Yapı Kullanım İzin Belgesi

Yapımı tamamlanarak oturuma başlanmak istenilen yapılar için bazı izinlerin alınması gerekmektedir. Herkes yapısını tamamladığı andan itibaren kendi isteği doğrultusunda yapısını kullanamayacaktır. İskan olarak da isimlendirilen ve ilgili belediyelerce verilecek iznin alınması zaruridir. Aksi halde izinsiz kullanım söz konusu olmaktadır. Yapı Kullanım İzin Belgesi ile oluşturulan yapının mevzuata ve yapı ruhsatına uygun olduğu onaylanmış olmaktadır.

Yapıların kullanılabilmesi için gerekli izin belgesi mal sahibinin başvurusu üzerine verilmektedir. Eğer yapı tamamıyla bitirilmiş ise tamamı için başvuru gerçekleştirilebilecektir. Diğer taraftan kısmi kullanımın mümkün olduğu hallerde, tamamlanan kısımların kullanılabilmesi amacıyla izin için başvurulabilmektedir. Başvuru sonrasında yapı üzerinde fiziki incelemeler de dahil olmak üzere gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Buradaki amaç inşaatın daha evvel alınan yapı ruhsatına uygun inşa edilip edilmediği hususunun tespit edilmesidir. Mal sahiplerinin başvuruları ilgili idarelerce en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Süre içerisinde sonuç çıkmadığı taktirde izin verilmiş sayılacaktır.

İlginizi çekebilir: Bono Komisyonu Nedir ?

Yapı Kullanım İzin Belgesi Nedir ?

Uygulanmakta olan yasal ve idari düzenlemeler gereğince yapıların oluşturulduğu süreçte bazı izinlerin alınması gerekmektedir.  İlgili izinler inşaat başlamadan alınmaya başlar ve yapı tamamlandıktan sonra da devam etmektedir. Öyle ki hazır hale gelen yapılarda oturuma başlanılabilmesi için Yapı Kullanım İzin Belgesi alınması gerekmektedir. Söz konusu belge idari mercilere başvuru sonucunda edinilmektedir. Başvuruda gerekli tüm evrakların eksiksiz şekilde hazırlanması gerekmektedir. Diğer taraftan inşaat başlamadan evvel alınan izin yapı ruhsatı ismini taşımaktadır. İnşaat tamamlandığında meydana gelen yapının bu ruhsata uygun olarak tamamlanmış bulunması gerekmektedir. Bu nedenle yapıda oturuma başlamadan evvel ruhsat ve projeye uygun inşa edildiğinin kontrolü gerekmektedir. İşte bu kontroller sonrasında uygunluk ve oturum izninin verilmesine yapı kullanımı izin belgesi ismi verilmektedir.

Yapı Kullanım İzin Belgesi Nasıl Alınır ?

Yapıların gerekli standartlara ve ruhsatta yer alan projelere uygun olup olmadığına ilişkin kontroller yapılmaktadır. Bu kontroller sonucunda uygunluk alan yapılara ise Yapı Kullanım İzin Belgesi verilmektedir. Bu belge belediyeye yapılacak başvuru sonrasında alınabilecektir. Başvuru için gerekli bir takım belgelerin bir araya getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle başvuru için yapı kullanımına ilişkin izin dilekçesi hazırlanmalıdır. Tapu kayıt bilgileri ve vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazıları da dosyaya eklenmelidir. Daha sonra proje müellifleri raporu, dış kanal belgesi ve Telekom aboneliğine ilişkin belgeler hazırlanmalıdır. 

Dosyada yapı denetim kurulundan alınacak onay belgelerinin de bulunması zorunludur. Benzer şekilde SGK ve belediyeden borcu yoktur yazılarının tamamlanması gerekmektedir. Son olarak yapıya ait cepheden çekilmiş bulunan 13×18 cm ölçülerinde bir fotoğraf eklenmelidir. Eğer binada asansör bulunmakta ise bu cihaza ilişkin belgelerin de ayrıca eklenmesi gerekmektedir. Belgelerin tamamının eksiksiz olarak hazırlanması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Başvuru sonrası teknik ekipler ilgili yapıda fiziki incelemeler de bulunmaktadır. Sonuç olarak yapının uygun olduğu tespit edildiğinde onay yazısı verilmektedir.

Yapı Kullanım İzin Belgesi Nereden Alınır ?

Bir yapının standartlara, yapı ruhsatına ve ilgili projelere uygun olup olmadığının tespiti gereklidir. Eğer Yapı Kullanım İzin Belgesi alınmak isteniyorsa ilgili mercilere başvuruda bulunulması gerekmektedir. İzin belgesinin temini için yapı sahibinin, dilekçe ile belediye ya da özel idareye başvurması gerekmektedir. İlgili belgeler belediyelerin imar müdürlüğü bölümlerince hazırlanmakta ve düzenlenmektedir. Eğer yapı kullanımına ilişkin izinler alınmazsa bazı sorunların doğması muhtemeldir. Bu çerçevede taşınmaz üstündeki mülkiyet kat mülkiyeti olarak görünmeyecektir. Diğer bir deyişle tapuda kat irtifakı olarak görünecektir. Taşınmazın cinsi ise arsa olarak görünmeye devam edecektir. Diğer taraftan ilgili yapıda elektrik, doğalgaz ve su gibi abonelikler alınamayacaktır. Sonuç olarak zamanında yapılacak gerekli başvurular ile tüm bu sorunlar yaşanmamış olacaktır. 

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı