İhtiyati Tedbir

Hukuk kuralları aracılığı ile insanlar arasındaki ilişkilerde karşılaşılacak problemlere çözüm üretmeye çalışılırken toplumsal nizamın sağlanması için de bu kaidelere ihtiyaç duyulur. Yargılama faaliyetlerinin uzun bir zaman aralığında gerçekleşmesi ise hakkın elde ediliş süreçlerinde uzamaya sebep olabilmektedir. İhtiyati Tedbir olarak adlandırılan durum ise hak kaybı yaşanmaması ya da kararın verilişine kadar geçecek sürede hak sahibinin zarara uğramaması için uygulanan bir yöntemdir. Uyuşmazlık konusu üzerinde uygulanan bu karar hâkimin koşulları sakıncalı bulduğu durumlarda devreye girer. İhtiyati tedbirin talep edilmesi dava öncesinde ya da dava sırasında mümkün olurken mahkemenin bu konuda vereceği karar talep eden tarafın dinlenmesi ile söz konusu olur. Bazı davalar açısından da kararın verilmesi için karşı tarafın dinlenmesine gerek duyulmaz. Bunda etkili olan unsur durumun acil olmasıdır.

İhtiyati Tedbir Nedir ?

İhtiyati Tedbir mahkemelerce yapılan bir uygulama olurken İhtiyati Tedbir Nedir ? Sorusuna yanıt aranır. Bu karar dava açılmadan önce verilecekse görevli ve yetkili mahkemenin inisiyatifinde olurken dava açıldıktan sonra talep edildiğinde davanın görüldüğü asıl mahkemece verilebilir. Dava açıldığında bu kararın verilmesi istenirse dava dosyası içerisinde başvuru dilekçesine yer vermek gerekir. Kişiler arası uyuşmazlıklarda davanın görülme süresi sırasında ortaya çıkabilecek zararın önlenmesi açısından ihtiyati tedbir kararı alınması mümkün olur. Bu sayede hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmek istenir. İhtiyati tedbir kararı alınmasını isteyen taraf haklılığını yaklaşık olarak ispatlamalıdır. Ayrıca kişinin aleyhinde bir ihtiyati tedbir kararı verilirse bu durumda mahkemenin uygun gördüğü bir teminat yatırılarak da tedbir kaldırılabilir.

İhtiyati Tedbir Talebi

İhtiyati Tedbir kararının uygulanması mahkemelerin kontrolünde olurken tedbir isteyen tarafın yaklaşık olarak haklı olduğunu ispatlaması kararın alınması için yeterli olurken bunun dilekçede açıklanması gerekir. Kararın alınmasını isteyen tarafın haksız olma ihtimali de olabilir. Bu durumda ise haksız olduğunun anlaşılması ile birlikte meydana gelen zarar kendisinden tazmin edilecektir. Aleyhinde ihtiyati tedbir kararı verilen kişi kararı isteyenin haksız olduğunun anlaşılmasının ardından tazminat davası açabilir. Bu davanın açılabilme süresi ise kararın kalkmasından itibaren bir yıldır. Bir yılın ardından bu süre sona erer.

Tedbir Kararı Nedir ?

İhtiyati Tedbir olarak adlandırılan durum mahkemelerin uzun sürmesi nedeni ile uyuşmazlıklarda kişi hak kayıplarının önüne geçmek ve zarara uğramasını engellemek için mahkemelerce uygulanan bir yöntemdir. Dava açılmadan önce ya da dava açıldığı sırada da bu başvurunun yapılması mümkün olurken başvuru yapan tarafın yaklaşık olarak bunu ispatlaması yeterli bir delil olarak kabul edilir. Bu tür bir karar alındığında mahkemenin tedbire konu edilen mala veya hakkın muhafazaya alınmasına yönelik olarak hareket ettiği görülür. Zararı engelleyecek her tür tedbirin bu karar kapsamında değerlendirilmesi mümkün olurken mal yediemine de tevdi edilebilir. Durumun acilliğine bağlı olarak bazı davalar için müracaat olmadan da hakimin karar verme yetkisi bulunur.

İhtiyati Tedbir Kararı Nasıl Alınır ?

Mahkemelere çeşitli uyuşmazlıklar sebebi ile başvuran kişiler bazı durumlarda yargılamanın uzun sürmesi nedeni ile zarara uğramamak adına İhtiyati Tedbir kararı alınmasını talep edebilir. Bunu gerçekleştirecek koşullar ise mevcut durumda ortaya çıkabilecek bir değişmenin hakkın elde edilmesini zorlaştırması veya imkânsız hale getirmesidir. Bu kararın alınabilmesi için dava açılmadan önce esasla ilgili olan görevli mahkemeye başvurulur. Dava açıldıktan sonra böyle bir talep gerçekleşecekse ise asıl dava mahkemesine başvurulması gerekir. Dava açandan istenen bu kararın alınmasına ilişkin nedenlerini belirtmesi olurken yaklaşık olarak da bunu ispatla yükümlü tutulur. Dava açan tarafın hazırlanacak dilekçe ile birlikte bunu mahkemeye sunması istenirken dilekçede karar alınmasına ilişkin talebin nedenleri açıklanır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı