parallax background

İcra Hukuku Davaları

Küçükokka Hukuk Bürosu Konya. İcra Davaları Hakkında Genel Bilgilendirmeler..

Küçükokka Hukuk Bürosu İletişim

İcra Davaları


Konya icra avukatı tarafından değerlendirilen İcra Hukuku, başka bir adıyla cebri icra; bir borcun devlet gücüyle ya da devlet eliyle tahsil edilmesi durumuna denir. Şüphesiz mevcut borçların iradi olarak yani doğrudan kendiliğinden ödenmesi esastır. Ancak borcu kendi rızasıyla ödemeyen borçlulara karşı, alacaklılara devletten yardım isteme hakkı hukukumuz tarafından tanınmıştır. Alacaklıların, sahip oldukları alacaklarını devlet gücü ile almasını sağlayan bu süreci doğrudan düzenleyen hukuk dalı da İcra Hukuku olarak adlandırılır.


 
 
law home icon 05

Küçükokka Hukuk Bürosu Konya İcra Avukatları

Devlet, sözü edilen alacağı sahip olduğu bu gücü sayesinde icra organları ile yerine getirir. Devletin icra organları alacaklıların talepleri üzerine, borcunu rızası ile ödemeyen borçlunun mallarına el koyma hakkına sahiptir. Ayrıca bu malların satıldıktan sonra satış bedelinden alacaklıya ödemesini de yapma gücü bulunur. Bunun yanı sıra icra organları bu görevlerini yerine getirme aşamasında borçlu ile alacaklı arasında bulunan menfaatler dengesini de gözetmekle yükümlü olmaktadır.


Devlet, sözü edilen alacağı sahip olduğu bu gücü sayesinde icra organları ile yerine getirir. Devletin icra organları alacaklıların talepleri üzerine, borcunu rızası ile ödemeyen borçlunun mallarına el koyma hakkına sahiptir. Ayrıca bu malların satıldıktan sonra satış bedelinden alacaklıya ödemesini de yapma gücü bulunur. Bunun yanı sıra icra organları bu görevlerini yerine getirme aşamasında borçlu ile alacaklı arasında bulunan menfaatler dengesini de gözetmekle yükümlü olmaktadır.


Bahsedilen bu süreçler dahilinde Konya icra avukatı kapsamında, bizlere düşen görev; öncelikli olarak, borçluların borçlarını rızası işe ödemelerini sağlamaktır. Borcunu rızası ile yerine getirip ödemeyen borçlulara karşı ise; devletin gücünün icra yolu ile kullanması zorunlu bir hale gelmektedir. Devlet tarafından bu gücün kullanılması için; mevcut süreler göz önünde tutularak, herhangi bir şekilde mağduriyet meydana getirmeden yetkili icra organlarına hukuki yollardan başvurulması gerekmektedir. Bahsedilen tüm bu süreçlerde hukuk büromuz ve avukatlarımız ile titiz bir çalışma sürdürmek bize düşen görev niteliğindedir.

Üzerimize düşen tüm yükümlülükleri Konya icra avukatı dahilinde hizmet veren uzman avukatlarımız ile ivedilikle yerine getirerek için elimizden gelen her gayreti göstermekteyiz. Çok geniş bir müvekkil portföyümüzün olması bu konuda ne denli hassas ve şeffaf davrandığımızın niteliği konumundadır. Bahsi geçen tüm süreçlerin en ince ayrıntısıyla müvekkillerimiz ile paylaşılması ve gereken adımların atılması için azami gayret gösterilmesi büromuzun en temel özelliklerinden biridir.

İcra hukuku departmanımız; alanlarında uzman olan ve oldukça dinamik avukatlarımız, borçlularla ve alacaklılarla her zaman iletişim içinde olan ofis ekibimizle hizmet vermektedir. Ayrıca sürekli olarak adliye binasında bulunan, işlemleri sürekli takip eden adliye takip ekibimiz de bu departmanda görev yapaktadır.

İcra departmanımız uzun süredir pek çok farklı davada yer almanın verdiği tecrübe ile birlikte yüklü dosyaların altından hem müvekkillerimize hem de tarafımıza sorumluluk getirmeden çok hızlı bir şekilde takip etmektedir. Türk Borçlar Kanunu kapsamında vekilin sorumluluğu olan tüm işler özenle ve yükümlülüğüne uygun olacak şekilde takip edilmektedir. Alanında uzman olan avukatlarımız Konya icra avukatı hizmeti dahilinde tüm hizmetlerde iş yükünün artıp yoğunluğa mahal vermemesi açsısından öze verili bir çalışma ortaya koymaktadır.


Konya icra avukatı davaları içinde baktığımız pek çok alan bulunmaktadır. Her bir dava için avukat ekibimiz oldukça özverili ve titiz bir çalışma sunar. Davadan önce müvekkillerimiz ile dosyanın tüm detayları tüm ayrıntısına kadar incelenir. Bu süreçte müvekkilimiz herhangi bir sorumluluk almazken tüm incelemeler ve eksiklikler pürüzsüz olacak şekilde giderilir.

  • İcra Hukuku Davaları
  • Tasarruf İptali Davaları
  • Konkordato Hukuku Davaları
  • Yeniden Yapılanma Hukuku Davaları
  • İcra-İflas Suçları Davaları
  • Şeklinde oluşan tüm icra davalarına tarafımızdan uzman avukatlarımız ile bakılmaktadır. Konya icra avukatı hizmeti almak isteyen herkesin bizi tercih etmesi son derece yerine olacaktır. Müvekkillerimiz arasında herhangi bir ayrım yapmadan eşit mesafede ve kısa sürede bitirmeye çalıştığımız davalar ile de kendimizden uzun süredir söz ettirmeyi biliyoruz.

 
 
ankara trafik kazası avukatı
özel tasarım bone asgari ücret