Kiracı Tahliye Davası Masrafları 2023

Kiracı tahliye davası masrafları; Yargılama giderleri her yıl Adalet Bakanlığı’nca belirlenen tarifelere göre değişiklik göstermektedir. Buna göre 2023 yılı Gider Avansı Tarifesine göre Davacı; taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer işlemler için toplam 150 TL avans olarak öder. Tebligat ücretleri de her yıl PTT tarafından posta ve telgraf ücret tarifesinde belirlenmektedir. Bunun dışında ayrıca dava açılırken yapılan masraflar olacaktır.

Kiracı Tahliye Davası Masrafları

Dava açmak isteyen davacı, ilk olarak başvuru harcını ödemelidir. Harçların miktarı, her yıl yeniden değerleme oranında yapılan değişikliklere göre 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda belirtilmektedir. Eğer davacı, davasını bir avukat aracılığıyla açmak istiyorsa, seçtiği avukata da Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen miktardan az olmayan bir vekalet ücreti ödemekle yükümlüdür.

KİRACI TAHLİYE DAVASINDA MASRAFLARI KİM ÖDER?

Genel olarak özel hukuk davalarında dava masraflarını açan kişi açarken ödemek zorundadır. Aksi halde dava açılmamış sayılacaktır. Dava masraflarını ödeyen kişinin dava sonunda kusursuz olduğu yani dava konusunda haklı ve davanın açılmasına sebebiyet vermediği anlaşılırsa, davayı kaybeden yani aleyhine hüküm kurulan taraf dava masraflarını ödeyecektir. Dava sonucunda her zaman %100 haklı ya da haksız taraflar bulunmayabilir. Hâkim hakkaniyet hükümlerine göre masrafların paylaştırılmasına da karar verebilir. Ayrıca açılan davada taraflar kendilerini avukat ile temsil ettirmişlerse her yıl yayınlanan avukatlık ücret tarifesine göre davayı kaybeden taraf, karşı taraf avukatlık vekâlet ücretini de ödeyecektir.

TAHLİYE DAVASI MASRAFI NE KADAR?

Tahliye davası masrafı tutarı davanın kimin lehine sonuçlandığına göre değişebilir. Eğer davacı kiraya veren davayı haksız yere açmışsa, örnek verecek olursak önce ihtiyaç sebebi ile ihtar çekip kiracının evden çıkmaması üzerine dava açılmışsa ve bu dava sırasında kiraya veren ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olduğunu mahkeme önünde ispatlayamamış olursa hem kiracı evden çıkmayacak hem de dava masrafları davayı açan kiraya verenin üzerine kalacaktır.
Birde dava masrafının üzerine noter aracılığı ile çekilecek ihtarnameler de eklenebilir. Noterden ihtarname çekmek 400-600 TL arası değişmektedir.
Ayrıca açılan davada taraflar kendilerini avukat ile temsil ettirmişlerse her yıl yayınlanan avukatlık ücret tarifesine göre davayı kaybeden taraf, karşı taraf avukatlık vekâlet ücretini de ödeyecektir.

Kiracı Tahliye Davası Masrafları konulu yazımızın sonuna gelirken; Konya Kira avukatı olarak da hizmet veren avukatlık büromuz kiracı ve ev sahiplerinin hukuki konularda bilgi alabilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca deneyimli avukatlarımız tarafından hukuki süreçlerin itinayla takibinin gerçekleştirilmesi ile, kiracı ve ev sahibi arasında oluşan anlaşmazlıklar hukuki alanda çözümlenerek sonuca bağlanabilmektedir.

Yorum yapın

Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçin.

Call Now Button