Yalan Yere Yemin Etmek

Yemin etmenin tüm amacı gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Birçok insan yemin etmenin ciddiyetinden habersizdir. İnsanlar yemin ettikten sonra doğruyu söylemezlerse yalan yere yemin etmiş olurlar ve yalan yere yemin etmek suç sayılır. Bununla birlikte birçok insan da haksız yere yalan yemin etmekle suçlanır. Ancak sebebi ne olursa olsun, yalan yere yemin etmekle suçlanıyorsanız mutlaka bir avukata ihtiyacınız olacaktır.

Yalan yemin etmenin suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 275. maddesine göre yalan yemin etmenin suçu, “Adliyeye Karşı Suçlar” bölümünde belirtilmiştir. Bu maddeye göre;

(1) Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz.

(3) Hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir.

Yalan yere yemin etmek suçu, TCK’ya göre Ceza Daireleri tarafından yürütülür. Bir kişi yalan yemin etmekle yargılanıyorsa, suçunun yazılı olarak ispat edilmesi gerekmektedir. Yalan yemin etmekle işlenen suçlar, kamu davası açılarak yürütülen suçlardır. Ancak bu suçla ilgili bir kamu davası açılabilmesi için yeterli delillere sahip olunması gerekmektedir. Genellikle bu suçlarla ilgili, cep telefonu mesajları delil olarak gösterilmekte, ancak cep telefonları kullanılarak iddia edilen deliller, mahkemeler tarafından güvenilir bulunmamaktadır. Bu yüzden eğer bir kişi yalan yemin etme suçuyla dava edildiğinde, bu suçu işlediğine dair mutlaka yazılı bir belge olması ve suçunun maddi delillerle kanıtlanması gerekmektedir.

Yalan Yere Yemin Etmek Zorunda Kalmak

Bir kişi bir konuda yalan yere yemin etmek zorunda kaldıysa ve daha sonra bunu yaptığı için pişman olduysa etkin pişmanlık yasası devreye girebilir. Kişinin işlediği bu suçtan ötürü, maddi bir zarar meydana geldiyse, kişi bu zararı telafi ederek ceza indiriminden yararlanabilir. Buna TCK’da “yalan yere yeminde etkin pişmanlık” adı verilir. Yalan yere yeminde etkin pişmanlık maddeleri, TCK’nın 3. ve 4. fıkrasında belirtilir. TCK’nın 275. maddesi, 3. ve 4. fıkralarına göre, yalan yemin etmek zorunda kalan kişi, kendisiyle ilgili bir adli karara varılmadan önce suçunu itiraf ederse ve gerçeği açıklarsa cezai hüküm uygulanmaz. Kişi cezanın kesinleşmesinden daha önce gerçeği söylerse uygulanacak olan cezanın yarısı affedilir.

Mahkemede Yalan Yere Yemin Etmek

Yalan yere yemin etmekle ifade edilen suçlar, sadece kasti olarak, yani bilerek işlenen ve bilerek işlendiğine hükmolunarak yargılanan suçlardır. Bu suç, aynı zamanda “mahkemede yalan yere yemin etmek olarak da adlandırılır. Çünkü bu suçun mahkeme huzurunda işlenen suç olduğu kanunlarımızda belirtilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 233. maddesinde; yeminin şekli ve nasıl yemin edileceği şöyle belirtilir: “Yemin, mahkeme huzurunda eda olunur. Hâkim, yeminin icrasından önce yemin edecek kişiye, hangi konuda yemin edeceğini açıklar. Yeminin anlam ve önemini anlatarak yalan yemin etmesinin sonuçları ve nasıl cezalandırılacağı konusunda kişiyi uyarır.” Yemin etmeden önce kişiye “Size sorulan sorular hakkında, gerçeğe uygun cevap vereceğinize ve hiçbir şey saklamayacağınıza namusunuz, şerefiniz ve kutsal saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin eder misiniz?” şeklinde bir soru sorulur. Bunun üzerine kişi, “Bana sorulan sorular hakkında gerçeğe uygun cevap vereceğime ve hiçbir şey saklamayacağıma namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ediyorum.” der ve bunu demekle de yemin etmiş sayılır. Bu suç, mahkemede edilen yeminlere dayalı bir suç olduğu için, suçun mahkeme tutanaklarından yararlanılarak ispat edilmesi gerekmektedir. Geriye dönük yemin etme suçlarında da yine bu suçun maddi delillerle kanıtlanması gerekmektedir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı