Yargıtay 16. Ceza Dairesi FETÖ Kriterleri

Yargıtay 16. Ceza dairesi yaptığı temyiz incelemeleri sonucunda FETÖ üyeliği nedeni ile görülen davalardaki ayrıntıları da belirlemektedir. Buna göre örgüt üyeliği sebebiyle ne tür cezalar verileceği açıklanmaktadır. Yargıtay 16. Ceza Dairesi FETÖ Kriterleri olarak adlandırılan durum 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan suçlara yöneliktir. Yargıtay 16. Ceza dairesi örgütlü suçlar, terör suçları ve anayasa ihlalleri gibi konulara yönelik temyiz incelemeleri yapmaktadır. Darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde davalar açılmıştır. Bu davaların temyiz incelemesine gerek duyulduğunda ise Yargıtay 16. Ceza dairesine başvurmak gerekir. Dairenin yaptığı incelemelerin ardından aldığı kararlarda görülen durum FETÖ suçlarına yönelik olarak nelerin dikkate alındığıdır. Buna göre örgütün kuruluşundan yapısal özelliklerine kadar birçok konu dikkate alınır. Örgütün işleyiş biçimi, üyelerinin sayısı hangi amaçla örgüte üye oldukları ve örgütün hangi kaynaklardan beslendiği ayrıntılı olarak incelenir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi FETÖ Kararı Tam Metin

FETÖ terör örgütü ile olarak yapılan incelemelerden anlaşıldığı kadarı ile dikey bir yapılanmada olan örgütün 7 katlı piramit şeklinde bir işleyişe sahip olduğu görülür. Yargıtay 16. Ceza Dairesi FETÖ Kriterleri incelendiğinde bu katların ilkinde halk tabakası yer alırken bu gruptakiler örgüte fiili destek sağlayanlardır. Maddi olarak da örgüte yardım ederler. Bu grubun mensupları din duygusu ile hareket ederlerken faaliyetler konusunda bilgi sahibi değildirler. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak örgüt faaliyetlerine dahil olurlar. Sadık tabaka olarak adlandırılan ikinci basamaktakiler ise örgüt sohbetlerine katılırlarken düzenli aidat ödemesi yaparlar. Bu grup örgüt ideolojisi hakkında da bir fikir sahibidir. Çeşitli kurumlarda görev alırlar. İdeolojik örgütlenme tabakasında yer alanlar üçüncü gruba dahil olurken resmi olmayan faaliyetlerde bu kişilerle karşılaşılmaktadır. Propaganda faaliyetleri bu grup tarafından idare edilmektedir. Teftiş kontrol tabakasını oluşturan üyeler dördüncü katta yer alırken çocuk yaşta örgüte katılanlar arasından seçilirler ve tüm hizmetlerin denetlenmesinden sorumludurlar. Organizasyondan ve idareden sorumlu olan tabaka ise beşinci katı oluşturur. Bu grubun gizli faaliyetlerde bulunduğu görülür. Örgüt içi evlilik bu tabakada gerçekleşir. Örgüt lideri tarafından atanan tabaka altıncı basamakta yer alırken örgüt içi görev değişikliklerinden bizzat sorumludurlar. Örgüt liderinin doğrudan seçtikleri ise yedinci tabakanın üyeleridir. 17 kişiden oluşurlar.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/3 Esas 2017/3 Karar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi FETÖ Kriterleri söz konusu olduğunda bir de alt tabakadan bahsedildiği görülür. Örgütün sempatizanları bu gruba mensupturlar. Bu grup örgüt tarafından sempatizan olarak kullanılırlar ve rapor vermedikleri gibi talimat da almazlar. Geniş bir kitleden oluştukları görülürken toplumun her kesiminden örgüte sempati besleyen insanlardan oluşmaktadırlar. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/3 Esas 2017/3 Karar incelendiğinde örgüt üyesi ifadesinin ne anlama geldiği açıklanmaktadır. Buna göre örgüt üyesinin tanımı yapılır. Yargıtay kararlarından anlaşıldığı kadarıyla örgüte sempati beslemenin örgüt üyeliği için yeterli bulunmadığı görülür. Suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşabilmesi için gerekli olan kriterlerin sağlanabilmesinde örgüte üye olma suçunun gerçekleşebilmesi saikinin suç işleme amacı olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu konunun örgüt üyeliğinden ne anlaşılması gerektiği başlığı altında ele alındığı görülürken Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/3 Esas 2017/3 Kararı ile bu konu açıklığa kavuşturulmaktadır. Örgütün üç, dört, beş, altı ve yedinci tabakasında görev alanlar açısından konumlarına göre cezalandırılmaları gerektiği yargılamalardan elde edilen sonuçlar arasında yer alır. Bundan dolayı bu katmanda görev almış olanların cezai sorumluluğu olduğu kabul edilmektedir. Örgütün amaçlarına göre hareket eden ve yöntemleri hakkında fikir sahibi olan kişiler konumları dikkate alınarak cezalandırılırlar.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı