Yatar Hesaplama

Kanunlarla belirlenmiş kurallara aykırı hareket eden kişiler suç işlemiş kabul edilirler. Suça yönelik cezalar ise mahkemelerin belirlediği şekilde uygulanmaktadır. Mahkeme kararı ile kesinleşmiş bir cezası olan bireylerin ne kadar süre hapis yatacağı ya da tahliyesinin ne zaman gerçekleşeceğine dair yapılan işlemlere Yatar Hesaplama adı verilmektedir. Hapis cezaları verildiğinde bunu tamamı uygulamaya konmamaktadır. Ceza infaz hukukunda yer alan çeşitli hükümler gereğince bu sürelerde değişiklik oluşabilmektedir. İnfaz hukuku adı altında ele alınan alan ayrı bir hukuk dalı olarak açıklanmaya çalışılmaktadır. Buna göre infaz hukukunu ilgilendiren konular yargı makamının verdiği cezaları ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesini içermektedir. Bunun yanı sıra infaz hukuku, para cezasına yönelik infazları, ceza hükmünün kesinleşmesinden başlayarak hükümlünün salıverilmesine dek geçen süreleri ve koşullu salıverilmeye yönelik hükümleri kapsamaktadır. İnfaz yatar hesaplama yapılırken dikkate alınacak birçok husus vardır.

İnfaz Yatar Hesaplama

Hükümlü olanlar ve yakınları açısından merak edilen konuların başında gelen konulardan biri de budur. Suç işledikten sonra bir ceza alan ve bunun kesinleşmesini bekleyen kişiler Yatar Hesaplama konusunu merak edeceklerdir. Bu hesaplama işlemini etkileyen birçok unsur söz konusudur. Bu unsurlar arasında suçun hangi tarihte işlendiğine yönelik bilgiler ilk sırayı alacaktır. Ardından kişinin suç işlediği tarihteki yaşı önemli hale gelecektir. Yatar hesaplama yapılacağı zaman suçlunun hesaplama zamanındaki yaşı da önemli olacaktır. Suç işleyen kişinin kadın olması durumunda üç yaş altında çocuğa sahip olması da hesaplamayı etkileyecek bir konudur. Suçlunun geçmişi de hesaplama esnasında önemli hale gelecektir.

İşlenen suçun cinsi bu hesaplamalarda dikkate alınacak konular arasındadır. Suç türleri adi suç ya da terör suçu olabileceği gibi uyuşturucu madde ile ilgili suçlar veya anayasaya karşı işlenmiş suçlar kapsamında da değerlendirilebilecektir. Hesaplamada etkili olan infaz rejimidir. Suç işleyen kişinin mükerrer olup olmadığı da önemli bir konu olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ayrıca kişinin cezaevinde yatarken gösterdiği davranışlar da hesaplamada etkili bir unsurdur. Yatar Hesaplama işlemi esnasında suç işlendiğinde geçerli olan infaz kanunu dikkate alınacaktır. Suçlunun hapiste geçirdiği ara süredeki infaz kanunu da bu hesaplamalarda yararlanılacak unsurlardan biridir.

Ceza Yatar Hesaplama

Ceza yatar hesaplama olarak adlandırılan işlemler aynı zamanda müddetname olarak da adlandırılmaktadır.  Bir suç işlendiğinde mahkeme bu eyleme yönelik olarak ceza verir. Verilen hapis cezalarının hepsinde infaz uygulanmayabilmektedir. İnfaz uygulanmamasını gerekli kılan koşullardan biri suçlunun tahliye hakkını kullanmasına imkân yaratılmasıdır. Bir başka deyişle böyle bir davranışı gerekli kılan suçluyu topluma kazandırma gayretidir. Yatar Hesaplama yapılacağı zaman dikkate alınacak bazı konular olacaktır. İnfaz yatar hesaplaması yapılacağı zaman birçok konu devreye girmekte ve sonucu etkilemektedir. Bu faktörlere ait özellikler kişiye uygulandığında infaz yatar süresi farklılık gösterebilecektir. Bu süre bazı durumlarda uzayabildiği gibi bazı hallerde de kısalabilecektir. Ceza yatar hesaplama işlemlerinin sağlıklı yapılabilmesi için tüm koşulların dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir.

İnfaz hesaplama işlemlerinin yapılmasında izlenecek yol hükümlünün verilen cezasının yarıya indirilmesi şeklindedir. Bu yarıya indirme işlemi aynı zamanda şartlı tahliye olarak değerlendirilecektir. Örmek vermek gerekirse bir suçtan hüküm giyen kişi 4 yıl ceza almışsa bunun yarısı olan 2 yıllık süre şartlı tahliye süresi olacaktır. Hükümlü hangi tarihte cezaevine girdiyse o tarihten itibaren 2 yıllık süreyi tamamladıktan sonra cezaevinden salınabilecektir. Yatar Hesaplama işlemleri yapılacağı zaman tüm bu noktaların dikkatle ele alınması gerekecektir. Bu noktaların dışında hesaplama işlemini etkileyecek koşulların varlığı da sürenin belirlenmesinde etkili olacaktır.

İlginizi çekebilir: Araştırma Görevlisi Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer ?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı