Zimmet Suçu

Devlete ait olan mali yararın korunmasının temini için zimmet suçları kanunlarda tanımlanmaktadır. Kamu görevi yapan kişilerin zimmet suçlarını işlemesi durumunda toplumda güvensizlik duygusu oluşmakta ve devletin işleyişine karşı olumsuz bir önyargı meydana gelmektedir. Zimmet Suçu konu olarak taşınır ya da taşınmaz malları kapsamaktadır. Kamu görevlisi korumakla yükümlü olduğu devlete ait taşınır, taşınmaz malların zimmetini üzerine devrettiğinde bu suçu işlemiş olacaktır. Zimmet suçları işlendiğinde fail kamu görevlisi olmaktadır. Kamu görevlisi olan kişiler dışında bu eylem gerçekleştirildiğinde ise durum görevi kötüye kullanma olarak açıklanmaktadır. Zimmet suçları kamu görevlilerine özgü bir suçtur.

Zimmet Suçu Nedir ?

Zimmet Suçu maddi unsurlar açısından ele alındığında kamu görevlisinin korumak ve gözetmekle yükümlü olduğu malı kendi zimmetine geçirdiğinde veya bir başkasına bu malı zimmetlediğinde ortaya çıkmaktadır.  Mal üzerinde malik gibi davranmak zimmet suçlarının oluşmasında önemlidir. Zimmet suçları kasten işlenebilme özelliğine sahip suçlar arasında yer almaktadır. Zimmet suçlarını meydana getiren iki unsur söz konusudur. Bunlardan biri kamu görevlisi olmak diğeri ise kamu görevlisinin koruma ve gözetme sorumluluğu altındaki eşyalardır. Bu suçun ortaya çıkması için gerekli olan kamu görevlisidir. Aksi durumda olay güveni kötüye kullanma kapsamında ele alınır. Bu suç özgü suçlar arasında olduğundan kamu görevlisine özgü bir suç olarak tanımlanabilmektedir.

Zimmet Suçu Mahkeme Kararları

Zimmet Suçu işlendiğinde suçun ortaya çıkmaması için çaba gösterilmesi cezanın yarı oranında arttırılmasına yol açarken soruşturma öncesi zimmete geçirilen malın iadesi karşılığında da cezanın üçte ikisinin indirilmesine yol açmaktadır. Uğranılan zarar tazmin edildiğinde de ceza indirimi aynı oranda olmaktadır. Kovuşturma başlamadan gönüllü bir biçimde kişi zimmetine geçirdiği malı iade ederse veya zararı tazmin ederse bu defa mahkemenin vereceği ceza miktarı yarı yarıya indirilecektir. Zimmet suçları için kurum dava açabileceği gibi bir şikâyet olmasa dahi savcılık kamu adına harekete geçebilir ve soruşturma başlatabilir. Savcılık makamı iddia makamı olarak olayın takipçisi olacaktır. Zimmet suçlarında dava zamanaşımı süresi 15 yıl olarak belirlenmiştir. Bu suça istinaden verilen kararlar 5 yıl ile 12 yıl arasında değişmektedir.

Avukatın Zimmet Suçu İşlemesi

Zimmet Suçu için uygun görülen cezaların miktarını belirleyen çeşitli etkenler söz konusudur. Kişinin suçu kasti olarak işlemesi, soruşturma aşamasında pişman olması ya da kovuşturma aşamasında zimmetine geçirdiği malları iade etmesi gibi seçenekler verilecek cezanın oranlarının belirlenmesinde etkilidir. Avukatın zimmet suçu işlemesi durumunda bu eylemin kamusal faaliyetlerle ilgili olması durumunda suç unsuru ortaya çıkacaktır. Zimmet suçunun işlenmesine yönelik ceza miktarları avukatlar için de 5-12 yıl aralığında değişkenlik göstermektedir. Avukatlar kamu görevlisi olarak kabul edilen kişilerdir. Bu sebeple zimmet suçu işlemeleri durumunda kanunda belirlenen şekliyle yargılamaları yapılmaktadır.

Zimmet Suçu şikâyete bağlı suçlar kapsamında değildir. Bu suça istinaden belirlenen ceza aralıkları suçun işlenişinde sergilenen davranışlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Buna göre basit zimmet suçları için 5-12 yıl istenir. Nitelikli zimmet suçları için verilecek cezanın yarı oranda arttırılması söz konusudur. Kullanma zimmet suçu işlendiğinde ise verilecek ceza sanığın şartları sağlaması durumunda yarı oranda indirilmektedir. Bu oran dışında bir indirim yapılması söz konusu olmamaktadır. Etkin pişmanlık adı verilen uygulama sayesinde ise suça istinaden oluşan zarar tazmin edildiğinde ceza indirimi uygulanabilmektedir. Ceza indiriminin uygulandığı bir diğer durum ise malın değerinin az olduğu durumlardır. Bu tür bir durumda fail 1/3 oranında ya da ½ oranında indirim elde edebilmektedir. Zimmet suçları cezai müeyyideleri ağır olan suçlar arasındadır.

İlginizi çekebilir: İnfaz Hesaplama

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı