Bakırköy İcra Avukatı

Alacaklı ve borçlu arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi için mahkemelere başvurmak gerekli olduğunda İcra ve İflas Hukuku devreye girer. Bu hukuk dalı aracılığı ile problemler çözümlenmeye çalışılır. Bakırköy İcra Avukatı İcra ve İflas Hukuku alanında tecrübeleri olan bir hukukçudur.

Borçlu tarafın alacaklının borcunu ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda alacaklı alacağının tahsili için hukuk yoluna başvurabilmektedir. Bu tür durumlar karşısında icra daireleri aracılığı ile alacaklı borçluya tebligat yapar. Borçlunun borcunu ödemesi yönünde yapılacak bu tebligatın borçlunun eline ulaşmasından itibaren yasal süreleri içerisinde istenilenlerin yerine getirilmesi gerekir. Borçlu kendisine tanınan yasal süre içerisinde tebligata itiraz etmez ise bu durumda borcu ödemekle yükümlü olur. Borçlunun tebligata itiraz etmesi durumunda ise bu defa alacaklının hukuki süreci devam ettirmesi zorunlu olur. Tüm bu işlemler yapılırken de prosedürlere hâkim olan bir hukukçu ile çalışmak işleri hızlandırır.

İlgili: Avcılar İcra Avukatı

İcra Avukatı Nedir ?

Borçlu tarafın borca itiraz etmesi durumunda icra takibi işlemleri duracağından bu defa alacaklı tarafın hareket geçtiği görülecektir. Bu aşamaların kapsamlı olması nedeni ile de hukuki temsilcilerin varlığı işleri kolaylaştırıcı mahiyettedir. İcra Avukatı Nedir ? Araştırılan bir konu olurken Hukuk Fakültelerinden mezun olan avukatların çeşitli davalar sırasında müvekkilleri adına savunma makamı olarak görev aldığı görülür. Sanık ya da mağdur olarak adlandırılacak herkes hukuki destek almak istediğinde avukatlar devreye girer.

Hukuk Fakültesi’nden mezun olan avukatlar her tür davaya girme konusunda mesleki hakları olan hukukçulardır. Bu sebeple de bir avukat için branşlaşmanın söz konusu olmadığı görülür. Avukatlar her davada görev alabilir. Bakırköy İcra Avukatı icra davaları dışındaki davalar konusunda da tecrübeleri ile öne çıkar. Bakırköy Ceza Avukatı olarak da kendisinden hukuki yardım alınabilir. Ceza davalarının kapsamlı oluşu ve ağır cezaların varlığı sebebi ile profesyonel hukukçuların önemi oldukça fazladır.

İcra Avukatı ile İcra Takibi Nasıl Başlatılır ?

İcra davalarında ilamlı icra takibi ya da ilamsız icra takibi gibi hukuki süreçlere bağlı olarak hareket edilmektedir. İcra Avukatı ile İcra Takibi Nasıl Başlatılır ? Merak edilir. Bu süreçte hukuki birtakım çalışmaların yapılması zorunludur. Yapılacak tebligatların yasal süreleri içerisinde karşılık bulması durumunda da verilecek yanıta uygun olarak hareket edilmesi gerekir.

Hukuki olarak takip edilecek olan bu süreçte çeşitli tebligatların yapılmasının ardından borçlu olan tarafa tanınan yasal süre içerisinde borcun ödenmediği görüldüğünde icra dairesi aracılığı ile icra takibi başlatılabilir. Bu aşamada da icra davası avukatları görev yapar. Bakırköy İcra Avukatı icra davalarında deneyimlidir.

Bakırköy İcra Avukatı Ücreti

İcra ve İflas Hukuku kapsamında görülecek icra davalarında borçlunun borcunu ödemediği durumlarda alacaklının yasal haklarını kullanma şansı bulunur. Kanun koyucu alacaklının yanı sıra borçlunun da haklarını koruyan düzenlemeleri hukuk kuralları aracılığı ile yürürlüğe koyar. Bakırköy İcra Avukatı Ücreti davanın içeriğine bağlı olarak belirlenir. Her dava kendine özgü yanları ile dikkat çekerken süreç bakımından da farklılık ihtiva eder.

Bakırköy İcra Avukatı bu tür davalarla ilgili olarak kişi haklarının korunması için görev yapar. İcra flaş Hukuku, Genel İcra Hukuku olarak da karşılık bulur. Borçlu kişilerin alacaklının borcunu ödemesi için mallarına haciz konulması gerekli olduğunda icra daireleri aracılığı ile bu işlemler takip edilir. İcra dairelerinde çeşitli görevliler yer alırken icra memurları ve icra müdürü gibi çalışanların bu tür vazifeleri yerine getirirken hukuka uygun olarak hareket ettiği görülür. İcra takibi işlemleri sırasında avukatlara ayrıca ihtiyaç duyulurken kişilerin hak kaybı yaşamaması için bu durum elzemdir.

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button
ankara en iyi ingilizce kursu Avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Ceyhun guvel Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Avukat Merve kolman Prodor Mustafa Kök Kayakocvib