açmak istiyorsa, seçtiği avukata da Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen miktardan az olmayan bir vekalet ücreti ödemekle yükümlüdür.

Kiracı Tahliye Masraflarını Kim Öder?

Genel olarak özel hukuk davalarında dava masraflarını açan kişi açarken ödemek zorundadır. Aksi halde dava açılmamış sayılacaktır. Dava masraflarını ödeyen kişinin dava sonunda kusursuz olduğu yani dava konusunda haklı ve davanın açılmasına sebebiyet vermediği anlaşılırsa, davayı kaybeden yani aleyhine hüküm kurulan taraf dava masraflarını ödeyecektir. Dava sonucunda her zaman %100 haklı ya da haksız taraflar bulunmayabilir. Hâkim hakkaniyet hükümlerine göre masrafların paylaştırılmasına da karar verebilir. Ayrıca açılan davada taraflar kendilerini avukat ile temsil ettirmişlerse her yıl yayınlanan avukatlık ücret tarifesine göre davayı kaybeden taraf, karşı taraf avukatlık vekâlet ücretini de ödeyecektir.

Kiracı Tahliye Masrafı Ne Kadar?

Tahliye davası masrafı tutarı davanın kimin lehine sonuçlandığına göre değişebilir. Eğer davacı kiraya veren davayı haksız yere açmışsa, örnek verecek olursak önce ihtiyaç sebebi ile ihtar çekip kiracının evden çıkmaması üzerine dava açılmışsa ve bu dava sırasında kiraya veren ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olduğunu mahkeme önünde ispatlayamamış olursa hem kiracı evden çıkmayacak hem de dava masrafları davayı açan kiraya verenin üzerine kalacaktır.
Birde dava masrafının üzerine noter aracılığı ile çekilecek ihtarnameler de eklenebilir. Noterden ihtarname çekmek 400-600 TL arası değişmektedir.
Ayrıca açılan davada taraflar kendilerini avukat ile temsil ettirmişlerse her yıl yayınlanan avukatlık ücret tarifesine göre davayı kaybeden taraf, karşı taraf avukatlık vekâlet ücretini de ödeyecektir.

Tahliye Davası Avukatlık Ücreti 2024

tahliye davası, kiracının kira sözleşmesini ihlal etmesi veya kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda, ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması için açtığı davadır. Tahliye davaları, Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde görülür.

Tahliye davalarında avukatlık ücreti, avukatın belirlediği ücrettir. Avukatlık ücreti, davanın konusuna, davanın zorluğuna ve davanın süresine göre değişiklik gösterir.

Tahliye davalarında avukatlık ücreti, genellikle, davanın konusu olan kira bedelinin bir kısmı olarak belirlenir. Örneğin, davanın konusu olan kira bedeli 10.000 TL ise, avukatlık ücreti 2.000 TL olarak belirlenebilir. Ancak, bu ücret, avukatın belirlediği ücrettir ve değişebilir.

Tahliye davalarında avukatlık ücreti, genellikle, davayı kazanan tarafa yüklenir. Örneğin, ev sahibi tahliye davasını kazanırsa, kiracıdan avukatlık ücreti talep edebilir. Ancak, kiracı da tahliye davasını kazanırsa, ev sahibinden avukatlık ücreti talep edebilir.

Tahliye davasında avukatlık ücreti ödemeden dava açmak mümkündür. Ancak, bu durumda, davayı kazansanız bile, avukatlık ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle, tahliye davası açarken mutlaka bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

Tahliye davalarında avukatlık ücreti için aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekir:

 • Avukatlığın ücretini, avukatla görüşmeden önce öğrenin.
 • Avukatlık ücretini, davanın başından itibaren ödeyin.
 • Avukatlık ücretini, davanın sonunda, davanın kazanılması durumunda, karşı taraftan talep edin.

Kiracıya İhtarname Noter Ücreti 2024

İhtarname, noter tarafından gönderilmelidir. Noterlik ücretleri, her yıl Resmi Gazete’de yayımlanan “Noterlik Ücret Tarifesi” ile belirlenir. 2023 yılı için kiracıya ihtarname gönderme ücreti, 150 TL‘dir.

İhtarname ücreti, noterlik ücret tarifesinde “Diğer Hizmetler” başlığı altında yer almaktadır. İhtarname ücreti, ihtarname gönderilen kişinin sayısına göre belirlenir.

Kiracının tahliyesi için ihtarname göndermek isteyen ev sahiplerinin, aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekir:

 • İhtarname, kiracıya gönderilmeden önce, kira sözleşmesinde yer alan ihtarname süresi dikkate alınmalıdır.
 • İhtarnamede, kiracının kira sözleşmesine aykırı davrandığı hususlar açıkça belirtilmelidir.
 • İhtarnamede, kira sözleşmesinin feshinin talep edildiği açıkça belirtilmelidir.
 • İhtarname, kiracıya tebliğ edilmelidir.

Kiracının tahliyesi için ihtarname göndermek, ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmek için bir ön şarttır. İhtarname göndermeden kiracının tahliyesi için dava açmak mümkün değildir.

Kiracı Tahliye Davası Masrafları konulu yazımızın sonuna gelirken; Kiracı tahliye avukatı olarak da hizmet veren avukatlık büromuz kiracı ve ev sahiplerinin hukuki konularda bilgi alabilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca deneyimli avukatlarımız tarafından hukuki süreçlerin itinayla takibinin gerçekleştirilmesi ile, kiracı ve ev sahibi arasında oluşan anlaşmazlıklar hukuki alanda çözümlenerek sonuca bağlanabilmektedir.

“Kiracı Tahliye Davası Masrafları 2024” üzerine 3 yorum

 1. ihtiyaç nedeni ile kiracı tahliye davası ve icra takipli tahliye davası açılması için avukata ödenen ücreti dava kazanılması sonunda davali taraftan avukatmi davacımı alır davacı zaten avukatlık ücreti öder açarken kazandığında ödediği ücreti davalıdan alması hukmedilirmi

  Yanıtla
 2. Avukatlar davayı kazansa da kaybetse de kendi müvekkilinden avukatlık ücreti alır. Davayı kazandıklarında ise ayrcıa karşı taraftan da avukatlık ücreti alır.

  Yanıtla

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı