Bakırköy Uyuşturucu Avukatı, Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukat

Uyuşturucu maddelere yönelik olarak bu maddelerle ilgili çeşitli eylemler suç olarak kabul edilir. Uyuşturucu maddeleri ilgilendiren davalar ağır yaptırımları ile dikkat çeker. Bu sebeple de savunma makamı olan avukatlara gereksinim duyulur. Bakırköy Uyuşturucu Avukatı sanık ya da mağdurların haklarının savunulmasında görev alan hukuki temsilcidir. Avukatlara mahkemeler sırasında ihtiyaç duyulurken aynı zamanda da hukuki danışmanlık konusunda da tecrübelerine başvurulur.

Türk Ceza Kanunu aracılığı ile uyuşturucu maddelerle ilgili olarak işlenen suçlar için belirlenen cezalar bulunur. Uyuşturucu kullanmak, satmak ya da naklini gerçekleştirmek ayrı ayrı cezalara konu olur. Uyuşturucu maddelerle ilgili olarak işlenen suçlar başka birçok suça da zemin hazırlayabilir. Bu sebeple de deneyimli avukatlara olan ihtiyaç bu davalarda daha da öne çıkar. Uyuşturucu maddelerin ithali söz konusu olduğunda da bu durum suç kabul edilir. Türkiye sınırları içerisine uyuşturucu maddelerin sokulmuş olması ithal suçu için yeterli bir nedendir.

Avukatlar çeşitli konularda deneyim sahibi hukukçulardır. Bu mesleğin icrası sırasında da her tür davaya girme konusunda mesleki hakları bulunur. Bu sebeple de uyuşturucu madde suçları dışındaki suçlar için de kendilerinden hukuki destek alınabilir. Bakırköy İcra Avukatı icra davalarını ilgilendiren her tür konuda yetkin bir avukattır.

Bakırköy Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukatlar

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelere ilişkin suçlar çeşitli şekilde işlenebilir. Bu maddeler başka bir ülkeye götürülmek üzere Türkiye üzerinden transit geçiş sağlandığında da nakletme suçu işlenmiş olur. Bu tür suçların her biri ayrı ayrı cezalandırılırken ağır hapis ve para cezaları uyuşturucu maddelerle ilgili suçlar için verilir. Bakırköy Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukatlar bu alanda deneyim sahibi hukukçulardan oluşur.

Bakırköy Uyuşturucu Avukatı uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili olarak işlenen çeşitli suçlar konusunda danışmanlık alınabilecek bir hukukçudur. Uyuşturucu maddelerle ilgili işlenen suçlar toplumu etkileme özelliğine sahiptir. Kamu davası olarak da bu tür davalara savcılar müdahil olur. Savcılık makamı toplumun haklarını korumak için devletin kurumu olarak görev yapar.

Uyuşturucu Avukatlarına Neden İhtiyaç Duyulmaktadır ?

Savcılık makamı uyuşturucu maddelerle ilgili bir suç işlendiğinde şikâyet varsa şikâyete bağlı olarak bazı durumlarda da şikâyet olmasa dahi kendiliğinden yani resen hareket edebilir. Bu durumda da soruşturma açma yetkisine sahiptir. Uyuşturucu Avukatlarına Neden İhtiyaç Duyulmaktadır ? Araştırıldığında bu tür suçların kapsamlı bir dava sürecine yol açtığı görülür. Uyuşturucu maddelerle ilgili suçlar ceza davaları kapsamında ele alınırken bazı davalar için ağır ceza mahkemeleri görev yapar.

Bakırköy Uyuşturucu Avukatı ceza davaları kapsamında ele alınan uyuşturucu madde suçları için hukuki destek alınabilecek avukattır. Ceza davaları şüpheye dayalı olarak kararların alındığı türde değildir. Bu sebeple de ceza davalarını ilgilendiren suçların yargılaması yapılırken kesin delillerle hareket edilmek zorundadır. Delillerin elde ediliş süreçleri ve mahkemeye sunulmaları da hukuka uygun olmak zorundadır.

Kişilerin hukuki konularda kendilerini savunması oldukça zordur. Hukuk bilimsel bir disiplindir. Kendine özgü bir dile sahip olan bu bilimsel disiplinin konunun uzmanları tarafından anlaşılabilmesi daha kolaydır. Bu sebeple de hukukçuların varlığına ihtiyaç duyulur. Davalar sırasında kişi haklarının savunulması için ve hukuki yanlışlıkların giderilmesinde avukatlardan destek alınır.

Uyuşturucu madde olarak adlandırılan malzemeler çeşitli isimlerle bilinir. Eroin, kokain veya morfin türü maddeler suçun nitelikli hale gelmesinde etkilidir. Bu durumda da verilecek cezaların ağırlaşması söz konusu olur. Bu sebeplerle sanık ya da mağdurların haklarının korunması ve hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için savunma makamına önemli sorumluluklar düşer.

Uyuşturucu davalarına hangi avukat bakar?

Uyuşturucu suçundan davası görülen kişilerin davalarına Bakırköy Uyuşturucu Avukatları bakar.

Uyuşturucu suçu hangi mahkemede görülür?

Bu suçun davası asliye ceza mahkemelerince görülmektedir.

Uyuşturucu cezaları kaç yıl?

2-5 yıl arasında ceza almaktadırlar.

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button