Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası aile birliği sonlanmasına rağmen eşler arasında süren bakım ve yardım yükümlülüğünü ifade etmektedir. Aile toplumun en küçük parçasıdır ve toplum düzeninin sağlanmasında onun düzenlenmesi oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bireyler kendi şahsi iradeleri doğrultusunda aile birliğini tesis etmeye karar verme hakkına sahiptirler. Kanun koyucu çeşitli sebeplere bağlı olarak aile birliği bozulduğunda kişilerin kendi iradeleri ile ayrılmalarına kanun yoluna başvurmak sureti ile müsaade etmektedir. Bundaki temel amaç aile birliğinin korunma altına kanunlar aracılığı ile alınmasıdır. Bu sebeple kişilerin anlaşamadıkları ve aile birliğinin temelden sarsıldığını düşündükleri durumlarda boşanma davaları açılmaktadır. Evlilik birliğinin sonlanması durumunda dahi eşler arasındaki bakım ve yardım yükümlülüğü sürmektedir. Bunun sonucunda ise bu nafaka kavramı ortaya çıkmaktadır.

Yoksulluk Nafakası Nedir ?

Eşler hem birbirlerine karşı hem de çocuklarına karşı bakma yükümlülüğü altındadırlar. Nafaka türleri bakım, iştirak ve yoksulluk nafakası olarak çeşitlenmektedir. Kanun kişilere bazı haklar tanımaktadır. Evlilik birliği sona erse dahi taraflardan biri daha az kusurlu olmak kaydı ile boşanma yüzünden yoksulluğa düşüyorsa karşı taraftan mali gücüyle uyumlu bir nafaka talebinde bulunabilmektedir. Yoksulluk Nafakası talep edilmesi gereken bir nafaka türüdür. Talep gerçekleşmezse hâkim bu nafakaya kendiliğinden hükmetmemektedir. Ayrıca bu nafakanın uygulanabilir olması için talep eden tarafın eşine oranla daha az kusurlu ya da kusursuz olması gerekmektedir. Boşanma kararının kesinleşmesi durumunda taraflardan biri yoksulluk nafakasının şartlarını sağlıyor ise bunu talep edebilmektedir. Alanında uzman bir avukat ile iş birliği yapmak için Nafaka Avukatlarıı Konya bürosu iletişime geçebilirsiniz.

Yoksulluk Nafakası Ne Kadar ?

Yoksulluk Nafakası boşanmanın hâkim tarafından onaylanmasının ardından talep edilebilmektedir. Evlilik birliğinin bozulması sureti ile yoksulluğa düşecek olan taraf karşı taraftan az kusurlu olmak ya da kusursuz olmak kaydı ile yoksulluk nafakasını talep ettiğinde hâkim bunu kabul edecektir. Yoksulluk nafakasının miktarı nafakayı ödeyecek tarafın maddi imkanları ile orantılı olacaktır. Talep edilen miktara göre hâkim karar verirken bu miktarın altında kararını kullanabilmektedir. Talep edilen miktarın üzerinde bir yoksulluk nafakasına hükmedilmesi ise mümkün olmamaktadır. Hâkim nafaka miktarını belirlerken nafakayı alacak olan tarafın yaşam koşullarını göz önünde bulundurur. Buna göre kişinin maaşının olup olmadığı, çalışma durumu, emekliliği gibi birçok konu dikkate alınarak karar verilecektir. Yoksulluk nafakasını ödeyecek olan tarafın mali gücü doğrultusunda ve dengeli bir şekilde nafaka miktarı ayarlanmaktadır. Nafaka miktarı ayarlanırken borçlunun zorluğa düşmemesi esas alınır. Borçlunun kendi zaruri ihtiyaçları düşüldükten sonra geri kalan kısım üzerinden yoksulluk nafakası eşe bağlanır.

Yoksulluk Nafakası Miktarı

Yoksulluk Nafakası boşanan eşleri ilgilendiren mali düzenlemelerdir. Bu nafakanın istenebilmesi için gerekli olan koşul taraflardan birinin boşanma sebebiyle yoksullukla karşılaşması durumudur. Yoksulluk nafakasının bağlanacağı zaman günün koşullarının yanı sıra nafaka ödemesi yapacak kişinin de mali durumu dikkate alınacaktır. Eşlerden biri ağır kusurlu ise ve nafaka talebinde bulunuyorsa bu durumda hâkim nafaka talebini reddedecektir. Nafaka miktarı belirlenirken borçlu kişinin durumu göz önünde bulundurulur. Nafaka borçlusunun şahsi ihtiyaçları dikkate alınarak dengeli bir oranda nafaka miktarı belirlenecektir. Burada dikkate alınacak durumlardan biri de borçlunun zora düşmemesidir. Yoksulluk nafakasının talebi boşanma davası kesinleştikten sonra oluşturulmaktadır. Talep eden tarafın karşısındaki eşe oranla kusur oranının daha az olması ya da olmaması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası için görevli olan mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Boşanmanın gerçekleşmesinin ardından bir yıllık süre içerisinde yoksulluğa düşecek taraf kanunlarda belirlenen şartları sağladığı takdirde yoksulluk nafakasının talebi ile dava açabilmektedir. Yoksulluk nafakası konusunda taraflardan birinin talebinin olması gerekmektedir. Bu konu hâkimin resen karar vereceği bir konu değildir. Taraflar eşit kusur oranlarına sahip olsalar dahi hâkim yoksulluk nafakasının bağlanması yönünde bir karara hükmedebilmektedir.

İlginizi çekebilir: İstinaf Ne Demek ?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı